Sunday, May 26, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း 170 ပၢႆ

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ႁူဝ်ၵူၼ်း 170 ပၢႆ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင် တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸမ်လိူၼ်ယဝ်ႉ လူဝ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈ ၶူဝ်းဢုၼ်ႇဝႃႈၼႆ။

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတွင်းႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းၵိုင်မႃး

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/11/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ/ ဢိူင်ႇ၊ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လူႇၶၢမ်ႇ တီႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတႃႇၼ ပီႈၼွင်ႉၼႂ်းဝဵင်းသေ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်လုၵ်ႉၵဵင်းတွင်းပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇၼမ်ႉႁူး လွႆၸၢၵ်ႈ ဢၼ်မီးဝႆႉၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း ယၢၼ်ဝဵင်း မွၵ်ႈ 3 လၵ်းပၢႆ ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သဵၼ်ႈမၢႆ တင်းမူတ်း ႁူဝ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တေမီး မွၵ်ႈ 170 ၼႆႉ။ ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉ တၢင်းမိူင်းၵိုင်ၶႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းတႄႉ ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်းလႄႈ ၶူဝ်းဢုၼ်ႇ ၸိူဝ်း ၼႆႉၶႃႈ။  ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး  လႆႈၶူဝ်းၸပ်းတူဝ်  မႃး ၵူၺ်း။ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ ၵတ်းမႃးယဝ်ႉ။  လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉတႄႉ ၼႂ်း ဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉၵေႃႈ တေၵုမ်ႇထူၼ်ႈဝႆႉယူႇၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူင်းၵိုင် ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႉတီႈ ၵဵင်းတွင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်း ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆးလႄႈ ႁၢမ်းငၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸဝ်ႈသြႃႇ ၵျွင်း/ ဝတ်ႉၼမ်ႉပႃမုင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်လႆႈပၢႆႈႁွတ်ႈ ထိုင်မႃးတီႈၼႆႈတႄႉ တေပဵၼ်ဝၢႆးဢွၵ်ႇ ဝႃႇၼႆႉမႃး။ တေပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢင်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၼွင်လႅဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉ တိုၼ်းဝႃႈမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယူႇယဝ်ႉ ၸဵမ်လွင်ႈ ၵိၼ်ယႅမ်ႉ၊ လွင်ႈၼုင်ႈဝႂ်လႄႈ ပၢႆးယူႇလီ ၸိူဝ်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူင်းၵိုင် ဢၼ်ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း တေမီးလင်ႁိူၼ်းမီး 60 ပၢႆ၊ ႁူဝ်ၵူၼ်း မီး 170 ပၢႆ တေတႄႇဝၢၼ်ႈမႂ်ႇသေ ယူႇၵႂႃႇတီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်းၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ႁဵတ်းသုမ်ႉမူဝ်းၵႃႇသေ ယူႇသဝ်းဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း