Thursday, April 18, 2024

ပွႆးၵၼ်ႇတေႃးသင်ႇၶႃႇၸုင်ႇလႄႈ ပွႆးတႆႈတဵၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၽြႃး လူင်းမိူင်း၊ လွင်းသွမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ 215 တူၼ်၊ ၵၼ်ႇတေႃးသြႃႇၸဝ်ႈလူင်လႄႈ သင်ႇၶႃႇၸုင်ႇ တီႈဝတ်ႉတူၼ်ႈႁုင်း ဝဵင်း ၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈထုင်းပုတ်ႉထ ၽႃႇသႃႇမီးဝႆႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ပွႆးၵၼ်ႇတေႃးသင်ႇၶႃႇၸုင်ႇလႄႈ ပွႆးတႆႈတဵၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း

ၽူႈပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးတၵ်ႉၵႃႇ ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ပွႆးၽြႃးလူင်းမိူင်းလႄႈ သင်ႇၶႃႇၸုင်ႇတႄႉ ပဵၼ်ယူႇၵူႈပီၶႃႈ တီႈဝတ်ႉတူၼ်ႈႁုင်း ပေႃးဢွၵ်ႇဝႃႇယဝ်ႉၼႆ။ ဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးၵၼ်ႇတေႃးသင်ႇၶႃႇၸုင်ႇလႄႈ ပွႆးတႆႈတဵၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇတႄႉ တေလႆႈဝႃႈ ပီၼႆႉ ပဵၼ်ပီၵမ်းႁႅၵ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တၢင်းၵႃႈၼူၵ်း/ တူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝၢၼ်ႈလႂ်မီး ၵေႃႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ဢဝ်မႃးၵႃႈလဝ်ႈမူၼ်ႈတူၼ်ႈၸႂ်ၼႄ။ လွင်ႈၶဝ်ႈၽၵ်းၵၢပ်ႈသွမ်း ယူႇတီႈ ပီႈၼွင်ႉၼႂ်းပွၵ်ႉၽႂ်မၼ်းသေ ဢဝ် ပုၼ်ႈၽွၼ်ႈ လဵင်ႉလူၸႃႇၵၵႂႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
ပွႆးၵၼ်ႇတေႃးသင်ႇၶႃႇၸုင်ႇလႄႈ ပွႆးတႆႈတဵၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း

ၶပ်ႉမၢႆ ပွႆးတႆႈတဵၼ်းပွႆးဢွၵ်ႇဝႃႇ ပီၼႆႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်းသမ်ႉ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ လိူၼ် 11 လွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ တေပဵၼ်တီႈဝတ်ႉၼမ်ႉပႃမုင်း၊ လိူၼ် 11 လွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ဝတ်ႉဝဵင်းႁႆး၊ 6 ၶမ်ႈ ဝတ်ႉၼႃးႁေႉ၊ 7 ၶမ်ႈ ၵျွင်းၵုင်းဝတ်ႉမႂ်ႇ၊ 8 ၶမ်ႈ ဝတ်ႉမွၵ်ႇၸမ်ႇပေႇ၊ 9 ၶမ်ႈ ၵျွင်းမႆႉ ၺွင်ႇသွင်တူၼ်ႈ၊ 10 ၶမ်ႈ ဝတ်ႉထၢတ်ႈတေႃႇၼမ်ႉတုမ်၊ 11 ၶမ်ႈ ဝတ်ႉလွႆဝဵင်းၵဝ်ႇ၊ 12 ၶမ်ႈ ဝတ်ႉလွႆၸၢၵ်ႈၼမ်ႉႁူးလႄႈ 14 ၶမ်ႈသမ်ႉ ဝတ်ႉပႃႇသႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း