Tuesday, May 21, 2024

ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ သိုပ်ႇမိုတ်ႈပိုၼ်းၵဝ်ႇၵႄႇတႆး ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

Must read

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ သိုပ်ႇမိုတ်ႈပိုၼ်း ၵဝ်ႇၵႄႇတႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈထုင်ႉ ၸဝ်ႈသၢမ်လေႃး ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ။  

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ သိုပ်ႇမိုတ်ႈပိုၼ်းၵဝ်ႇၵႄႇတႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈထုင်ႉၸဝ်ႈသၢမ်လေႃး 21/1/2022

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/1/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းထိုင် 5 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၵဵင်း တွင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ သိုပ်ႇမိုတ်ႈပိုၼ်းၵဝ်ႇၵႄႇတႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈထုင်ႉၸဝ်ႈသၢမ်လေႃး ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝတ်ႉ/ ၵျွင်း လူင်ၼမ်ႉပႃမုင်း ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ ပေႃးတေ လဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉပိုၼ်းလႄႈ ႁၵ်ႉသႃမဵတ်ႇပႅင်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၵဵင်းတွင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းၼႆႉ ပွၵ်ႈၵမ်း ႁႅၵ်ႈၼႆႉ တႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ သႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ ႁဝ်းၶႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈႁူႉလဵပ်ႈႁဵၼ်းပိုၼ်းသေ ႁႂ်ႈမေႃႁၵ်ႉသႃမႅတ်ႇပႅင်းၶူဝ်းၵဝ်ႇၵႄႇႁဝ်းဝႆႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ  ၵၢပ်ႈပၢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးယဝ်ႉ ၵူဝ်ပိူၼ်ႈမႃးႁိမ်ဢဝ်  ပိုၼ်းႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇ မိူၼ်ၸိူင်ႉ ၵွင်းမူးၵၢတ်ႇၵူႇၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ သိုပ်ႇမိုတ်ႈပိုၼ်းၵဝ်ႇၵႄႇတႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈထုင်ႉၸဝ်ႈသၢမ်လေႃး 21/1/2022

ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉၵဵဝ်ႇၵပ်းပိုၼ်းၼၼ်ႉ  ႁူမ်ႈၵၼ်လွတ်ႈၼမေႃးထသသၢမ်ၵမ်းသေ ပိုတ်ႇပၢင်၊ ၸဝ်ႈသြႃႇဝတ်ႉဝိတ်ႉၸႃႇရီႇ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း။ ၼႄႉၼမ်းသိုပ်ႇမိုတ်ႈပၼ်ၽူႈတၢၼ်ႈၶႆႈ ယဝ်ႉ  ဢုပ်ႇဢူဝ်းတၢၼ်ႈၶႆႈၵႂႃႇ။ ၽူႈတၢၼ်ႈၶႆႈပဵၼ်  ၶူးၸၢႆးမဵဝ်း (မိူင်းၼၢႆး)၊ ၸဝ်ႈၶူးသုဝုၼ်ႇၼ ဝတ်ႉတူၼ်ႈႁုင်း (ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း)၊ ၸၢႆးသိူဝ်ၶမ်း (ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း)လႄႈ ၸၢႆးလူင်(ႁွင်ႉ) ၸၢႆးမွင်ႇၵျီး (မိူင်းၼၢႆး)။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ထၢမ်တွပ်ႇၵၼ်သေ ၵၼ်ႇတေႃး ၽြႃးတြႃးသင်ၶၸဝ်ႈ လွတ်ႈၼမေႃးထသ ယဝ်ႉၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 22-23/1/2022 ၼႆႉ တေႁူမ်ႈၵၼ် လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶူၼ်ႉၶႂႃႉလဵပ်းႁဵၼ်း ပိုၼ်းၵဝ်ႇၵႄႇ ၼႂ်းထုင်ႉၸဝ်ႈသၢမ်လေႃး ဝဵင်း ၵဵင်းတွင်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း