Saturday, June 15, 2024

ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ တေၸတ်း ပွႆးလွင်းသွမ်းသၢၼ် ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

Must read

ပီၼႆႉ တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ တေၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလွင်းသွမ်းသၢၼ် တႃႇသင်ႇၶၸဝ်ႈ (45) တူၼ် ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း ႁႅၵ်ႈ။

လိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ပွႆးလွင်းသွမ်းသၢၼ် ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ
Photo by – ၸဝ်ႈၶူး မႁႃႇသႅင်ၾႃႉ/ လိၵ်ႈမွၵ်ႇထိုင် ပွႆးလူႇတၢၼ်း တိူမ်းမႂ်ႇဝိႁၢရ်လႄႈ လွင်းသွမ်းသၢၼ်

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 3/6/2023 ဝၼ်းဝိသႃႇၶပူးၶျႃး (တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း တၢင်းမိူင်းထႆး၊ မႅၼ်ႈဝၼ်းလိူၼ်ၸဵတ်းမူၼ်း တၢင်းမိူင်းတႆး) ယူႇတီႈ ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီႇၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးလူႇ တၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ တိူမ်းမႂ်ႇ ဝိႁၢရ်လႄႈ လွင်းသွမ်းသၢၼ် သင်ႇၶၸဝ်ႈ (45) တူၼ် ယွၼ်ႉလွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တႃႇ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ တီႈဝတ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးတဵမ်ထူၼ်ႈၵုမ်ႇလီ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူး မႁႃႇသႅင်ၾႃႉ ၽူႈၶပ်ႉၶိုင် ပၢင်ပွႆးလူႇတၢၼ်းတိူမ်းမႂ်ႇဝိႁၢရ်လႄႈ လွင်းသွမ်းသၢၼ် ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ-“လွင်ႈၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူႇတၢၼ်းသွမ်းသၢၼ် တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ပီၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ မီးသင်ႇၶ ၸဝ်ႈၼမ်။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈတၵ်ႉၵႃႇၶဝ် မႃးႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်လီၵုသူလ် ၼႂ်းဝၼ်းဝိသႃႇၶပူးၶျႃး၊ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈတၵ်ႉၵႃႇၶဝ် လႆႈမီး သုၼ်ႇ လွင်းသွမ်းသၢၼ် တီႈသင်ႇၶသႃႇမၼေႇၶဝ်ၸဝ်ႈလႄႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တႃႇၸဝ်ႈသၢင်ႇၶဝ် တီႈ ဝတ်ႉၼႆႉ ဢမ်ႇပေႃးတဵမ်ထူၼ်ႈၵုမ်ႇလီ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ႇၶၸဝ်ႈ ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ
Photo by – ၸဝ်ႈၶူး မႁႃႇသႅင်ၾႃႉ/ ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ႇၶၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ

ၶပ်ႉမၢႆ ပၢင်ပွႆးလူႇတၢၼ်းသမ်ႉ တွၼ်ႈၵၢင်ဝၼ်း တေမီးပၢင်ယၢတ်ႇၼမ်ႉလူႇတၢၼ်း တိူမ်းမႂ်ႇ၊ လွတ်ႇၾႆးလႄႈ ၽတ်းလူမ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ပေႃးထိုင်မႃးတွၼ်ႈၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းထိုင် 10 မူင်း ၵၢင်ၶိုၼ်း တေလွင်းသွမ်းသၢၼ် လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပီ 2023 ၼႆႉ သင်ႇၶၸဝ်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇယူႇတီႈ ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇသေ တေသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းမိူင်းထႆးၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ယွၼ်ႉပၼ်ႁႃ ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“သင်ၶၸဝ်ႈ ဢၼ်မႃးယူႇဝႆႉ တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်ၸဝ်ႈသၢင်ႇ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃး မၢင်ၸိူဝ်း ပၢႆႈမႃးတင်း ႁိူၼ်းယေး။ ယွၼ်ႉပၼ်ႁႃ လွင်ႈသိုၵ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵမ်းၼမ် တေပဵၼ်တၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ – ပွတ်းၸၢၼ်း။ ၵမ်ႈၼမ် တေ ပဵၼ်ၸဝ်ႈသၢင်ႇတၢင်းမိူင်းသူႈ”- ၸဝ်ႈၶူး မႁႃႇသႅင်ၾႃႉ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆထႅင်ႈ။

သင်ႇၶၸဝ်ႈ ဢၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈၼၼ်ႉသမ်ႉ တေပဵၼ်တၢင်းဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း၊ မိူင်းယႆ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး၊ မိူင်းၵိုင်၊ မိူင်းသူႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

မိူၼ်ၼႆ ၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်း (ဝတ်ႉသွင်ၽႅၼ်ႇလိၼ်တႆး – ထႆး) တီႈဝၢၼ်ႈလၵ်းတႅင်ႇ ဢိူင်ႇပဵင်းလူင် ဝဵင်းႁႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၼၼ်ႉၵေႃႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵႂႃႇယူႇ ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းပီ 2023 ၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 65 တူၼ်။ ယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉ လွင်ႈငိုၼ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇ ၵႃႈၶဝ်ႈၽၵ်းသွမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵမ်ႈၼမ် သင်ၶၸဝ်ႈ ဢၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း တီႈဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်းၼၼ်ႉ တေပဵၼ် သင်ႇၶၸဝ်ႈ တၢင်းထုင်ႉ သၼဵၼ်း ဝဵင်းပၢင်လူင်၊ လၢႆးၶႃႈ၊ မိူင်းၵိုင်၊ ၵေးသီးလႄႈ မိူင်းၼွင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉပၼ်ႁႃ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ – ပွတ်း ၸၢၼ်း ယိုဝ်းၵၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း