Saturday, June 22, 2024

ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၺႃးယႃႉၶဝ်ႈသွၵ်ႈဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်

Must read

ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၺႃးယႃႉၶဝ်ႈတဝ်လၵ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်  ၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈလူၺ်ႈဢမ်ႇမီးၵူၼ်းပႂ်ႉႁိူၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈ ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/11/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၵုၼ် မႂ်ႇသုင် ပွၵ်ႉ 2 ဝဵင်း တၢင်ႉယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၺႃးၵူၼ်းယႃႉ ၽၵ်းတူ ႁိူၼ်းၶဝ်ႈတဝ်လၵ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢႃယု 50 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉတေမႃးၼႆလႄႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇပႂ်ႉဝႆႈသႃ၊ ဢမ်ႇဝႆႉၵူၼ်းပႂ်ႉႁိူၼ်းဢေႃႈ။ ဢဝ် ပဵၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းလီ တႃႇၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈၶဝ်ပႅတ်ႈဢေႃႈ။  ၶဝ် ယႃႉၽၵ်းတူၵွႆသေ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈၼႂ်းႁိူၼ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ယႃႉတိူၵ်ႈလဵၵ်း လုၵ်ႈၼိုင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၶူဝ်းၶွင်သင်ၵႂႃႇ။ ၵွပ်ႈ ၼႆလႄႈ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶႃႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ဝႆႉသတိၵၼ်ၽွင်ႈၶႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼႆႉ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈၼႆႉ လိူင်ႇ ၼမ်ႁႅင်းယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/11/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈဝႆႈသႃ ၸဝ်ႈသိလ် ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း ၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း။

“မိူဝ်ႈဝႃး ဝၢႆးဝၼ်း ၸဝ်ႈပေႃႈၶူးဝႃးႁဝ်းၶႃႈ လုၵ်ႉတီႈလွႆလဵင်းသေ မႃးၵိင်းတီႈထမ်ႈႁိူဝ်ႈလႅင်း ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၵဵင် ႁိမ်းၵွင်းမူးပုတ်ႉ ထၵႃႇယႃႇၶႃႈ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၸဝ်ႈႁဝ်းၵႂႃႇၵိင်းတီႈလွႆလဵင်း 3 ၶိုၼ်းၼႆၶႃႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၸင်ႇမႃးပွၼ်ႈထမ်းတြႃး တီႈဝတ်ႉလူင် ဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇၼႆႉၶႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဝၢႆးၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ပွၼ်ႈထမ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼႆႉယဝ်ႉ  သိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇတၢင်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း