Wednesday, July 24, 2024

ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ လႄႈ ၸၼ်ႉၸွမ်သင်ၶ တေသွၼ်လိၵ်ႈထႆး ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်

Must read

ၸၼ်ႉၸွမ်သင်ၶလႄႈ ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တေႁူမ်ႈၵၼ် ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းထႆး ၸၼ်ႉငဝ်ႈ (မူႇလ) ပၼ်လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇတႆး ၸိူဝ်းပႆႇ မီးဝတ်းဝႂ် ႁႂ်ႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်းလႆႈၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၵၼ် ၵူႈၵေႃႉ။

ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ
Photo by – ၸဝ်ႈၶူး မႁႃသႅင်ၾႃႉ/ ပၢင်ၵုမ် တႃႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းထႆး ၸၼ်ႉငဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ

ဝၼ်းတီႈ 20/4/2023 သင်ၶၸဝ်ႈ ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ ၸုမ်းမေႃသွၼ်လူင် ၸၼ်ႉၸွမ်သင်ၶ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ဢိၵ်ႇပႃး ႁူင်း ႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် တႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၸၼ်ႉၸွမ်သင်ၶသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းတႅပ်းတတ်းလႆႈၸႂ်ၵၼ် တႃႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းထႆး ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး ၸိူဝ်းၶဝ်ႈမႃးမိူင်းထႆး ဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်သင် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေလႆႈၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ပိူင်မိူင်းထႆးမီးဝႆႉၼၼ်ႉ။ ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူး မႁႃသႅင်ၾႃႉ ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ၽူႈၸတ်ႈၵၢၼ် တႃႇၶူင်းၵၢၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး ဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ် တေလႆႈၶဝ်ႈႁူင်း ႁဵၼ်း ၼႆႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ် တေပိုတ်ႇႁပ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး ၸိူဝ်းၶဝ်ႈမႃးမႂ်ႇ ပႆႇမီးဝတ်းဝႂ်သင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်း ပေႃးတေမီးတိုဝ်ႉတၢင်းလႆႈၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းထႆးၼႆသေ သင်ၶတီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ တင်း ၸၼ်ႉၸွမ်သင်ၶ ၵဵင်းမႆႇႁူမ်ႈၵၼ် လႆႈၸႂ် တႃႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ (ထႆး) ပၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ ၼင်ႇႁိုဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းတွင်းတဵမ်ထူၼ်ႈဢမ်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ ၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁပ်ႉႁဵၼ်းမူတ်း ၼင်ႇႁိုဝ် တေမီးသုၼ်ႇႁဵၼ်းလႄႈ လႆႈဝတ်းဝႂ် 10 ပီ ၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉပႃး”- ဝႃႈၼႆ။

ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ
Photo by – ၸဝ်ႈၶူး မႁႃသႅင်ၾႃႉ/ ပၢင်ၵုမ် တႃႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းထႆး ၸၼ်ႉငဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ

တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 22/4/2023 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 10/5/2023 သင်ဝႃႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ် လုၵ်ႉမိူင်းတႆးၶဝ်ႈမႃး သွၼ်ႈယူႇဝႆႉၸွမ်းၶႅမ်ႉၵေႃႇသၢင်ႇ ၸွမ်းႁွင်ႈထႅဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ သင်ဝႃႈ ၶႂ်ႈၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းထႆးၸိုင် ႁႂ်ႈဢွၼ် ၵၼ်မႃးလူင်းသဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈၵၼ်ဝႆႉ တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

“သင်ဝႃႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်ပၢႆႈမႃးမီးဝႆႉၸွမ်းပၢင်သဝ်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ဢမ်ႇမီးတိုဝ်ႉတၢင်း တႃႇတေလႆႈႁဵၼ်း ၸိုင် ႁႂ်ႈ မႃးလူင်းၸိုဝ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈၼႆႉ။ ႁဝ်းၸဝ်ႈ တေဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသေ သိုပ်ႇသူင်ႇလၢႆးၸိုဝ်ႈပၼ် ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ၵၼ်ၵႂႃႇ။ ၵမ်ႈၼမ် တေႁပ်ႉၵူၼ်းၸၢႆးဢွၼ်ႇ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈယူႇၸွမ်းပေႃႈမႄႈ ၶႂ်ႈမႃးယူႇတီႈၵၼ်ႇတီႈ ၵျွင်းႁဵတ်းၵၢပ်းပီႇ ၵေႃႈလႆႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၶႂ်ႈၶၢမ်ႇသၢင်ႇ/ ၼုင်ႈသၢင်ႇၵေႃႈလႆႈ တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်း မီးဢွင်ႈတီႈဝႆႉပၼ် တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း”- ၸဝ်ႈၶူး မႁႃသႅင်ၾႃႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ႁူင်းႁဵၼ်းထႆး (ၸၼ်ႉငဝ်ႈ) ၼႆႉ တေပိုတ်ႇဝႆႉ တီႈဝတ်ႉသူၼ်ၻွၵ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တေပိုတ်ႇ 1 ဝူင်ႈ 4 ဝၼ်း။ တေပိၵ်ႉဝၼ်းသဝ်၊ ဝၼ်းတိတ်ႉလႄႈ ဝၼ်းသိလ်။ လၵ်းသုတ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းသမ်ႉ တေပဵၼ်လၵ်းသုတ်ႇ ၵၢၼ် ႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၼႂ်း မိူင်းထႆးတင်းမူတ်း။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး ၸိူဝ်းတေမႃးၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈၼႆႉ တေဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းသေဝၢတ်ႇ (တေ လႆႈႁပ်ႉႁဵၼ်း Free) ။

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်ၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ ၶဝ်ႈမႃးႁဵၼ်းၸိုင် တေယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶူးသွၼ်ၶဝ် တူၺ်း ထႅင်ႈ သင်ဝႃႈ ဢႃယု 10 ၶူပ်ႇၼႆ တေႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉငဝ်ႈ (မူႇလ) 2 ပီ။ တႄႇဢဝ် ဢႃယု 11 ၶူပ်ႇ တေႃႇထိုင် 17 ပီသမ်ႉ တေႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉငဝ်ႈ 1 ပီသေ သိုပ်ႇၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉၵၢင် ပီၼိုင်ႈ (မေႃး 1) ၵႂႃႇ ၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။

“ယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းထႆး ၸၼ်ႉငဝ်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးႁဝ်း ဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ် ၸိူဝ်းၶဝ်ႈမႃးမႂ်ႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ပေႃးၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းတၢင်ႇတီႈၼႆ ပိူၼ်ႈတေဢမ်ႇၶႂ်ႈႁပ်ႉယဝ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵေႃႉယႂ်ႇပႅတ်ႈယဝ်ႉ  ၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ ၵွပ်ႈၼႆ ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ် မႃးဢုပ်ႇၵၼ်သေ ၸင်ႇမႃးပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈၼႆႉ ၶႃႈယဝ်ႉ”- ၸဝ်ႈၶူးမႁႃသႅင်ၾႃႉ သပ်းလႅင်းလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇ ၼႆ။

ႁူင်းႁဵၼ်းထႆး (ၸၼ်ႉငဝ်ႈ) ၼႆႉ တေပိုတ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 15/5/2023 ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 16 သမ်ႉ တေပူင်သွၼ်ၵႂႃႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းထႆး မီးဝႆႉၼၼ်ႉတင်းမူတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း