Sunday, May 26, 2024

သင်ၶလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတွင်း ႁူမ်ႈၵၼ်သုတ်ႇမုၼ်း ၽႄမဵတ်ႉတႃႇႁပ်ႉၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉဢွၵ်ႇထမ်ႈ

Must read

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတွင်း  ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ သိလ်ထမ်းပေႃႈၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢတိၵ်ႉထၢၼ်ႇဢွင်ႇ  ဢွၵ်ႇထမ်ႈ တီႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ။

Photo: တၢတ်ႇဝဵင်းၵဵင်းတွင်း

ဝၼ်းတီႈ 1/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ထိုင် 3 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း  သင်ၶၸဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း တေဢွၼ် ႁူဝ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတွင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ  ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇထမ်ႈ  မိူင်းၵႅတ်ႇ ။

- Subscription -

 ပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈၵွင်းမူးတိၼ်တၢတ်ႇ တီႈတၢတ်ႇလူင်ၵဵင်းတွင်း ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်း ယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 18 လၵ်း ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်း တွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ။

ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတွင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸိူဝ်းဢမ်ႇလႆႈ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈဝႆႈသႃတီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈ ယူႇတီႈဝၢၼ်ႈဝဵင်းၽႂ်မၼ်းသေ ၶုၵ်းထူပ်းႁူမ် ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ သႃထု ဢၼုမေႃးထၼႃ  ဝႆႈသႃ   ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ၊ၼႂ်းဢူၵ်း/ၸႂ် ၽႂ်မၼ်း။  ၼင်ႇႁိုဝ် တေပဵၼ်ၵုသူလ်ၼႃးမုၼ် ယွင်ႈယေႃးမုၼ်ၵၢမ်ႇပႃႇရမီႇ ၸဝ်ႈၶူးဝႃး။ ၼင်ႇႁိုဝ် ၽူႈဢၼ် လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တင်းလၢႆ ပေႃးတေလႆႈပဵၼ်ၵႃႇယဝၸီႇ မၼေႃးၵုသူလ်ၸွမ်း၊ ၼင်ႇႁိုဝ် ၽီသၢင်သတ်းၵူၼ်းတင်းလၢႆ တေလႆႈႁပ်ႉၽွၼ်းလီ မင်ႇၵလႃႇသုၶ သိူဝ်းသႃႇၵတ်းယဵၼ် တႂ်ႈႁူမ်ႈဢူမုၼ်ငဝ်းသႃႇ သၼႃႇ ၽြႃးတြႃး သင်ႇၶႃႇ ရတၼႃႇ ၸဝ်ႈတင်းသၢမ် တႄႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

Photo: ၵွင်းမူးတိၼ်တၢတ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၼႆႉ တေတႄႇသုတ်ႇမုၼ်း၊ ဝႆႈၽြႃး တင်းႁိုင် 2 ၸူဝ်ႈမူင်း၊ ၼင်ႈသႃႇမထိ ႁိုင် 30 မိ ၼိတ်ႉ။ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း တေၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ၶလႄႈ လဵင်ႉလူ။ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းသမ်ႉ တေလူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ  ။

ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ တႃႇၶဝ်ႈသွမ်း/ ၽၵ်းသွမ်းလႄႈ ၸႃႇၵလဵင်ႉလူသမ်ႉ တေယူႇတီႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၵူၼ်းၵဵင်းတွင်းတင်း 7 ပွၵ်ႉ ႁုင်တူမ်ႈၼႂ်း ပွၵ်ႉၽႂ်ပွၵ်ႉမၼ်းသေ ဢဝ်ၵႂႃႇလူႇတၢၼ်းလဵင်ႉလူ။  တေပဵၼ်ၶဝ်ႈၽၵ်းသၢၵ်ႈလွတ်ႈတင်းမူတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း