Tuesday, June 18, 2024

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ့် ပိုၼ်ၽႄႈသႃႇသၼႃႇထိုင်မိူင်းယၢင်း သိူဝ်လိုဝ်း

Must read

 ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ့် ပိုၼ်ႈၽႄႈ သႃႇသၼႃႇ ႁေႃးတြႃးပၼ်ၼႂ်းတိူင်းသိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇၵဵင်းတုင်၊ ႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းယၢင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။

မိူဝ်ႈၼႆ့ဝၼ်းတီႈ 21/12/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ဝုၼ့်ၸုမ့်  ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ  ဢိူင်ႇသိူဝ်လိုဝ်း  ၵႂႃႇတၢင်ႇထီးၵွင်းမူး သူႇၼိုင်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်ယၢင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။

- Subscription -
ပီႈၼွင်ႉမိူင်းယၢင်း ပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ

ၸၢႆးလိူၼ်ၶမ်း ၽူႈတူင့်ၼိုင်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းမိူင်းယၢင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၶူးဝႃးပေႃႈ မႃးတီႈ ပၢင်ၸႃႇပၼ ၸဝ်ႈၼင်ႈၵျွင်းတူၼ်ၼိုင်ႈ တီႈဝတ့်ပႃႇသႃ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈၼႆ့ တႄ့ မၼ်းၸဝ်ႈယေႃး မုၼ်ၵႂႃႇ တီႈသိုဝ်လိုဝ်း ၵႂႃႇတၢင်ႇထီးၵွင်းမူးတီႈၼၼ်ႈၼႆဢေႃႈ။မိူဝ်ႈၼႆ့ ၵၢင်ဝၼ်း ၼိုင်ႈမူင်းသွင်မူင်းၼႆ့ သမ့်တေမႃးၶိုၼ်း တေမီးၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈၶူးဝတ့်ပႃႇသႃ ၼၼ့်ဢေႃႈ။ပေႃးမိူဝ်ႈၽုၵ်ႈမႃး တေလူႇတၢၼ်း ယၢတ်ႇၼမ့်သေၵေႃႈ တေပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူဝ်ႈႁိုဝ်းၼႆၶႃႈဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/12/2022 ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ့် လုၵ့်တီႈမိူင်းၽူင်းသေ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်း-မိူင်းၽျၢၵ်ႈ-ၵဵင်းတုင်-မိူင်းၶၢၵ်ႇ-မိူင်းယၢင်း။   မၼ်းၸဝ်ႈ ဝႄ့မဵတ်ႉတႃႇတြႃး ပၼ်တီႈ တပ့်တိူင်း သိုၵ်းၵဵင်းတုင်(ကျိုင်းတုံ တြိဂံတိုင်းစစ်ဌာနချူပ်) တီႈႁူင်းႁေႃ ပျီႇၺဵင်းဢေး သေၸင်ႇ မိူဝ်းမိူင်းယၢင်း ။ ဝၢႆးသေ လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ့်တီႈ ဝတ့်ပႃႇသႃ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်းယဝ့် ထိုင် ဝၼ်းတီႈ 23/12/2022 ဝၼ်းသုၵ်းမႃး တေၶိုၼ်းဝၢႆႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းၽူင်း လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ မိူဝ်းႁေႃးတြႃးတီႈတိူင်းသိုၵ်းၵဵင်းတုင်

ၸၢႆးလိူၼ်ၶမ်း ၽူႈတူင့်ၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းမိူင်းယၢင်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ – “ ပေႃးယဝ့်တီႈၼႆႈယဝ့် ယိၼ်းဝႃႈ တေမိူဝ်းၶိုၼ်းမိူင်းၽူင်းၵူၺ်းၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ပႆႇႁူႉတႅတ်ႈတေႃး ၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ။ ပၢႆးယူႇလီ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ ႁၼ်ၶႅမ့်လႅပ်ႈယူႇၶႃႈ။ပေႃးဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈပေႃႇၶူးဝႃးႁဝ်းတႄ့ တၢင်းမိူင်းယၢင်းမိူင်းၶၢၵ်ႇႁဝ်းၶႃႈၼႆ့ တေဢွၼ်ၵၼ်မိူဝ်းၼမ်ဢေႃႈ တေတၢင်ႇထီးၵွင်းမူးဢၼ်ႁဵတ်းမႂ်ႇတီႈမိူင်းၽူင်းၼၼ့် ၼႆၶႃႈၼႃႇၼေႃႇ ” – ဝႃႈၼႆ။

ပေႃးၵူၼ်းတီႈၸမ်တီႈၵႆ တေၵႂႃႇပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ့် ၼႆၸိုင် ၸဝ်ၶူးၺႃႇၼသီႇရိ ( ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ) သင်ႇလၢတ်ႈတီႈ ပီႈၼွင့်တီႈၸမ်တီႈၵႆဝႃႈ -“ ပေႃးပီႈၼွင့်ၸမ်ၵႆ တေမႃးပၢင်ႁူမ် ၸူမ်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇၶူးဝႃးပေႃႈသိလ်ထမ်းၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈငိူင့်ဝႄႈ လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်၊ လွင်ႈၵိၼ် ၼိူဝ့်ၵိၼ်ပႃ တင်ႈတႄႇ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းမႃး၊ ယဝ့်ၵေႃႈ မိူဝ်ႈၶီႇရူတ့်ၶီႇၵႃး ဢွၵ်ႇတၢင်း မိူဝ်းမိူဝ်းမႃးမႃးၸိူဝ်းၼၼ့်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ဝႆ့သတိလီငၢမ်းသေ ယႃႇႁႂ်ႈမီးလွင်ႈတုမ့်တိူဝ့်ၵၼ်။  ယႃႇဝႆ့ၸႂ်ဢမ်ႇပဵင်းပေႃးၼိူဝ်ၵၼ်။  ႁေႃႈၵႃးၶႂ်ႈ ပူၼ့် ၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆ့ ယႃႇႁႂ်ႈမီး။ ၼင်ႇႁိုဝ်တေလွတ်ႈၽေးၵူႈပိူင်ၼၼ့် ဝႆ့ၸႂ်မႅတ့်တႃႇ ၼိူဝ်ၵၼ် ၼမ်ၼမ်သေၵမ်း ”-ၼႆယဝ့်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း