Saturday, May 25, 2024

ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ (1) RCSS ၸတ်းပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၼၢင်းႁေႃၶမ်းထႆး တူၼ်ထီႉ 9

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း ယူႇတီႈ ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ (1) လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈ တႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸတ်းပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၼၢင်းႁေႃၶမ်းထႆး တူၼ်ထီႉ 9 ဢႃယု ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 90 ပီ။

Photo: ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ (1) / ပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ဝၼ်းၵိူတ်ႇၼၢင်းႁေႃၶမ်းထႆး တူၼ်ထီႉ 9 တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း

ၸွမ်းၼင်ႇၶပ်ႉမၢႆတွၼ်ႈၵၢင်ၶမ်ႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၶမ်းၵွၼ်းၸိုၼ်ႈ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ (1) ၵႅမ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ် သိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ပိုတ်ႇဢုပ်းမွၵ်ႇ တေႃႇၼႃႈႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈၼၢင်းႁေႃၶမ်းထႆး။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ သၢၵ်ႈဢုပ်းငိုၼ်း/ ၶမ်း။ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်   သၢၵ်ႈဢုပ်းမွၵ်ႇ တၵ်ႉယမ်။   

- Subscription -

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၶမ်းၵွၼ်းၸိုၼ်ႈ ၸပ်းတဵၼ်းလူင်သေ သိုပ်ႇၸပ်းယိုၼ်ႈထိုင် ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ဢိၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၵေႃႉသိုၵ်းႁၢၼ်  ၵူႈၵေႃႉသေ ဢွၼ်ၵၼ်ယွၼ်းသူးတိူင်ႇၵၢဝ်ႇ ပၼ်ၸဝ်ႈၼၢင်းႁေႃၶမ်း ႁႂ်ႈယူႇလီၵတ်းယဵၼ် ဢႃယုယိုၼ်းယၢဝ်း။

မိူဝ်ႈတွၼ်ႈၵၢင်ၼႂ် ယၢမ်း 5 မူင်းၼႆႉ တၢင်ႇသွမ်း သၢၵ်ႈၸေႉ ပၼ်ၼၢင်းႁေႃၶမ်းထႆး ဢႃယုၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 90 ဝႃႇသႃ တီႈ ဝတ်ႉၵေႃႇဝၼ်းဢိၼ်း။ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ။ ထိုင်မႃး ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10  မူင်း လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉၶွမ်ႈ တဝ်ႈလႄႈ ၵၢပ်ႇသွမ်းဝၼ်းသင်ၶၸဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း