Wednesday, April 24, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵဵင်းတွင်း

ပၢင်တေႃႇလွင်း ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ပိုတ်ႇမႃးၶိူဝ်းယႂ်း

ၽွင်းၶၢဝ်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇ (သွၼ်းၼမ်ႉ) ၼႆႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း ႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉတဵင်း ဢမ်ႇယွမ်း 5 ၸဝ်ႈ 5 ပၢင်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 10-16/4/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 6 ဝၼ်း ၽွင်းၶၢဝ်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇ/ သွၼ်းၼမ်ႉၼႆႉ တီႈၼမ်ႉသွင်ၵႄး/ ၾင်ႇၼမ်ႉတဵင်း ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ...

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး ဢမ်ႇယွမ်းလူင်း ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတွင်း ဢွၼ်ၵၼ်ယၢပ်ႇ

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး (ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ) တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း တိုၵ်ႉသုင် ပႆႇယွမ်းၶိုၼ်းပဵင်းတၢင်ႇဝဵင်း လႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ မႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈ လၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပႆႇယွမ်းလူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ 92 (1) လိတ်ႊလႂ် တိုၵ်ႉမီး 2,850 ပျႃးလႄႈ ၼမ်ႉမၼ်းတီႇၸေႇ 1...

ပွႆးၵၼ်ႇတေႃးသင်ႇၶႃႇၸုင်ႇလႄႈ ပွႆးတႆႈတဵၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၽြႃး လူင်းမိူင်း၊ လွင်းသွမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ 215 တူၼ်၊ ၵၼ်ႇတေႃးသြႃႇၸဝ်ႈလူင်လႄႈ သင်ႇၶႃႇၸုင်ႇ တီႈဝတ်ႉတူၼ်ႈႁုင်း ဝဵင်း ၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈထုင်းပုတ်ႉထ ၽႃႇသႃႇမီးဝႆႉၼၼ်ႉ...

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း  ပႆႇယွမ်း ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ

ၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ (ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး) တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ပႆႇယွမ်း  1 လိတ်ႊလႂ်တိုၵ်ႉမီးယူႇ 3,600 ပျႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တႄႇဢဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈ လၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းတိုၵ်ႉသုင်ယူႇ၊ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ သႅၼ်း 92 (1) လိတ်ႊလႂ် 3,350...

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ တူင်ႈၼႃး ၵူၼ်းၵဵင်းတွင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ ထိုင်တီႈၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ တူင်ႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတွင်း  မွၵ်ႈ 15 တူင်ႈ  ၸဝ်ႈၼႃး   ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇ လူႉသုမ်းၼမ်။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉမွၵ်ႈ 3 မူင်း မႄႈၼမ်ႉတုမ် (ၼမ်ႉမိူတ်ႇ) လႆလူၼ်ႉၾင်ႇလုပ်ႇထူမ်ႈ တူင်ႈၼႃး တၢင်းၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း...

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈဢမ်ႇယွမ်းလူတ်းလူင်း ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတွင်း ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း ယွၼ်ႉၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ပုင်ႈ ၶိုၼ်ႈႁႅင်း 1 လိတ်ႊလၢႆၸမ် 3,000 ပျႃး။ ၵူၼ်းၵဵင်းတွင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “တီႈၵဵင်းတွင်းၼႆႉ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈပႆႇလူင်း မိူဝ်ႈဝႃး - မိူဝ်ႈသိုၼ်းၼႆႉ ၼမ်ႉမၼ်း ၸၢၵ်ႈ 92 (1 လိတ်ႊ) 2,956 ပျႃး။...

သင်ၶလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတွင်း ႁူမ်ႈၵၼ်သုတ်ႇမုၼ်း ၽႄမဵတ်ႉတႃႇႁပ်ႉၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉဢွၵ်ႇထမ်ႈ

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတွင်း  ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ သိလ်ထမ်းပေႃႈၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢတိၵ်ႉထၢၼ်ႇဢွင်ႇ  ဢွၵ်ႇထမ်ႈ တီႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ။ ဝၼ်းတီႈ 1/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ထိုင် 3 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း  သင်ၶၸဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း တေဢွၼ် ႁူဝ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတွင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ  ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇထမ်ႈ...

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၸဝ်ႈၼႃးၵဵင်းတွင်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

ပီၼႆႉၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ၊ ၵႃႈႁႅင်းၵူၼ်းလႄႈ ၾုၼ်ႇ ထၢတ်ႈ(မေႇဢေႃးၸႃႇ) ၸိူဝ်းၼႆႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း  ၸဝ်ႈၼႃး ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း လႆႈပွႆႇၼႃးႁၢမ်းပႅတ်ႈၼမ်  ။ ၸဝ်ႈၼႃး ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ပီၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃး ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ပွႆႇၼႃးႁၢမ်း ၼမ်လိူဝ် ၵူႈပီၶႃႈဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၶိုၼ်ႈႁႅင်း၊ ၵႃႈႁႅင်းၵူၼ်းလႄႈ ၵႃႈၾုၼ်ႇ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ပၢႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် မိူင်းထႆးတင်းၼမ်

ပီၼႆႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်းႁႅင်း ၵၢၼ်ႁႃ ၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၢၼ်သိူဝ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း  ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆးၼမ်။ ၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်  ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ မိူင်းထႆး မိူင်းၶႄႇ၊ တီႈႁိူၼ်းၵိုတ်းၵူၼ်းလူင် ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၺ်း ၵူၼ်းၵဵင်းတွင်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ ၵူၼ်းၵဵင်းတွင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈမူတ်း

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈသုင် ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း ၊  တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း တီႈဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈလႄႈ တီႈမီးႁႅင်းၸၢၵ်ႈၾႆးၾႃႉ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼမ်ႉမၼ်းၶိုၼ်ႈလႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃးမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ၼမ်ႉမၼ်းမူတ်း၊  ၵူဝ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈထႆသူၼ်ထႆၼႃး။ ၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်း ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း 1 လိတ်ႊထိုင် 3,000 ပၢႆ   ။ ၵူၼ်းၵဵင်းတွင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ သိုပ်ႇမိုတ်ႈပိုၼ်းၵဝ်ႇၵႄႇတႆး ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ သိုပ်ႇမိုတ်ႈပိုၼ်း ၵဝ်ႇၵႄႇတႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈထုင်ႉ ၸဝ်ႈသၢမ်လေႃး ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ။   မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/1/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းထိုင် 5 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၵဵင်း တွင်း...

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ယူႇသဝ်းၵႂႃႇမႃးမိူၼ်ၵဝ်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈလၵ်ႉလွမ်မႆႈၸႂ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၶိုၼ်းၽႄႈ

ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်မီးတီႈဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ ၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇႁၢင်ႈလီၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂႃႇမႃးႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉမိူၼ်ၵဝ်ႇ ဢမ်ႇပေႃးသႂ်ႇၸႂ်ၼိူဝ်လွင်ႈႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈ လၵ်ႉလွမ်မႆႈၸႂ်ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶိုၼ်းၽႄႈလၢမ်းမိူၼ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃး။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵဵင်းတွင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ယၢမ်းလဵဝ်  တီႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ဝႆႉ ဝႆႉမဝ်မၢင်ၵၼ်မႃးၼမ်ၶႃႈ။  ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇသႂ်ႇၽႃႈပိၵ်ႉပၢၵ်ႇ  ။ မွၵ်ႈ  90 % ၼႆႉ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း 170 ပၢႆ

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ႁူဝ်ၵူၼ်း 170 ပၢႆ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင် တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸမ်လိူၼ်ယဝ်ႉ လူဝ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈ ၶူဝ်းဢုၼ်ႇဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/11/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ/ ဢိူင်ႇ၊ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လူႇၶၢမ်ႇ တီႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတႃႇၼ ပီႈၼွင်ႉၼႂ်းဝဵင်းသေ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉလုပ်ႇတူင်ႈၼႃး ၵူၼ်းၵဵင်းတွင်း လူႉသုမ်းၼမ်

ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်သၢမ်ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းသေ ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ တူင်ႈၼႃး/ သူၼ် ၵူၼ်းမိူင်း တင်းၼမ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/11/2021 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈ ထိုင်တဵင်ႈၶိုၼ်းလိုၵ်း ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းယႂ်ႇသေ ၼမ်ႉမိူတ်ႇ (ၼမ်ႉႁွင်ႈ) လူၼ်ႉၾင်ႇ ထူမ်ႈတူင်ႈၼႃး  ၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း...

ၸူၼ်ၶိုၼ်းလိူင်ႇၼႂ်းထုင်ႉၵဵင်းတွင်းမိူင်းၼၢႆးၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးဢမ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းမိူၼ်ၵူႈပွၵ်ႈ

ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၵူၼ်း မိူင်းၼၢႆး  ၺႃးၸူၼ်ၸွမ်းတၢင်း ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် သွင်ဢွင်ႈတီႈ ၸူၼ်ဢဝ်ၵႂႃႇ ငိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်း 400 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/5/2021 ၼၼ်ႉ ၵႃးလူင်တၢင်ႇၵုၼ်ႇ/ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ လမ်းၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၸူၼ်တီႈ ၼႂ်းၵႄႈ မိူင်းၼၢႆး - ၼမ်ႉၸၢင်။ ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ၵႃးလူင်တၢင်ႇၵုၼ်ႇ ထႅင်ႈလမ်းၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၸူၼ်းၼႂ်းၵႄႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img