Thursday, May 30, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ပၢႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် မိူင်းထႆးတင်းၼမ်

Must read

ပီၼႆႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်းႁႅင်း ၵၢၼ်ႁႃ ၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၢၼ်သိူဝ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း  ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆးၼမ်။

Photo KT Youth -ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၾၢႆတၢတ်ႇမွၵ်ႇ ၵဵင်းတွင်း (အထက်ကျိုင်းတောင်း)

ၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်  ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ မိူင်းထႆး မိူင်းၶႄႇ၊ တီႈႁိူၼ်းၵိုတ်းၵူၼ်းလူင် ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၺ်း ၵူၼ်းၵဵင်းတွင်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၵဵင်းတွင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၵိၼ်းၸႂ်သေ ထိုင်တီႈ ဢွၼ် ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈမိူင်းထႆး  ။ ပၼ်ႁႃမၼ်းတႄႉ လွင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ Covid – 19 ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁႃၵိၼ်ယၢပ်ႇ၊ ၵႃႈၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၶိုၼ်ႈ၊ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶိုၼ်ႈႁႅင်း ပဵၼ်သွင်သၢမ်ပုၼ်ႈ။ ႁဵတ်းသင်ၵေႃႈ ၶၢတ်ႇတိုၼ်း။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၶၢမ်ႇလႆႈ လၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆပိူင်သေ ၸင်ႇပၢႆႈၵႂႃႇႁဵတ်း ၵၢၼ်မိူင်းထႆးၵၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပၼ်ႁႃလွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းၶႃႈဢိူဝ်ႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်းၼႆႉ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈ  1 လိတ်ႊလႂ်ထိုင် 3,000 ပျႃး  ။ ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး  ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇထႆ ။   ၵႃႈၾုၼ်ႇထၢတ်ႈ (မေႇဢေႃးၸႃႇ) 1 ထူင်လႂ်ၶိုၼ်ႈထိုင်ၸမ် သႅၼ် ပျႃး ။ ၸိူဝ်ႉၽၼ်းလႄႈ ၵႃႈႁႅင်းၵူၼ်းၸၢင်ႈ ၶိုၼ်ႈၵူႈမဵဝ်း ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵေႃႈလႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ တင်းၼမ်။

ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်းၼႆႉ တင်းမူတ်း မီး 7 ပွၵ်ႉ 3 ဢိူင်ႇ။ ၼႂ်း 3 ဢိူင်ႇၼၼ်ႉ တေပဵၼ် ဢိူင်ႇႁူဝ်ႁႃႉ၊ ဢိူင်ႇၼႃးပေႃႉလႄႈ ဢိူင်ႇၼွင်ႁီး ၸိူဝ်းၼႆႉ။  

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈသမ်ႉ ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇသဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်ႇဝၢၼ်ႈတၢင်ႇမိူင်း ၊ မၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်းသမ်ႉမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ၶူင်းၵၢၼ်ၾၢႆ။ ယူႇၾၢႆႇလႂ်တူၺ်းၵေႃႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈပဵၼ်ယူႇၾၢႆႇသုမ်းယူႇယဝ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်လီၶေႃးၶူမ်တႄႉ ၵူၼ်းၵဵင်းတွင်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း