Monday, May 20, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ – ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မိူင်းပဵင်း ႁႄႉထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇဝႆႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ   

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ လႃးႁူႇ တင်ႈလၢၼ်ႇ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်း ၵႂႃႇ ၵၼ်ႇတေႃးဝႆႈသႃ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇထမ်ႈ တီႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

တီႈၵဵၵ်ႉ/ လၢၼ်ႇ ဝၢၼ်ႈၼႃးၶေႃးဢၼ်ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇဝႆႈသႃၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ

ႁၢင်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တၢင်းပွတ်းႁွင်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၸဝ်ႈ သိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇထမ်ႈ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တင်းၼမ်။  ယူႇ တီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉလႃးႁူႇ ပႂ်ႉတီႈၵဵၵ်ႉၶဝ် ဝၢၼ်ႈၼႃးယၢင်း၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးၶေႃးလႄႈ ၶူဝ်ၼမ်ႉသိမ် ၸိူဝ်းၼႆႉသေ  ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းပဵင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢၼ်ၶဝ် ၸႅတ်ႈႁႅင်းၼႆႉ ပဵၼ်တီႈလၢၼ်ႇ ဝၢၼ်ႈၼႃးယၢင်း၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးၶေႃးလႄႈ ၶူဝ်ၼမ်ႉသိမ်။ ၶဝ်ၸႅတ်ႈထၢမ် လုၵ်ႉလႂ်မႃး တေၵႂႃႇလႂ် တေၵႂႃႇႁဵတ်းသင် မႃးလၢႆၵေႃႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လႆႈၼႄမၢႆၾၢင်။  ၶဝ်ၵဵပ်းမၢႆဝႆႉပႃး မၢႆၾၢင် မၢႆၵႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဢၼ်ၶဝ်ၸႅတ်ႈထၢမ်ႁႅင်းတႄႉ ၵူၼ်းတၢင်းပွတ်းတူၵ်းၶူင်းၼၼ်ႉမႃးၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵၵ်ႉ/ လၢၼ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ – ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ လႃးႁူႇ ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းပဵင်း – မိူင်းၵႅတ်ႇၼႆႉ တင်းမူတ်း မီး 4 တီႈ။ တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးယၢင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးၶေႃးတင်း ဝၢၼ်ႈႁႆႈတႄႉ ပဵၼ်ၸုမ်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း။ တီႈၶူဝ် ၼမ်ႉသိမ်ႇ တၢင်းၶဝ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပွတ်းၸၢၼ်း ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 30 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ႁဝ်းၶႃႈ လုၵ်ႉပွတ်းၸၢၼ်း မႃးထိုင်မိူင်းပဵင်းၼႆႉ ၸွမ်းၵဵၵ်ႉလၢၼ်ႇ ၶဝ်ယင်းဢမ်ႇၵူတ်ႇၸႅတ်ႈထၢမ်။ လၢတ်ႈဝႃႈၵႂႃႇပွႆးၶူးဝႃးပေႃႈၼႆၵေႃႈ ၶဝ်ပၼ်ၵႂႃႇ ၵမ်းလဵဝ်။ ဢၼ်ၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၼႆႉ လုၵ်ႉဢဝ် မိူင်းပဵင်းမႃးမိူင်းၵႅတ်ႇၼႆႉၶႃႈ။ တီႈတႄႉမႃး ၶၢဝ်းပွႆးၼႆႉ ၶဝ်ပေႃးဢမ်ႇလူဝ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈ ထၢမ်ယဝ်ႉ ပိူၼ်ႈမႃးလူႇတၢၼ်းၵူၺ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ဢမ်ႇမီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းသင်။ သင်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ဢမ်ႇႁူႉၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈလူး တေႁဵတ်းႁိုဝ် ယွမ်းငိုၼ်းၵေႃႈ ၵႃႈလႆႈပၼ်ၶဝ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ယူႇတီႈ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ တုၵ်းယွၼ်း ယႃႇႁႂ်ႈၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ် ၸိူင်ႉၼႆ။ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ထၢင်ႇႁၢင်ႈၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/8/2022 ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉဢွၵ်ႇထမ်ႈ မိူင်းၵႅတ်ႇ ၶွပ်ႇတဵမ် 3 ပီ 3 လိူၼ် 3 ဝၼ်း ၸွမ်း ၼင်ႇ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႈၸဝ်ႈ။ မီးတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈၸမ်/ ၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ် ရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် – ႁူဝ်မိုၼ်ႇလမ်း ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၸွႆႈထႅမ် တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇလၢတ်ႈ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း