Thursday, May 30, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ တီႈၵဵင်းတုင်  

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၼ်ႉႁူဝ်ႁၢၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆ တီႈၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် တီႈတပ်ႉတိူင်းသိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇၵဵင်းတုင် ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 22/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူဝ်ႁၢၼ် ဢၼ်ယူႇတီႈ  ဝၢင်းၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း မၢႆ 11    တပ်ႉတိူင်းသၢမ်ၸဵင်ႇၵဵင်းတုင် ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မၼ်းၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်တပ်ႉၶဝ်ၼၼ်ႉၵွႆးဢေႃႈၼၼ်ႉ။ၵွပ်ႈသင်လႄႈ မၼ်းၽႅၼ်ၶေႃးၼႆတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉၸွမ်းလီလီၼႃ ပဵၼ်ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၼႂ်းတပ်ႉၶဝ်ႁိုဝ် ၼႃႈႁိူၼ်းမၼ်းႁိုဝ်တႄႉဢမ်ႇႁူႉ” – ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆၵႂႃႇၼႆႉ ဢႃယု မီး 40 ပၢႆ မိူဝ်ႈလဵဝ် သူင်ႇၶၢပ်ႈတူဝ် ၵူတ်ႇထတ်းဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃသိုၵ်း ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇဝႆႉၼႆယဝ်ႉ ။

Photo : သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ တီႈၵဵင်းတုင်( ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဝဵင်းၵဵင်းတုင်)

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “ သိုၵ်းၶဝ် ႁွင်ႉဢဝ် ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇၵူၼ်းဝဵင်းၵဵင်းတုင်ႁေ ႁႂ်ႈဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်သူင်ႇတီႈႁူင်းယႃသိုၵ်းၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉဢေႃႈ။သိုၵ်းဢၼ်တၢႆၵႂႃႇၼႆႉ ၸိုဝ်ႈဝႃႈႁိုဝ် သင်သိင်တႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းၶႃႈ။ လႅပ်ႈတေမီးလွင်ႈမိပ်ႇငႅၼ်းၵၼ်လွင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်း” – ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁႃၸဝ်ႉၵိၼ်ၶမ်ႈလႄႈသင် ၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်းသၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း CDM လႄႈသင် ၵူၼ်းၸိူဝ်းယူႇတႂ်ႈဢႃၼႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈတင်းပလိၵ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးလွင်ႈၶႃႈတူဝ်တၢႆမႃး ၶိူဝ်းယႂ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း