Sunday, March 26, 2023

တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ဢမ်ႇမီးတႃႇၶၢႆ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/8/2022 ပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ႁၢၼ်ႉယႂ်ႇလူင် ဢၼ်ပိုတ်ႇၶၢႆ လုၵ်ႉလႃႈသဵဝ်ႈ ၵႂႃႇသီႇပေႃႉ မွၵ်ႈ 15 ပၢမ်ႉၼႆႉ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းမူတ်း လိူဝ်ပၢမ်ႉလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းၶဝ်ႈထႅဝ်တႃႇသႂ်ႇၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ 12/8/2022

ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈတၢင်းလုၵ်ႉဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵႂႃႇတၢင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ တေမီးပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း မွၵ်ႈ 15 ပၢမ်ႉၼႆႉ။ မီးပၢမ်ႉလဵဝ်ၵူၺ်း တိုၵ်ႉပိုတ်ႇၶၢႆတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတင်းဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ ။ ပဵၼ်ပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ဢႃႇသေႃးၵ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပိၵ်ႉဢိုတ်းမူတ်း ၸဝ်ႈၶွင်ပၢမ်ႉၶဝ်ဝႃႈ ၼမ်ႉမၼ်းမူတ်းၼႆၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ဢႃႇသေႃးၵ ဢၼ်ပိုတ်ႇၶၢႆမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵေႃႈမီးလွင်ႈမၵ်းတတ်းၶၢႆ။  သင်ပဵၼ်ၵႃး 1 လမ်း သႂ်ႇပၼ် 20,000 – 30,000 ပျႃး။ သင်ပဵၼ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈသမ်ႉ 1 လမ်း 5,000 ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းၶဝ်ႈထႅဝ်တႃႇသႂ်ႇၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ 12/8/2022

“မိူဝ်ႈၵႆႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈထႅဝ်ၵၼ် ပေႃးယၢဝ်းလူင်ဝႆႉ မိူဝ်ႈၽွင်းၶဝ်ႈထႅဝ် တႃႇသႂ်ႇၼမ်ႉမၼ်းၵႃး လႆႈႁေႃႈသုတ်ႉၶဝ်ႈၵမ်း ဢိတ်းဢိတ်း မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၼမ်ႉမၼ်းၵႃး ပေႃးမူတ်းၵႂႃႇသဵင်ႈငိုၼ်းမွၵ်ႈ 5,000 ပျႃးယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၼႆႉ မႃးၶပ်ႉထႅဝ်တႃႇသႂ်ႇ ၸဵမ်ၵႃး – ရူတ်ႉ ၶိူင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼမ်ပေႇၸႂ်။ မွၵ်ႈ 6 မူင်း ႁူဝ်ၶမ်ႈၼႆႉ ၶဝ်ၼႅတ်ႈဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈသေ လႅၼ်ႈၵႂႃႇၶပ်ႉထႅဝ် တႃႇသႂ်ႇထႅင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ  ဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ ၼမ်ႉမၼ်းမူတ်းယဝ်ႉ တီႈပၢမ်ႉဢႃႇတေႃးၵ။ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈတေႁဵတ်းႁိုဝ်တႄႉ ဢမ်ႇႁူႉယဝ်ႉ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၼႆႉ”- ၵူၼ်း လႃႈသဵဝ်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/8/2022 ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ပေႃးပဵၼ်သႅၼ်း 92 (1) လိတ်ႊလႂ် 2,330 ပျႃး၊ 95 (1) လိတ်ႊလႂ် 2,600 ပျႃ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း