Thursday, May 23, 2024

ၸူၼ်ၶိုၼ်းလိူင်ႇၼႂ်းထုင်ႉၵဵင်းတွင်းမိူင်းၼၢႆးၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးဢမ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းမိူၼ်ၵူႈပွၵ်ႈ

Must read

ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၵူၼ်း မိူင်းၼၢႆး  ၺႃးၸူၼ်ၸွမ်းတၢင်း ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် သွင်ဢွင်ႈတီႈ ၸူၼ်ဢဝ်ၵႂႃႇ ငိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်း 400 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။

Credit to- A Shin Nyarnadaza – တုမ်ႇမူဝ်ႁွႆးမိုဝ်းၸဝ်ႈၾႃႉ ဢၼ်မီးသွင်ၾင်ႇၶၢင်ႈတၢင်း၊ တၢင်းၶဝ်ႈ တၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/5/2021 ၼၼ်ႉ ၵႃးလူင်တၢင်ႇၵုၼ်ႇ/ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ လမ်းၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၸူၼ်တီႈ ၼႂ်းၵႄႈ မိူင်းၼၢႆး – ၼမ်ႉၸၢင်။ ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ၵႃးလူင်တၢင်ႇၵုၼ်ႇ ထႅင်ႈလမ်းၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၸူၼ်းၼႂ်းၵႄႈ မိူင်းၼၢႆး – ၵဵင်းတွင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ၸၢၼ်း  ။

- Subscription -

ၵူၼ်း  မိူင်းၼၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈတႄႉမၼ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမႃးၸူၼ် ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈဢေႃႈ။ တူမ်းၼႃႈ တူမ်းသူပ်းၶဝ်ဝႆႉမူတ်း ။ လၢတ်ႈၸဝ်ႈၵႃး ၸဝ်ႈၵုၼ်ႇဝႃႈ ပေႃးသူဢမ်ႇပၼ် တေယိုဝ်းတၢႆ၊ လွၵ်ႈငိုတ်ႈၼင်ႇၼႆသေ လႆႈပၼ်ငိုၼ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်သွင်ဢွင်ႈတီႈ ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းၼၢႆး – ၼမ်ႉၸၢင် တီႈၼိုင်ႈလႄႈ ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းၼၢႆး – ၵဵင်းတွင်း တီႈၼိုင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းၼၢႆး တေၵႂႃႇတူၼ်ႈတီး ထုၵ်ႇၸူၼ် ၼႂ်းၵႄႈ မိူင်းၼၢႆး – ၼမ်ႉၸၢင်ၼၼ်ႉ ၸူၼ် လႆႈငိုၼ်းၵႂႃႇဢမ်ႇယွမ်း 300 သႅၼ်ပျႃး။ ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းၼၢႆးသေ တေၵႂႃႇသိုဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈၵဵင်းတွင်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ထုၵ်ႇၸူၼ်ၵႂႃႇ ငိုၼ်းမွၵ်ႈ100 သႅၼ်ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃးၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းၼၢႆး ၵဵင်းတွင်းတီႈၼိုင်ႈ

“ပေႃးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆမႃး ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း တၢင်းပွတ်းသၢႆၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ် ႁတ်းဢွၵ်ႇတႃႇပႆတၢင်းၵၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈၵုၼ်ႇ ၸဝ်ႈၵႃး ၵူၼ်းဢွၵ်ႇ တႃႈပႆတၢင်း  ၵမ်ႈၼမ်တေပႃး ငိုၼ်းၸပ်းတူဝ်ၵႂႃႇၶႃႈလူး။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈထုတ်ႈငိုၼ်း တီႈယေးငိုၼ်းသေ ယၢပ်ႇၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပႃးငိုၼ်းၸပ်းတူဝ်ၼမ်ၶႃႈၼႃႇတလဵဝ်။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ တႃႇဢွၵ်ႇတႃႈ ပႆတၢင်းတႄႉ တေလႆႈဝႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသင်ယဝ်ႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ထုင်ႉလၢင်းၶိူဝ်း -မိူင်းၼၢႆး- ၵဵင်းတွင်း-မိူင်းပၼ်ႇ ၼႆႉမိူဝ်ႈပၢၼ်သိုၵ်း ၼေႇဝိၼ်း၊ တၢၼ်းသူၺ်ႇယိပ်းမိူင်းၵေႃႈ ၸူၼ်လိူင်ႇ၊ ၸဝ်ႈၵႃး ၸဝ်ႈၵုၼ်ႇ ၵႆႉၺႃးႁႄႉၵိုတ်းၸူၼ်ငိုၼ်းတႃႇသေႇ။ ဝၢႆးလင်ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၶိုၼ်ႈမႃးၽွင်းငမ်းယဝ်ႉ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၵႂႃႇမႃးငၢႆႈ၊ ၵႂႃႇတၢင်းၶၢဝ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ ၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းယွၼ်းငိုၼ်းၸဝ်ႈၵႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇမီး။ ၵူၺ်းၵႃႈယၢမ်းလဵဝ် ဝၢႆးလင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈမဢလ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ၼႆႉ ၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ -19  ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈပႅတ်ႈမူတ်းသေ ဢၼ်ပဵၼ်ၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းသမ်ႉၶိုၼ်းလိူင်ႇၼမ်မႃး။ ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းၸူၼ်ၵေႃႈၶိုၼ်းမီးမႃးလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်ႉယၢပ်ႇတႃႇၵႃႉၶၢႆ ဢွၵ်ႇတၢင်း။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၼႆႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်ယဵၼ် မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ၊ ၾႆးမႆႈ  ၊ ပိုတ်းယိုဝ်း ၊တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမီးယူႇၵူႈဝဵင်း ၵူႈဝၼ်း။ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇ ပၼ်ႁဵတ်းပၢင်တေႃႇလွင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပေႃးၸွတ်ႈ ၵူႈတီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း