Sunday, May 26, 2024

လွႆၵေႃႇဝၼ်း (RCSS) ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်တႆႈတဵၼ်း ယွၼ်းသူး ၼႂ်းဝၼ်းမႄႈ မိူင်းထႆး

Must read

လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 (RCSS) ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်တႆးတဵၼ်း ယွၼ်းသူးထိုင် ၸဝ်ႈၼၢင်းႁေႃၶမ်း တူၼ်ထီႉ (10) ၼႂ်းဝၼ်းမႄႈ မိူင်းထႆး ယွၼ်းသူးႁႂ်ႈဢႃယု ယိုၼ်းယၢဝ်း။

ဝၼ်းမႄႈ
Photo by – လွႆၵေႃႇဝၼ်း/ ဝၼ်းမႄႈ မိူင်းထႆး တူၼ်ထီႉ 10 တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 3/6/2023 ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၶမ်းၵွၼ်းၸိုၼ်ႈ ၽူႈၵွၼ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 (RCSS) သေ ၸတ်း ႁဵတ်း ပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈၵုၼ်းမုၼ် ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၼၢင်းႁေႃၶမ်းထႆး တူၼ်ထီႉ (10) ယွၼ်းသူးႁႂ်ႈဢႃယုၶမ်းၸဝ်ႈ ယိုၼ်းယၢဝ်း ၶၢဝ်းႁိုင် ပၢင်ၵႅဝ်ႈၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ (1)။

- Subscription -
ဝၼ်းမႄႈ
Photo by – လွႆၵေႃႇဝၼ်း/ ဝၼ်းမႄႈ မိူင်းထႆး တူၼ်ထီႉ 10 တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းမႄႈ တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းယူႇမိူင်းႁိမ်း ႁွမ်း ၵိၼ်ၸမ်ၵၼ် ၼပ်ႉထိုဝ်ၵၼ်မႃး မိူၼ်မိူင်းပီႈမိူင်းၼွင်ႉလႄႈ ပဵၼ်ၶိူဝ်းလဵဝ်ၵၼ်သေ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈပိုင်ႈဢိင် ပိုင်ႈႁူမ်ႈၽူၺ်း ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းမႃးသေဢမ်ႇၵႃး ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ လႆႈမႃးပိုင်ႈဢိင် ႁူမ်ႈၽူၺ်း တီႈၵတ်းယဵၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉထႅင်ႈသေ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇလူင်လိုမ်း ၵုင်ႇမုၼ်ၶဝ်ၸဝ်ႈသေ ၸင်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇမႃး ၵူႈပီ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းမႄႈ
Photo by – လွႆၵေႃႇဝၼ်း/ ဝၼ်းမႄႈ မိူင်းထႆး တူၼ်ထီႉ 10 တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း

ယူႇတီႈ ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 လွႆၵေႃႇဝၼ်းၼႆႉသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၼၢင်းႁေႃၶမ်း တူၼ်ထီႉ (10) ၼႆႉ မီးမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ ပႃးပီၼႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းမႄႈ
Photo by – လွႆၵေႃႇဝၼ်း/ ဝၼ်းမႄႈ မိူင်းထႆး တူၼ်ထီႉ 10 တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း

ၶပ်ႉမၢႆ ပၢင်ၵႅဝ်ႈသမ်ႉ တွၼ်ႈၵၢင်ၼႂ် တၢင်ႇသွမ်းလႄႈ ၼမ်ႉသၢၵ်ႈၸေႇ တဵမ် 46 ၵွၵ်း တီႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ ၵၢပ်ႈသွမ်း သင်ၶၸဝ်ႈ။ လွင်းသွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ။

တွၼ်ႈႁူဝ်ၶမ်ႈသမ်ႉ ၸဵမ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵူၼ်းသိုၵ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဝ်တီႈယူႇသေ တႆႈတဵၼ်း ယွၼ်းသူးတိူင်ႇၵၢဝ်ႇထိုင် ၸဝ်ႈ ၼၢင်းႁေႃၶမ်း တူၼ်ထီႉ 10 ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼႄတၢင်းၵႃႈလဝ်ႈမူၼ်ႈတူၼ်ႈၸႂ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း