Monday, May 20, 2024

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 4

Must read

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း ထပ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး လူႉတၢႆထင်တီႈ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 25/2/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2:30 မူင်း ၵူၼ်းတၢင်ႇဢွႆႈ 4 ၵေႃႉ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇ RPG ဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇပၵ်းၶဝ်ႈ လိၼ်ဝႆႉ ႁိမ်းတၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈၼွင်ပဵတ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇၸၼ်မၢၵ်ႇဢွၵ်ႇသေ တႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ လူႉတၢႆထင်တီႈ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇတၢင်ႇဢွႆႈ 4 ၵေႃႉ ၶဝ်ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇ RPG ဢၼ်ပႆႇ တႅၵ်ႇၼၼ်ႉ ပၵ်းၶဝ်ႈလိၼ်ဝႆႉ တီႈလႅၼ်သူၼ်ဢွႆႈ လုင်းမိၼ်ႉဢူး (ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵျွင်းၵုင်း) တၢင်းႁွင်ႇပၢင်ၵလႃး ႁိမ်းတၢင်းၶဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်ပဵတ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၸၢႆးထုၼ်းလႃႉ ၵႂႃႇၸၼ်မၢၵ်ႇဢွၵ်ႇသေ ထုၵ်ႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇၶဝ် ၵေႃႉၸၼ်မၢၵ်ႇဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈဢေႃႈ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ။ ၼႂ်း 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉ တႃႇ 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတၢင်ႇဢွႆႈ 4 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇမၢၵ်ႇ RPG တႅၵ်ႇသႂ်ႇၼၼ်ႉ – ၸၢႆးထုၼ်းလႃႉ ဢႃယု 15 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶၢႆးမွၼ် ဢိူင်ႇ ၼွင်ယူမ်း ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ တီႈဢူၵ်းလႄႈ ၶႃသွင်ၶွၼ် (တၢႆထင်တီႈ)။ ၸၢႆးလူး ဢႃယု 30 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶၢႆးမွၼ် တိူဝ်ႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ၵွင်လင်ပွင်ႇထိုင်ဢူၵ်း တီႈႁူင်းယဵဝ်ႈလႄႈ မမ်ႉ။ ၸၢႆးထုၼ်းဢွင်ႇ ဢႃယု 17 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶၢႆးမွၼ် တိူဝ်ႉၺႃးငဝ်ႈၶႅၼ်ၾၢႆႇသၢႆႉလႄႈ ၸၢႆးလႃႉသူၺ်ႇ ဢႃယု 32 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ပဵတ်း ဢိူင်ႇပၢင်ပဝ်း တိူဝ်ႉၺႃးၼႃႈဢူၵ်း ႁူင်း ၶဝ်ႈလႄႈ သႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 26/2/2024 ၼႆႉ ၸၢႆးပီး ဢႃယု 30 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးပဵင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းၸၢႆး  ၵႂႃႇႁႃၽိုၼ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တႅၵ်ႇသႂ်ႇ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယူႇတီႈ ၸုမ်းၼမ်ႉၶူင်း ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉတႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လႆႈတေႃႉသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းလိူဝ်ႇ(မၼ်းတလေး)။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း