Thursday, February 9, 2023

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတုင် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မၢင်ၸိူဝ်း ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၶူဝ်းႁိူၼ်း

Must read

ဝၼ်းတီႈ 13/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်းပၢႆၼႆႉၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ် လၢႆဝၼ်းလႄႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ လႆလုပ်ႇထူမ်ႈ။

Photo: รักเชียงตุง/ ၼမ်ႉထူမ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် လၢႆပိုၼ်ႉတီႈ 13/8/2022

ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈလဵဝ် တင်းပွၵ်ႉ 3-4 တႄႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ ထူမ်ႈမူတ်းယဝ်ႉ။ မၢင်တီႈလိုၵ်ႉထိုင်ႁူဝ်ၶဝ်ႇ၊ ထိုင်ဢႅဝ်၊ ထိုင်ဢူၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။  ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈၼႆႉသေ မၢင်ႁိူၼ်း ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် ၸဵမ်တူႈယဵၼ်၊ TV ၊ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇၼမ်ႉလုပ်ႈ ထူမ်ႈပႅတ်ႈ တင်းၼမ်။

“မၢင်ႁိူၼ်း ၸိူဝ်းပဵၼ်ႁိူၼ်း 2 ၸၼ်ႉ မိူၼ် ၸၼ်ႉတႂ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး မိူၼ်ၼင်ႇ တူႈယဵၼ်၊ ရူတ်ႈၶိူင်ႈ၊ TV ၊ တိူၵ်ႈသႂ်ႇၶိူဝ်း၊ ၽႃႈႁူမ်ႇ ၶူဝ်းၼွၼ်း ၵူႈၼွၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼမ်ႉလႆ ထူမ်ႈတင်းၼမ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းႁိူၼ်းတႅမ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယိုင်ႈၶႅၼ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လွင်ႈတူမ်ႈႁုင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။  ”- ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇ ၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ တင်းဢိူင်ႇမိူင်းၸဵမ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ တူင်ႈၼႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မိူၼ်ၵၼ် မၢင် ၸိူဝ်း တိုၵ်ႉသွမ်ႈယဝ်ႉ ပႆႇႁိုင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇၶီႈငႂ်ႈ ထူမ်ႈသႂ်ႇလူႉသုမ်းတင်းၼမ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸွမ်းသၢႆဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ ၼႃးပၢင်ႇ လၢႆပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ လုပ်ႇထူမ်ႈၼွင်းယႂ်ႇလူင် မိူၼ်ၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်။

ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၵဵင်းတုင် – တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ လၢႆလၢႆတီႈၵေႃႈ ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈရူတ်ႉၵႃး ၵူၼ်းဢွၵ်ႇတႃႇ ပႆတၢင်း ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း