Wednesday, April 17, 2024

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈဢမ်ႇယွမ်းလူတ်းလူင်း ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

Must read

ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတွင်း ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း ယွၼ်ႉၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ပုင်ႈ ၶိုၼ်ႈႁႅင်း 1 လိတ်ႊလၢႆၸမ် 3,000 ပျႃး။

Photo: ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်း

ၵူၼ်းၵဵင်းတွင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈၵဵင်းတွင်းၼႆႉ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈပႆႇလူင်း မိူဝ်ႈဝႃး – မိူဝ်ႈသိုၼ်းၼႆႉ ၼမ်ႉမၼ်း ၸၢၵ်ႈ 92 (1 လိတ်ႊ) 2,956 ပျႃး။ ၼမ်ႉမၼ်းတီႇၸေႇ 1 လိတ်ႊ 3,180 – 3,200 ပျႃး ၵႃႈၼႆႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ဝဵင်းယႂ်ႇ/ လူင် ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်း ပိူၼ်ႈပေႃးလူင်းၵၼ်ၼမ်ယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈၼမ်ႉၸၢင်ၼႆႉ 1 လိတ်ႊ 1,900 ပျႃး၊ မိူင်းၼၢႆး 2,100 ပျႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 26/7/2022 ဢူးၵျေႃႇလိၼ်းဢွင်ႇ ၽူႈၵွၼ်းၵိင်ႇၽႄၸႄႈဝဵင်း ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈ လုမ်းၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းသေ တေဢွၵ်ႇၶေႃႈ ၸီႉ သင်ႇလူင်း ၸူးပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ တင်ႈသဵင်ႈ ႁႂ်ႈလူတ်းယွမ်းၶၢႆ ၼမ်ႉမၼ်း   1 လိတ်ႊထိုင် 2,500 ပျႃး-ဝႃႈၼႆသေတႃႉ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းပႆႇလူတ်းလူင်းသေဢမ်ႇၵႃးယင်းတိုၵ်ႉႁႃသိုဝ်ႉယၢပ်ႇယူႇ။

ၵူၼ်းၶၢႆၼမ်ႉမၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ လႆႈသိုဝ်ႉမႃးၵႃႈယႂ်ႇယဝ်ႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၸၢင်ႈလူတ်းယွမ်းၶၢႆလႆႈထုၵ်ႇထုၵ်ႇ – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၵိင်ႇၽႄၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်းၼႆႉ မီးႁၢၼ်ႉၶၢႆပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ တင်းမူတ်းမီး 6 ႁၢၼ်ႉ ။ ၸဝ်ႈသူၼ် ၵူၼ်းၵဵင်းတွင်းလၢတ်ႈဝႃႈ သင်ဝႃႈၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းဢမ်ႇယွမ်းတႄႉ တေယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တႄႉတႄႉ ဝႃႈၼႆ။

“ယူႇတီႈ ၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ပၢင်ၵုမ်ၶဝ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝႃးၼၼ်ႉသေ တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်း ၸၢၵ်ႈ ပႆႇလူင်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉ 92 (1 လိတ်ႊ) 2,800 ပျႃး။ တီႇၸေႇသမ်ႉ 2,900 ပျႃးယူႇ။ သင်ၼမ်ႉမၼ်း တိုၵ်ႉၶိုၼ်ႈယူႇ ပႆႇလူင်း တႄႉ တႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃးၶဝ် တိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ”- ၵူၼ်းၵဵင်းတွင်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ တီႈၵိင်ႇၽႄၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်းၼႆႉ တေယူႇၼႂ်းၵႄႈ 2,900 ပၢႆ တေႃႇထိုင် 3,000 ပၢႆ  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း