Thursday, May 30, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵဵင်းတုင်

UWSA ဝႃႈ တေဢမ်ႇၶဝ်ႈတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၵဵင်းတုင်

တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေဢမ်ႇၶဝ်ႈတိုၵ်း တိူင်းသိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇၵဵင်းတုင် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ ဝၢႆးၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ၵုမ်းလႆႈ ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇလႄႈ ပၢင်ႇလူင် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇယဝ်ႉၼႆႉ ၶိုၼ်း မွပ်ႈပၼ် သိုၵ်းဝႃႉ UWSA သေ မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ သိုၵ်းဝႃႉ တေၶဝ်ႈလူမ်ႇယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သၢမ်ၸဵင်ႇၵဵင်းတုင်...

ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် ႁူမ်ႈၵၼ်တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းလၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈ  

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းလၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈ 2 ၵေႃႉ ၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင်ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းပိူၼ်ႈ သိမ်းလၢၼ်ႉသိမ်းသႅင်ႇသေ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းႁင်းၽႂ်မၼ်း။ၵူၺ်းၼႃႇ မီးၵူၼ်းၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ မႃးလၵ်ႉႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈပိူၼ်ႈဢွၵ်ႇပၢႆႈ။ ၵူၼ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇတၼ်းႁၼ်သေ ၸွႆႈၵၼ်လမ်းႁေႉသေၺွပ်းလႆႈ 2 ၵေႃႉ။ ဢႃယုၶႃ...

ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈၵဵင်းတုင်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၼႂ်းသႃလႃး ႁိမ်းၵဵတ်ႉတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၵဵင်းတုင်  ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၵဵင်းတုင် - တႃႈၶီႈလဵၵ်း ။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ တႆးၼိူဝ်လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉ မီးၵူၼ်းပွင်ႇၶၢဝ်ႇမႃးတီႈႁဝ်း ႁႂ်ႈၵႂႃႇၸွႆႈဢဝ်ၼႆဢေႃႈ။ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼႆႉ ၵိၼ်ယူႇၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်းႁဵတ်းၼၼ်ၵူၺ်း။ ၶမ်ႈလႂ်ၼွၼ်းၼၼ်ႈဢေႃႈ ၼၼ်ႉ။ပဵၼ်ၵူၼ်းတီႈလႂ် ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၽႂ်ၼႆတႄႉ...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ 9 ၵဵင်းတုင် ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵဵင်းတုင်လၢႆၵေႃႉ  ၸူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉၼွင်သေ ၸူမ်ၼမ်ႉ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၸူမ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈသိုၼ်း ဝၼ်းတီႈ 29/9/2023 သေ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 30/8/2023  ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၸင်ႇႁၼ်ၶိုၼ်းၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ  ။ လႆႈႁူႉဝႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလၢႆၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉၼွင်သေ   ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၸူမ်ၼမ်ႉႁၢႆၵႂႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉတႆးၼိူဝ် ၵဵင်းတုင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးဢွၼ်ႇ 4-5...

သၢမ်လေႃႉ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ တီႈၵဵင်းတုင် ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 3 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/6/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း သၢမ်လေႃႉလမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ သဵၼ်တူၵ်းတၢင်း တီႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၵႂႃႇမႃး ၵဵင်းတုင် - တႃႈၶီႈလဵၵ်း တၢင်းလူင်းလွႆပၢင်ၵႂၢႆး ၵွၼ်ႇပႆႇထိုင်ဝၢၼ်ႈၼွင်သႃ ၸႄႈဝဵင်ၵဵင်းတုင် မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 3 ၵေႃႉ။ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ တႆးၼိူဝ်  ၵဵင်းတုင်လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “...

ၵူၼ်းၵဵင်းတုင်ႁူမ်ႈၵၼ်ပႂ်ႉယၢမ်း ၸွႆႈၵၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင်ႁူမ်ႈၵၼ် ပႂ်ႉယၢမ်း ဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဝၢၼ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း တႃႇၵႅတ်ႇၶႄလႆႈၼႂ်းဢိူင်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၸုမ်းလႂ် ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်းလႆႈၽွမ်ႉၵၼ် ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းပႂ်ႉယၢမ်း ၸင်ႇတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၵၢင်ၼႃးလူင် ၼႂ်းပွၵ်ႉ 5 ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/6/2023  ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

လုၵ်ႈၸၢႆး ၶႃႈႁႅမ်မႄႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢႆ တီႈၵဵင်းတုင်

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 12/6/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 8 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်လိၼ် ဢိူင်ႇမိူင်းၶွၼ် ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၶႃႈႁႅမ်ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ လူႉတၢႆ ၼႂ်းႁိူၼ်း။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးၼိူဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈပိူၼ်ႈႁွင်ႉႁဝ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယႄးၶဝ် ပေႃးႁွတ်ႈဝႆႉယဝ်ႉတီႈၼၼ်ႈ။တေပဵၼ်ၵူၼ်းမဝ်းယႃႈ ၵျွင်ႇယႃႈ ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇၵႂႃႈ။ႁိူၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ မီးၼႂ်းၵႄႈပိူၼ်ႈ ယူႇၵၼ်ၼမ်ဢေႃႈ...

ၵႃးၽႃႇရူတ်ႉၶိူင်ႈသွင်ထဝ်ႈပူႇဢွၵ်ႇတၢႆထင်တီႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 28/5/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ် 3 မူင်းၼၼ်ႉ သွင်ထဝ်ႈပူႇဢွၵ်ႇ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃး ၺႃးၵႃးၽႃႇ တီႈၼႃႈဝၢၼ်ႈၵဵင်းၽွင်း ဢိူင်ႇယၢင်းလေႃး ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ရူတ်ႉၶိူင်ႈလႅဝ်ၽႅဝ်ႉ သွင်ထဝ်ႈတၢႆထင်တီႈ။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းတႆးၼိူဝ် ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၽွင်းသွင်ထဝ်ႈၺႃးၵႃးၽႃႇၼၼ်ႉ မိူင်းပႆႇလႅင်း  ၊ ယင်းပႆႇႁၼ်တႃလီလီ ။ ပိူၼ်ႈထူဝ်းႁွင်ႉၸုမ်းႁဝ်းသေ လႆႈၵႂႃႇတူၺ်းဢေႃႈ...

သၢႆသိုပ်ႇၸဝ်ႈၾႃႉၽွင်းမိူင်းၵဵင်းတုင်

သၢႆသိုပ်ႇၶိူဝ်းၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းၵဵင်းတုင် ဝၢႆးၸဝ်ႈၽယႃးမင်းရၢႆးမႃးယိုတ်းလႆႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီယဝ်ႉၵေႃႈဢဝ်ၸဝ်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈ လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းၸဝ်ႈမႃးပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်းမိူင်း တင်ႈတႄႇပီ1243 ပဵၼ်ၸဝ်ႈၽွင်းမိူင်းၵေႃႉႁႅၵ်ႈသေတႃႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ ဢဝ်ပဵၼ်မိူင်းၶိုၼ်ႈ(မိူင်းၶီႈၶႃႈ) ဢဝ်ႁဵတ်းပဵၼ်ဝၢၼ်ႈပီႈမိူင်းၼွင်ႉၵွႆး။ တေႃႇသိုပ်ႇၼၼ်ႉမႃးၵေႃႈ ၵၢၼ်ၽွင်းပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် ၼႂ်းလၵ်းပိူင်ၸဝ်ႈၾႃႉ ႁုၼ်ႈသူႇႁုၼ်ႈသိုပ်ႇ တေႃႇၵၼ် ဢၼ်တႄႇမႃးတီႈၸဝ်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈ တေႃႇမႃးထိုင် ၸဝ်ႈၾႃႉၽရူမ်ႊလိုဝ်း မိူဝ်ႈၽွင်းၵဵင်းတုင်ထုၵ်ႇႁုပ်ႈ တိုတ်ႉၶဝ်ႈပဵၼ် သႁရတ်ႉထႆး လႄႈ သဵင်ႈသုတ်းလူင်း ၼႂ်းပၢၼ် ၸဝ်ႈၾႃႉၸၢႆးလူင်။ လၢႆးၼၢမ်းၸိုဝ်ႈၸိူဝ်ႉသၢႆၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းၵဵင်းတုင် 1. ၸဝ်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈ 2. ၸဝ်ႈၼမ်ႉၼၢၼ်ႉ          3....

ၵဵင်းတုင်ၵၢပ်ႈပၢၼ်ယၢမ်းလဵဝ်

ဝၢႆးသိုၵ်းလူၵ်ႈ(လုမ်ႈၾႃႉ) ပွၵ်ႈၵမ်း 2 သဵင်ႈသုတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးတၵ်းမွပ်ႈၵဵင်းတုင်ပၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းလူင် ၵႅၼ်ႇၸိုင်ႈ (ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ)။  ဢင်းၵိတ်းသျ်ၶဝ်ႈမႃးမီးဢူငဝ်းၼိူဝ်မိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈၵဵင်းတုင်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။ ၽရူမ်ႊလိုဝ်း(ၸဝ်ႈၾႃႉၵဵင်းတုင်) တတ်းသိၼ်ၸႂ်မၼ်းၸဝ်ႈၶဝ်ႈမႃးပၵ်းသဝ်းယူႇၶိုၼ်းတီႈၵဵင်းတုင် ႁူမ်ႈတင်း မုင်ႉႁေႃ ႁိူၼ်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။ မိူင်းမၢၼ်ႈလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃတီႈဢင်းၵိတ်းသျ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 1948 ယွၼ်ႉ ဢင်းၵိတ်းသျ် မီးဢူငဝ်းၼိူဝ်မၢၼ်ႈလႄႈၵဵင်းတုင်ၵေႃႈ ထုၵ်ႇႁုပ်ႈၶဝ်ႈပႃးၵႂႃႇယူႇတႂ်ႈၶွပ်ႈငမ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ။ တေႃႇ သိုပ်ႇၼၼ်ႉမႃးထိုင် 1962...

ၵႃးပိၼ်ႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း- ၵဵင်းတုင် ဝူင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း 2 ပွၵ်ႈ

ၵႃးပိၼ်ႈၶွမ်ႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တႃႈၶီႈလဵၵ်း - ၵဵင်းတုင် ၼႂ်းဝူင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း ဢမ်ႇယွမ်း 2 ပွၵ်ႈသေ  မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ်။ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ပီ 2023 ၼႆႉ ဝူင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း ၵႃးပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပိၼ်ႈၶွမ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 2 ပွၵ်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တႃႈၶီႈလဵၵ်း - ၵဵင်းတုင် မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတင်းၼမ်။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇ လူင်းတူၺ်းႁေႃမႂ်ႇ ၵဵင်းတုင်သေ သင်ႇႁႂ်ႈဢဝ်ၸၢၵ်ႈလုတ်ႇလၢင်ႉၼွင်တုင်  

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ် ဢေႊပရိူဝ်ႊမႃး ၽူႈမီးၸၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းတိူင်းသိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇၵဵင်းတုင် ဢဝ်ၸၢၵ်ႈမႃးလုတ်ႇလၢင်ႉ ႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် ၼမ်ႉၼွင်တုင် ဢၼ်မီးၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ။ ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် ၼၢင်းယိင်းဢႃယု 50 ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉဝႃႈ ၶဝ်ႈႁဵတ်းမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉၼေႈ။ ဢမ်ႇယၢမ်ႈႁၼ်ၶဝ်ဢဝ်ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈလူင်ၸိူင်ႉၼႆမႃးလုတ်ႇဢွၵ်ႇသေပွၵ်ႈ။ၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ ၶဝ်ဢဝ် ၵႃးၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇၶဝ်မႃးၽဵဝ်ႈဢဝ်ယုၵ်းယၢၵ်းမၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၼႆၵွႆး။ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ တီႈၵဵင်းတုင်  

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၼ်ႉႁူဝ်ႁၢၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆ တီႈၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် တီႈတပ်ႉတိူင်းသိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇၵဵင်းတုင် ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 22/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူဝ်ႁၢၼ် ဢၼ်ယူႇတီႈ  ဝၢင်းၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း မၢႆ 11    တပ်ႉတိူင်းသၢမ်ၸဵင်ႇၵဵင်းတုင် ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မၼ်းၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်တပ်ႉၶဝ်ၼၼ်ႉၵွႆးဢေႃႈၼၼ်ႉ။ၵွပ်ႈသင်လႄႈ...

သိုၵ်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၵဵင်းတုင် ပွၵ်ႈၵမ်း 3

သိုၵ်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၵဵင်းတုင် ပွၵ်ႈၵမ်း 3  ပဵၼ်မိူဝ်ႈပီ 1854 (ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်သိုပ်ႇၵၼ်မႃးပွၵ်ႈၵမ်း 2 ) ၵွပ်ႈဝႃႈ တပ်ႉလူင် ၶွင်ၸဝ်ႈၽူႈၽွင်းမိူင်း (ၵူမ်းလူင်ဝူင်းသႃထိရၢၶျ်ႉ) ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉ လိုဝ်ႈယူႇတီႈမိူင်းၼၢၼ်ႉ (น่าน) မီးၽိုၼ်လိၵ်ႈ ယိုၼ်ႈမွပ်ႈၼွပ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းတူၼ်တီႈ 4 ဝႃႈ - တႃႇတေတိုၵ်းပေႉလႆႈၵဵင်းတုင်ၼၼ်ႉ တၵ်းလႆႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း...

ၵဵင်းမႂ်ႇပၢၼ်ၽယႃးၵႃဝိလ

ပိုၼ်းငဝ်ႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈႁူဝ်တီး ၶွင်ၽယႃးၵႃဝိလ ၵဵင်းမႂ်ႇယူႇၼႂ်းၽွင်းၾိုၼ်ႉတူဝ်ယူၵ်ႉမုၼ်းဝၢႆးလင်ပူၼ်ႉဢွၵ်ႇၼႂ်းတူင်ႇၶွပ်ႇ တႂ်ႈၵမ်မိုဝ်းၵၢၼ်ၽွင်းငမ်ႊၶွင်မၢၼ်ႈ ၸဝ်ႈၼၢႆးမၢင်ၵေႃႉၶွင်ၵဵင်းတုင် ၸိူင်ႉၼင်ႇၸဝ်ႈမႁႃၶၼၢၼ် ယင်းပႆႇယုမ်ႇယမ် လွင်ႈမၼ်ႈၵိူမ်းၶွင်ၵဵင်းမႂ်ႇလႄႈယင်းပႆႇဝႆႉဝၢင်းၸႂ်ၵဵင်းမႂ်ႇ တေၽႄႇဢမ်းၼၢၸ်ႈထိုင်ၵဵင်းတုင် ၼႂ်းထႃႇၼဢဝ်ၵဵင်းတုင် ၶဝ်ႈပဵၼ်မိူင်းၶိုၼ်ႈလႆႈ မၼ်းၸဝ်ႈဢမ်ႇယွမ်းမႃးၵူမ်ႈႁူဝ်တေႃႇၵဵင်းမႂ်ႇ လႄႈဢၢင်ႈဝႃႈ ၵူဝ်ၸၢင်ႈဢဝ်ၸိူဝ်ႉႁိူဝ်ႇသၢႆၶႆႈ တႆးၶိုၼ်မူၺ်ႉဝွတ်ႈႁၢႆသဵင်ႈၸၢတ်ႉၸိူဝ်ႉၽၼ်း။ ၵွႆးၵေႃႈယင်းဝႆႉလွင်ႈၵိုဝ်းလီၵၼ်တင်းၵဵင်းမႂ်ႇယူႇ။ ၸဝ်ႈမႁႃၶၼၢၼ်တင်ႈပိုၼ်ႉတီႈလွတ်ႈလႅဝ်းယူႇပွတ်းမိူင်းယၢင်း လႆႈထုၵ်ႇမၢၼ်ႈတိုၵ်းတေႃး မိူဝ်ႈပီသႃသၼႃ 2354 (ပီႈၶရိတ်ႉသ် 1811) လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈၸင်ႇယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇတၢင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၵွႆးၵႃႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img