Thursday, June 20, 2024

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉလုပ်ႇတူင်ႈၼႃး ၵူၼ်းၵဵင်းတွင်း လူႉသုမ်းၼမ်

Must read

ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်သၢမ်ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းသေ ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ တူင်ႈၼႃး/ သူၼ် ၵူၼ်းမိူင်း တင်းၼမ်။

ၼမ်ႉထူမ်ႈတူင်ႈၼႃးၵဵင်းတွင်း
Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၼမ်ႉထူမ်ႈတူင်ႈႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတွင်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/11/2021 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈ ထိုင်တဵင်ႈၶိုၼ်းလိုၵ်း ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းယႂ်ႇသေ ၼမ်ႉမိူတ်ႇ (ၼမ်ႉႁွင်ႈ) လူၼ်ႉၾင်ႇ ထူမ်ႈတူင်ႈၼႃး  ၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း  ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၼႃး  ၵဵင်းတွင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13 ၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း/ လူမ်းႁႅင်းသေ တူၼ်ႈၶဝ်ႈဢၼ်ပႆႇလႆႈ ပၢတ်ႇၵေႃႈ လူမ်ႉတင်းၼမ်။ ဢၼ်ပၢတ်ႇဝႆႉသေ ၸူမ်ၼမ်ႉၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်။ တူၼ်ႈၶဝ်ႈ ဢၼ်ပၢတ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ  လႆလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉ ၵေႃႈ မီး တင်းၼမ်ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းၵူႈဝၼ်းသေ ၸဝ်ႈၼႃးၵမ်ႈၽွင်ႈတႄႉ လွမ်မႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ ပီၼႆႉတႄႉ လႆႈၵိၼ်ၶဝ်ႈသႃးၵူၺ်းယဝ်ႉယူဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼမ်ႉထူမ်ႈတူင်ႈၼႃးၵဵင်းတွင်း
Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၼမ်ႉထူမ်ႈတူင်ႈႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတွင်း

“ၼႂ်းသွင်သၢမ်ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းဝၼ်းဢိတ်းဝၼ်းဢွတ်း ၸဝ်ႈၼႃးၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်လႆႈပၢတ်ႇဝႆႉသေ ပႆႇလႆႈပုမ်ႇၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်/ ၼၵ်းၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ပီၼႆႉ တေလႆႈၵိၼ်ၶဝ်ႈ သႃးယဝ်ႉႁိုဝ်ၼႆၵၼ်ယူႇၶႃႈ။ ယွၼ်ႉပၢတ်ႇဝႆႉသေ ၺႃးၾူၼ် 3-4 ဝၼ်းထပ်းၵၼ်ဝႆႉလႄႈ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈပုမ်ႇလႃးလႃးၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ”- ၸဝ်ႈၼႃး ၵဵင်းတွင်း လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆထႅင်ႈ။

မိူၼ်ၼႆ ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇၵေႃႈ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉမႃး ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ် လၢႆဝၼ်းသေ ၼမ်ႉၼွင်လူမ်ႇ ၼွင်းလုပ်ႇထူမ်ႈ တူင်ႈႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်လူမ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈတူင်ႈၸူႉလႄႈ ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၸွႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းၼမ် ၸဝ်ႈၽၵ်းမီႇတႃႇ 7 ၸဝ်ႈ ၺႃးၵႂႃႇ ၸိူဝ်ႉၽၵ်းမီႇ ဢၼ်ဝၢၼ်ႇဝႆႉမႂ်ႇမႂ်ႇ 18 လင်ၼၼ်ႉ သုမ်းမူတ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ထူမ်ႈတူင်ႈၼႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3 တူင်ႈ ၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈ မွၵ်ႈ 2-3 လင် လႆႈလူႉသုမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း