Thursday, May 30, 2024

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၸဝ်ႈၼႃးၵဵင်းတွင်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

Must read

ပီၼႆႉၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ၊ ၵႃႈႁႅင်းၵူၼ်းလႄႈ ၾုၼ်ႇ ထၢတ်ႈ(မေႇဢေႃးၸႃႇ) ၸိူဝ်းၼႆႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း  ၸဝ်ႈၼႃး ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း လႆႈပွႆႇၼႃးႁၢမ်းပႅတ်ႈၼမ်  ။

ၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇၸူင်ဢၢင်လႄႈ ႁႅင်းထၢတ်ႈၾႆးၾႃႉၵဵင်းတွင်း

ၸဝ်ႈၼႃး ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပီၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃး ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ပွႆႇၼႃးႁၢမ်း ၼမ်လိူဝ် ၵူႈပီၶႃႈဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၶိုၼ်ႈႁႅင်း၊ ၵႃႈႁႅင်းၵူၼ်းလႄႈ ၵႃႈၾုၼ်ႇ (မေႇဢေႃးၸႃႇ) ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈ ႁႅင်း ပဵၼ်လၢႆပုၼ်ႈ။ ပီၼႆႉ ပေႃးသွၼ်ႇတူၺ်း ၼႃးဢၼ်ပွႆႇႁၢမ်းပႅတ်ႈၼၼ်ႉ လႅပ်ႈတေမီးတႃႇၽၼ်းၶဝ်ႈ 400 – 500 လင်ၼႆႉဢေႃႈ။ ၼႃးႁူၺ်ႈၼႃးၼမ်ႉၾႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပွႆႇႁၢမ်းပႅတ်ႈတင်းၼမ်ၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ယၢမ်းလဵဝ် ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈတီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်းၼႆႉ 1 လိတ်ႊလႂ် 3,000 ပၢႆ။ 1 ပီႇပႃႇသမ်ႉ 7 သႅၼ်။ ၵႃးႁႅင်းၵူၼ်းသမ်ႉ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းယိပ်း ၸၢၵ်ႈ 1 ၵေႃႉ တေႃႇဝၼ်း 10,000 – 15,000 ပျႃး၊ ၵူႈပွၵ်ႈ 7,500 ပျႃး။ ၵူၼ်းသွမ်ႈၼႃးသမ်ႉ 1 ၵေႃႉတေႃႇဝၼ်း 12,500 ပျႃး။ ၵႃႈၾုၼ်ထၢတ်ႈ 1 ထူင်ႈသမ်ႉ 118,000 ပျႃး၊ ၵူႈပွၵ်ႈ 35,000 ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

“ယွၼ်ႉၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၵႃႈႁႅင်း ၵႃႈၾုၼ်ႇၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၸိူင်ႉၼႆ ၸဝ်ႈၼႃး မၢင်ၸိူဝ်း ဢမ်ႇႁဵတ်းၼႃးသေ ၶိုၼ်းႁဵတ်း သူၼ် တႅၼ်း ၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼႃးၼႆႉ တၢၼ်ႇႁဵတ်း 3 ပုၼ်ႈၼႆၵေႃႈ  ယွမ်းႁဵတ်း 2 ပုၼ်ႈ၊ 1 ပုၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်းယဝ်ႉၶႃႈ”-  ၸဝ်ႈၼႃး ၵဵင်းတွင်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်သေ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ၊ ၾုၼ်ႇထၢတ်ႈလႄႈ ၵႃႈႁႅင်းၵူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်းသေ ၸဝ်ႈၼႃး ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇမီး ငိုၼ်းတႃႇလူင်းၵေးလၢင်း။  ယဝ်ႉၵေႃႈ ပီၼႆႉ ၾႃႉၾူၼ်ဢမ်ႇလီ ၸဝ်ႈၼႃးမၢင်ၸိူဝ်း ထိုင်တီႈႁိမ်ၼမ်ႉၵၼ် ၵေႃႈ မီး၊ ၼႃးမၢင်တီႈသမ်ႉၵွင်းလႄႈ လႆႈပႂ်ႉၼမ်ႉၾႃႉ ၼမ်ႉၾူၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၸဝ်ႈၼႃး ၵဵင်းတွင်းတႄႉ ဝႃႈ ၼႆ။

ဝဵင်းၵဵင်းတွင်းၼႆႉ ပႃးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး။  ပႃႇထိူၼ်ႇၵဵင်းတွင်းၼႆႉလိုၵ်ႉယႂ်ႇ၊ ၵူႈပွၵ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း ၵႂႃႇမႃး ႁႃၵၼ်ယၢပ်ႇလႄႈ ဢမ်ႇသူႈမီးၵူၼ်းမိူဝ်းထိုင်ၵဵင်းတွင်း။ ယၢမ်းလဵဝ်ဢိင်ၼိူဝ် မီးႁူင်းၸၢၵ်ႈၾႆးၾႃႉ တီႈၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇၸူင်ဢၢင်သေ သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇမႃးၵေႃႈ ၶႅမ်ႉဝႆႉယဝ်ႉလႄႈ လုၵ်ႉမိူင်းၼၢႆးၵႂႃႇၵေႃႈထိုင် လုၵ်ႉမိူင်းပၼ်ႇၶိုၼ်ႈၵေႃႈၸမ်။   ႁႅင်းထၢတ်ႈၾႆးၾႃႉဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇတီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်းၼႆႉ လႅင်းတူဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းတင်းထုင်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း