Thursday, May 30, 2024

ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈမူတ်း

Must read

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈသုင် ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း ၊  တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း တီႈဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈလႄႈ တီႈမီးႁႅင်းၸၢၵ်ႈၾႆးၾႃႉ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼမ်ႉမၼ်းၶိုၼ်ႈလႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃးမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ၼမ်ႉမၼ်းမူတ်း၊  ၵူဝ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈထႆသူၼ်ထႆၼႃး။

Photo KT Youth -ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၾၢႆတၢတ်ႇမွၵ်ႇ ၵဵင်းတွင်း (အထက်ကျိုင်းတောင်း)

ၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်း ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း 1 လိတ်ႊထိုင် 3,000 ပၢႆ   ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၵဵင်းတွင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈၵဵင်းတွင်းၼႆႉ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်းၼႃႇ 1 လိတ်ႊ 3,000 ပၢႆယဝ်ႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃးႁႅင်းၼႃႇၶႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈၼႃး မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၼမ်ႉမၼ်းၶၢတ်ႇၵူၺ်းယဝ်ႉ။ ပေႃးၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၶိုၼ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ၸဝ်ႈၸၢၵ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ တေဢမ်ႇငၢမ်ႇၶိုၼ်းၵႃႈတိုၼ်းလၢင်းၶဝ် ၵူဝ်ပဵၼ်ၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်သေ ၼႃးပီၼႆႉ ၵူဝ်ႁၢမ်းၼမ်ႁႅင်းၵူၺ်းယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ၵူႈပွၵ်ႈ ၵႃႈၸၢင်ႈၸၢၵ်ႈထႆၼႃး 1 ၸူဝ်ႈမူင်း ထႆပၼ် 2-3 မိုၼ်ႇပျႃး။ ပီၼႆႉ ယွၼ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၶိုၼ်ႈႁႅင်းလႄႈ 1 ၸူဝ်ႈမူင်းပဵၼ်ၵႂႃႇ 5 မိုၼ်ႇယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵဵင်းတွင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “   ယွၼ်ႉၶဝ် တေႃႉတၢင်ႇမႃးၵႆလႄႈၶႃႈဢေႃႈ။ ၼမ်ႉ မၼ်းၸၢၵ်ႈၼႆႉ တေႁၼ်ၶၢႆယွႆႈၵူၺ်း။ ဢၼ်ၶၢႆ ပဵၼ်ပေႇပႃႇမၼ်း မိူၼ်ၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉၶႃႈ။    ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းယွႆႈ/လဵၵ်ႉ ၵေႃႈပိၵ်ႉမူတ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ လႆႈဝႃႈတီႈႁဝ်းၼႆႉသုင်လိူဝ်ပိူၼ်ႈယဝ်ႉၶႃႈယူဝ်ႉယၢမ်းလဵဝ်။     ပေႃးၼမ်ႉမၼ်းၵႃႈႁႅင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈ ထႆသူၼ်ႁဵၼ်းၼႃး ၼၼ်ႉၶႃႈယိုင်ၸင်ႇဝႃႈ  ၵူဝ်ၼမ်ႉမၼ်းၶၢတ်ႇပိူင်လဵဝ်ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်းၸိူင်ႉၼႆသေ ၵူၼ်းၶၢႆၼမ်ႉမၼ်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၵမ်ႈၼမ် ႁႃသိုဝ်ႉၼမ်ႉမၼ်းတႃႇမႃးၶၢႆၶိုၼ်း 1 ပေႇ တႃႇမီးထိုင် 6 သႅၼ်ပၢႆ  ။

ၵူၼ်းၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႇ ၵဵင်းတွင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ထၢမ်သိုဝ်ႉတၢင်းၶူဝ်လမ် 1 ပေႇပႃႇ 6 သႅၼ်ၼႆ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၶၢႆပၼ်။ ၵူႈပွၵ်ႈ 1 ပေႇပႃႇ 280,000 ပျႃး ၵႃႈႁႅင်းၼႃႇယဝ်ႉ။ သင်ႇသိုဝ်ႉဢမ်ႇလႆႈ ၸိူင်ႉ ၼႆတႄႉ ၵူဝ်လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၵူၺ်း ယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝဵင်းၵဵင်းတွင်းၼႆႉ ပူၼ်ႉမႃးပၢႆႁိုင် ၼမ်ႉမၼ်းပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း 1 လိတ်ႊလႂ် 3,200 ပျႃးၵေႃႈမီး။ ၶိုၼ်းလူင်းထိုင် 2,600 ပျႃးသေ ယၢမ်းလဵဝ် ပုင်ႈ ၶိုၼ်ႈၶိုၼ်း 3,000 ပၢႆ။ ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်းၼႆႉ တေမီးပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ 4-5 တီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/6/2022 တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ 1 ပေႇပႃႇလၢႆ 6 သႅၼ်ပျႃး။ ၵွၼ်ႇၼႃႈလိူၼ်ႁႃႈသွၼ်းၼမ်ႉ ၼၼ်ႉ 1 ပေႇပႃႇလႂ် 2 သႅၼ်ပျႃး ၵူၼ်းၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း