Tuesday, June 18, 2024

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶိုၼ်းၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ်ထမ်း ထႅင်ႈ 7 ဝၼ်း

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15/11/2022 ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တႄႇၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇ တႃႇသူပ်းၶူင် ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆးထႅင်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်း  ။

Cr. Photo သၢႆလိူၼ်ဢွၼ်ႇ- ၸေႊတီႊ ပုတ်ႉထၵႃႇယႃႇ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ (ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ) ႁူဝ်ပဝ်ႈၵိင်ႇၽႄငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉ ၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ ၶူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၶူးဝႃးပေႃႈႁဝ်း ၶဝ်ႈဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ တီႈၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇ တႃႇသူပ်းၶူင် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်း။ ၶပ်ႉမၢႆ ၶူးဝႃးပေႃႈ တေသိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇမႅတ်ႉတႃႇတြႃး တီႈလႂ်ထႅင်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ပႆႇငိၼ်းၶူး ဝႃးပေႃႈ ဝႃႈႁိုဝ်။ ၶၢဝ်းတၢင်းဢၼ်ၶူးဝႃးပေႃႈ ၵႂႃႇမႅတ်ႉတႃႇတြႃးမႃး ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၶႅမ်ႉ လႅပ်ႈ ၵႂႃႇမႃးလီငၢမ်းၵူႈလွင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 26/10/2022 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 11/11/2022 ၼႆႉ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်း တၢင်း ၵႂႃႇမႅတ်ႉတႃႇတြႃးပၼ် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်း၊ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 20 ၸႄႈဝဵင်း။ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းပဵင်း၊ ၵႃလိ၊ ၵုၼ်ႁဵင်၊ ၶူဝ်လမ်၊ ၼမ်ႉၸၢင်၊ ပၢင်လူင်၊ လၢႆးၶႃႈ၊ မိူင်းၵိုင်၊ ၵေးသီး၊ မိူင်းယႆ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ တၢင်ႉယၢၼ်း၊ မူႇၸေႊ၊ ၼမ်ႉၶမ်း၊ သႅၼ်ဝီ၊ ၼမ်ႉလၼ်ႈ၊ လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ၊ ဢွင်ႇပၢၼ်း၊ ယွင်ႁူၺ်ႈ၊ သီႇသႅင်ႇလႄႈ တူၼ်ႈတီး ၸိူဝ်း ၼႆႉ။

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် ၼႂ်းထမ်ႈလူင် မိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်သၢတ်ႇ တႃႇၶၢဝ်း တၢင်း 3 ပီ 3 လိူၼ် ပၢႆ 3 ဝၼ်း ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 28/4/2019 ထိုင် 1/8/2022 ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉယွၼ်ႉၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉသေ လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ/ ၵုင်းထဵပ်ႈ ၸိုင်ႈထႆး တႄႇဢဝ် 10-17/8/2022 ၸင်ႇပွၵ်ႈ ႁွတ်ႈထိုင်ၶိုၼ်း တီႈဝတ်ႉၽရႃႉထၢတ်ႈသီႊတွၼ်ႊရိူင်း (သီရိတွၼ်းႁိူင်း) ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း  ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢႃယုမီး 60 ပီယဝ်ႉ။ ပေႃးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ဢၼ်တေထိုင် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 5/1/2023 ၼႆႉ ဢႃယု ၸဝ်ႈတေၶွပ်ႈတဵမ် 61 ပီ။      တေၸတ်းပၢင်ဝိၸႃႇတ ပူႇၸႃႇဝၼ်းၵိူတ်ႇ တီႈဝတ်ႉၽရႃႉထၢတ်ႈသီႊတွၼ်ႊရိူင်ႊ ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ၸႄႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14/11/2022 သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈ တေႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ။

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉၼႆႉ ၸႃတိတီႈၵိူတ်ႇပဵၼ်ဝၢၼ်ႈမႄႈၶမ်းၼွင်မူဝ် ဢိူင်ႇမႄႈၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမႄႈၸၼ်း ၸႄႈ တွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး။ ပဵၼ်လုၵ်ႈပေႃႈသႅင်လႃႈလႄႈ မႄႈၶမ်းလႃႈ။ ၽွင်းဢႃယုၸဝ်ႈ 4 ပီ ထိုင် 10 ပီၼၼ်ႉ လႆႈၶဝ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းထႆး။ ထိုင်မႃးဢႃယု 11 ပီ ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈပဵၼ် ၸဝ်ႈသၢင်ႇ၊ ဢႃယု 12 ပီ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း  ၵႂႃႇယိုၼ်ႈမွၵ်ႇ ယေႃးၸဝ်ႈ မႃးပူၵ်းပွင် သႃသၼႃတီႈဝတ်ႉၽရႃႉထၢတ်ႈသီႊတွၼ်ႊရိူင်း (သီရိတွၼ်းႁိူင်း) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း