Wednesday, April 24, 2024

ၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ မီးၽႅၼ် တေယေႃးမုၼ် ၵႂႃႇမိူင်းပူႊတၼ်ႊ

Must read

မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ပီၼႆႉ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ မီးၽႅၼ် တေယေႃးမုၼ် ၵႂႃႇမိူင်းပူႊတၼ်ႊ ပေႃးဝၢၼ်ႈ မိူင်းပႆႇၵတ်းယဵၼ် ၼိမ်သဝ်းၸိုင် တေပႆႇပွၵ်ႈမႃး ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 24/2/2024 ၼႆႉ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်း ဢၼ်ယေႃးမုၼ်ၵႂႃႇတိုဝ်းၵမ်သိလ်ဝႆႉ တီႈၼႂ်းထမ်ႈလူင်မ ႁႃႇၽူဝ်းထိသတ်ႊရၢတ်ႊၶျၶရိုတ်ႊ တီႈမူႇဝၢၼ်ႈမႄႈၵႄႉ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈဢွၼ်ႉ ဝဵင်းမိူင်းငၢဝ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလမ်းပၢင်း ၸိုင်ႈထႆး တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ၼိုင်ႈၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဢွၵ်ႇထမ်ႈမႃးယဝ်ႉလႄႈ မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ တေယေႃးမုၼ်ၵႂႃႇမိူင်းပူႊတၼ်ႊ ဝႃႈၼႆ။  

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵိင်ႇၽႄ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈ တွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈဢၼ်ဝႃႈ ပေႃးဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၵတ်းယဵၼ် တေဢမ်ႇပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ၵႂၢမ်း သိုပ်ႇၵႂၢမ်းၵူၺ်း။ မိူင်းႁဝ်းၼႆႉ ႁူႉၵၼ်ယူႇလူး ပဵၼ်ႁိုဝ်ၼႆ မၼ်းၸဝ်ႈၵႂႃႇမိူင်းပူႊတၼ်ႊယဝ်ႉ တေဢမ်ႇမႃးၶိုၼ်းၼႆတႄႉ ၶူးဝႃးပေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ဢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈ တေၵႂႃႇပူႊတၼ်ႊၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း မိူင်းပူႊတၼ်ႊ ပၢင်းဝႆႉလႄႈ တေၵႂႃႇမႅတ်ႉတႃႇထမ်းတြႃးပၼ်ၵူၺ်း။ မၼ်းၸဝ်ႈဢၢင်ႈၵႂႃႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဢွၵ်ႇထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇပုၼ်ႉယဝ်ႉ ၵူၺ်း ၵႃႈ ပၢႆးယူႇလီၸဝ်ႈ ဢမ်ႇၶႅမ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵႂႃႇ” – ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေယေႃးမုၼ်ၵႂႃႇမိူင်းပူႊတၼ်ႊၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈဝၢင်းၽႅၼ်ဝႆႉ တေၵႂႃႇၼႂ်းလိူၼ် ထူၼ်ႈ 3 တေထိုင်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

“ဝၢႆးသေ ၶူးဝႃးပေႃႈ ဢွၵ်ႇထမ်ႈ တီႈမိူင်းငၢဝ်းမႃးယဝ်ႉၼႆႉ မၼ်းၸဝ်ႈလႆႈၵႂႃႇမႅတ်ႉတႃႇတြႃး တီႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ တီႈၼိုင်ႈ။ ဝၼ်း တီႈ 27 ၼႆႉ ငိၼ်းဝႃႈ ၵႂႃႇႁေႃးတြႃးတီႈ မႄႈႁွင်ႈသွၼ်။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28 ၵႂႃႇတီႈဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး။ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ – မိူင်းႁိုဝ်း သမ်ႉ တေၵႂႃႇၶိုၼ်းၵဵင်းသႅၼ်။ ၸူဝ်ႈမၼ်းၸဝ်ႈ ပႆႇၵႂႃႇတၢင်းလႂ်ၼႆႉတႄႉ ပေႃးသၢင်ႇတေႃႇၵေႃႈ တေၸၢင်ႈမႃးမႅတ်ႇတႃႇ တြႃး တၢင်းမိူင်းတႆး ႁဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ တေယူႇသဝ်းၸွမ်း မိူင်းၽူင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းဝႆႉ”- ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉၼႆႉ ယေႃးမုၼ် ၵႂႃႇမႅတ်ႉတႃႇတြႃး ဝႆႉၼႂ်းမိူင်းထႆး။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ၸဝ်ႈ ၶူးဝႃးလူင် ဝတ်ႉသၢႆမိူင်း တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉသမ်ႉ လွၼ်ႉဝႆႉလႄႈ ပႆႇႁူႉဝႃႈ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေပႂ်ႉၶဝ်ႈပၢင်သၢင်းၵျူဝ်ႇ ႁႃႉ ဢမ်ႇပႂ်ႉႁႃႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇႁူႉတႅတ်ႈတေႃး။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈၶူးဝႃးလူင် ဝတ်ႉသၢႆမိူင်းသမ်ႉ တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈ တူဝ် ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈ 4 ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း