Saturday, May 25, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တိူဝ်ႉထဝ်ႈၸၢႆး လူႉတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တင်ႈၸႂ် ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် သႂ်ႇၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈသေ မၢၵ်ႇလူင် တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ထဝ်ႈၸၢႆး ဢႃယု 70 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ။

ဝၼ်းတီႈ 24/2/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈၺွင်ႇၵုင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈ ပၢင်ႇဢူႈ လူင် – မိူင်းၵုတ်ႈၼၼ်ႉသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈသုမ်ႇသၢႆႇ ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ထဝ်ႈၸၢႆး လူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉၼင်ႈဢွမ်ႇၾႆး။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၢၵ်ႇလူင်မႃးတူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈပေႃႈထဝ်ႈ တိုၵ်ႉ ၼင်ႈဢွမ်ႇၾႆးယူႇႁိမ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇမၼ်းၸၢႆး လူႉတၢႆထင်တီႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၶဝ်ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တင်းၶိုၼ်းဢေႃႈ။ ဢၼ်မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁႅင်းႁႅင်းၼႆႉ မီး 2 ပွၵ်ႈ ပႃးၼႆႉယဝ်ႉ။ ပေႃးၶဝ်ယိုဝ်းၼိုင်ႈပွၵ်ႈၼႆ မၢၵ်ႇ လူင်ၶဝ် မွၵ်ႈ 4 ႁူၺ်ႇ ထပ်းၵၼ်ၼႆႉဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢၼ်ပၵ်းပၢင်သဝ်းဝႆႉ တီႈဢုမ်ႇသီးလႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၺွင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၼႆႉ ၵႆႉယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ။

“သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈဢုမ်ႇသီး၊ ဢုမ်ႇၶႃးၼၼ်ႉ ၶဝ်ၵႆႉယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇတၢင်း ႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈသုမ်ႇသၢႆႇ။ လႆႈ ငိၼ်းဝႃႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၶဝ်ၵေႃႈ ၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသုမ်ႇသၢႆႇပၢႆႈဝႆႉၼႆဢေႃႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်းပၢင်ႇဢူႈလူင် ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈ”-  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ လႆႈလီငၢမ်း ယၢမ်း လဵဝ်သမ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းလူဝ်ႇဢဝ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇလႄႈ ဢွႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသူၼ် ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဢေႃႈ ပေႃးဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်း ၸိူင်ႉၼႆ ၶၼ်ၵုၼ်ႇၵေႃႈၶိုၼ်ႈ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ (ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး) ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈၶိုၼ်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် မႅၼ်ႈၽွင်းလီၶၢႆ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇလႄႈ ဢွႆႈဝႃႈၼႆသေတႃႉ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမႃးသိုဝ်ႉၶႃႈ။ ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇလီ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်း ၶဝ်ႈ မႆႈၸႂ်တႃႇယူႇတႃႇၵိၼ် ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇလီ ၸိူင်ႉၼႆသေ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27 ယူႇတီႈ ႁူင်းၵၢၼ်ၵိူဝ်ဝၢၼ် ၶွင်ငူၺ်ႇယီႇပလႄး ဢၼ်မီးၼႂ်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၼႆႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢမ်ႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉဢွႆႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း