Saturday, May 25, 2024

ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်း လုၵ်ႉမိူင်းယႆ မုင်ႈၸူး ၼမ်ႉလၼ်ႈ

Must read

ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းယႆ မုင်ႈၸူး ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 20 ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်း။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 23-26/2/2024 ၼႆႉ ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းမိူင်းယႆ မုင်ႈၸူးမႃးတၢင်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၸွမ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် တီႈၼမ်ႉလၼ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသၢၼ်ႈဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းယႆမႃးၶမ်ဝႆႉ တီႈတပ်ႉၶဝ် ၶလယ 17 ဝၢၼ်ႈလီႈလႄႈ ၶမယ 505 ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ သိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်သိုၵ်းဝၢင်းၶိူင်ႈတၢင်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉၼၼ်ႉမႃးၼႆၶႃႈဢေႃႈ ၶဝ်ၶိုၼ်းမႃး ၸူႉၵၼ် တီႈမိူင်းယႆၼၼ်ႉ ႁိုင်ယဝ်ႉၼႆ ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 26/2/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 12 လေႃႉလႄႈ 6 လေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် 7 လမ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵႃး ဢွၼ်ႇထႅင်ႈ 3 လမ်း မႃးၵိုတ်းဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ။ ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈၼမ်ႉလၼ်ႈၼၼ်ႉ ၸႅၵ်ႇဝႂ်ပိဝ် ပိူင်မၢႆမီႈ ၵဵပ်းသိုၵ်းၶဝ် ၸူးၸဝ်ႈၵႃး 1 လမ်း 1 ဝႂ် ယဝ်ႉၵေႃႈ ထၢႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈၵိုၵ်းၸွမ်းၸဝ်ႈၵႃးထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

“သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် မႃးၵိုတ်းၵႃးဝႆႉ တီႈၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃၼႆႉ 10 လမ်းပၢႆၶႃႈယဝ်ႉ။ ၶဝ်မႃးႁွင်ႉပူႇၵႄႇ ဝၢၼ်ႈၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၵႂႃႇၸွမ်းသူင်ႇ တၢင်းပၼ်ၶဝ် လူင်းၵႂႃႇတၢင်းတႃႈလူင်ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ ဢိင်ၼိူဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးၸိူင်ႉၼၼ်သေ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူဝ်ၶဝ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၸွမ်း ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၵူဝ်ၶဝ်ႁွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁၢပ်ႇၶျေႃးၶႃႈဢေႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းသီႇ ပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 26 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်း  ၵူၼ်း 30 ၵေႃႉ မႃးပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈတၢင်းၽႄလုၵ်ႉလႃႈသဵဝ်ႈၵႂႃႇ ၼမ်ႉတူႈ တီႈဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆး။ ႁႅင်းၵူၼ်းထႅင်ႈ 50 ၵေႃႉ မႃးမီးဝႆႉ တီႈၵျွင်း မုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်လႅင်။ ႁႅင်းၵူၼ်း 60 ၵေႃႉ မီးဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈတွင်ႇတလွင်ႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈဝၢၼ်ႈ 6 လၵ်း၊ ဝၢၼ်ႈ ၵွင်းၵေႃႇ။ ႁႅင်းၵူၼ်းထႅင်ႈ 30 ၵေႃႉ လုၵ်ႉဝၢၼ်ႈၼႃးၵွၼ်းလူင် ၶဝ်ႈၶိုၼ်းၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ ႁႅင်းၵူၼ်း 100 ၵေႃႉ မီးဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ၵလႃး။ ယဝ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈ ၸုမ်းၼိုင်ႈ လုၵ်ႉလႃႈသဵဝ်ႈ ၵႂႃႇတၢင်းဝၢၼ်ႈၼႃးၵၢင် ၼႂ်းဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း