Tuesday, May 21, 2024

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ တူင်ႈၼႃး ၵူၼ်းၵဵင်းတွင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

Must read

ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ ထိုင်တီႈၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ တူင်ႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတွင်း  မွၵ်ႈ 15 တူင်ႈ  ၸဝ်ႈၼႃး   ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇ လူႉသုမ်းၼမ်။

Photo: ၵူၼ်းၵဵင်းတွင်း/ ၼမ်ႉထူမ်ႈတူင်ႈၼႃး ၵူၼ်းၵဵင်းတွင်း 12/8/2022

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉမွၵ်ႈ 3 မူင်း မႄႈၼမ်ႉတုမ် (ၼမ်ႉမိူတ်ႇ) လႆလူၼ်ႉၾင်ႇလုပ်ႇထူမ်ႈ တူင်ႈၼႃး တၢင်းၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း သွင်ဝၼ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ လႆႈထူမ်ႈ  ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၵဵင်းတွင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၾူၼ်တူၵ်းမႃးသွင်ဝၼ်း မိူဝ်ႈဝႃးတင်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉတုမ် လႆလူၼ်ႉၾင်ႇ ၼွင်းထူမ်ႈတူင်ႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်း မွၵ်ႈ 15 တူင်ႈၼႆႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ တၢင်းလူင်ၵႂႃႇပွၵ်ႉ 7 ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ထူမ်ႈၼမ်။ ၼမ်ႉတဵင်းၵေႃႈ ထူမ်ႈ တေထူမ်ႈထိုင်ၶူဝ်လဵၵ်း ယၢၼ်ၵၼ် မွၵ်ႈ 2-3 သွၵ်ႈၵူၺ်းယဝ်ႉ။ ပေႃးၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းထႅင်ႈတႄႉ တေလုပ်ႇႁႅင်းလိူဝ်ၼႆႉ ထႅင်ႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃး ၵမ်ႈၼမ်တႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်တုၵ်ႉၶ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇႁႅင်း မၢင်ၸိူဝ်း တိုၵ်ႉသွမ်ႈယဝ်ႉ ပႆႇႁိုင်၊ မၢင်ၵေႃႉ ပႆႇတၼ်းလႆႈသွမ်ႈ တိုၵ်ႉတူၵ်းၵႃႈဝႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸဝ်ႈၼႃး ၵဵင်းတွင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼႃးမွၵ်ႈ 15 တူင်ႈ ဢၼ်ၺႃးၼမ်ႉလုပ်ႇပွၵ်ႈၼႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈသွမ်ႈဝႆႉ ႁိုင်ယဝ်ႉ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈတိုၵ်ႉသွမ်ႈဝႆႉ ပႆႇႁိုင်၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈပႆႇလႆႈသွမ်ႈ တိုၵ်ႉတူၵ်းၵႃႈဝႆႉလႄႈ ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉတႄႇသွမ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ တူၼ်ႈၶဝ်ႈ ၶဝ်သမ်ႉပေႃးၽူးသေလႆၸွမ်းၼမ်ႉတင်းၼမ်။ ၸဝ်ႈၼႃး ပီၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတုၵ်ႉၶႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ တူင်ႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်း မွၵ်ႈ 15 တူင်ႈၼႆႉ လူတ်းယွမ်းလူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈယဝ်ႉသေတႃႉ သင်ဝႃႈ ၾူၼ်တိုၵ်ႉတေတူၵ်းႁႅင်းထႅင်ႈတႄႉ တေၸၢင်ႈလုပ်ႇထူမ်ႈႁႅင်းလိူဝ်ၼႆႉထႅင်ႈ ၵူၼ်းၵဵင်းတွင်း လၢတ်ႈ။

ၵဵင်းတွင်းၼႆႉ မီးၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၊ မီးၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၊ ပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ်မီးထိူၼ်ႇယႂ်ႇလိုၵ်ႉလူင်၊ ၼမ်ႉတဵင်းဢၼ်လုၵ်ႉတီႈလွႆၸၢင်ႉမိူင်းၵိုင်မႃးၼၼ်ႉ မႃးပဵၼ်ၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇၸူင်ဢၢင်ၵဵင်းတွင်း၊ ႁႅင်းၼမ်ႉယႂ်ႇလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းတၢၼ်းသူၺ်ႇ ၶိၼ်ႇၺုၼ်ႉ ၸႂ်ႉႁႅင်းၼမ်ႉၵဵင်းတွင်းၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁူင်ႊၸၢၵ်ႈဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပဵၼ်ထၢတ်ႈၾႆးၾႃႉဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း