Thursday, May 30, 2024

ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈၵဵင်းတုင်

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၼႂ်းသႃလႃး ႁိမ်းၵဵတ်ႉတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၵဵင်းတုင်  ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၵဵင်းတုင် – တႃႈၶီႈလဵၵ်း ။

Photo : ႁၢင်ႈၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈၵဵင်းတုင်

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ တႆးၼိူဝ်လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉ မီးၵူၼ်းပွင်ႇၶၢဝ်ႇမႃးတီႈႁဝ်း ႁႂ်ႈၵႂႃႇၸွႆႈဢဝ်ၼႆဢေႃႈ။ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼႆႉ ၵိၼ်ယူႇၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်းႁဵတ်းၼၼ်ၵူၺ်း။ ၶမ်ႈလႂ်ၼွၼ်းၼၼ်ႈဢေႃႈ ၼၼ်ႉ။ပဵၼ်ၵူၼ်းတီႈလႂ် ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၽႂ်ၼႆတႄႉ တိုၵ်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႃယူႇ ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၸၢႆးဢၼ်လူႉတၢႆၵႂႃႇၼႆႉ ဢႃယု မီးမွၵ်ႈ 50 ပၢႆ ပဵၼ်ၵူၼ်းလႄႇႁႃယွၼ်းၵိၼ်ပိူၼ်ႈႁိူၼ်းတႂ်ႈႁိူၼ်းၼိူဝ် ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတုင် မိူဝ်ႈလဵဝ်ၸုမ်းၸွႆႈၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉၶဝ် သူင်ႇၵူတ်ႇထတ်းဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလူင်ၵဵင်းတုင်ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉတႆးၼိူဝ်လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မၼ်းတၢႆယွၼ်ႉသင်ၼႆတႄႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉၼင်ႇ ၵဝ်ႇ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းယူႇၵိၼ်ၶၢင်ႈတၢင်း ဢႃယုၵေႃႈ ယႂ်ႇယဝ်ႉလႄႈ လႅပ်ႈႁႅင်းၶၢမ်ႇတူဝ်ဢမ်ႇမီးသေၸင်ႇတၢႆၵႂႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ လၢႆလၢႆဝဵင်းၼႆႉ မီးၵူၼ်းယူႇၼွၼ်းၵိၼ်ၶၢင်ႈတၢင်းၼမ် မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ လုၵ်ႉတီႈၵႆသေႁွတ်ႈမႃး မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈလႄႈ ပၢႆးၸႂ်ဢမ်ႇပေႃးၶႅမ်ႉ။ၵူၼ်းႁူမ်ႈႁိူၼ်းၶဝ် ဢမ်ႇၵုမ်းလႆႈ ပွႆႇယူႇဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်ၵေႃႈမီး။

မိူၼ်ၼင်ႇၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၊လႃႈသဵဝ်ႈ၊ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းယူႇၵိၼ်ၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်းမီးၼမ်။မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/9/2023 ၼႆႉၵူၺ်းၵေႃႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆၼဝ်ႈဝႆႉယူႇ တီႈႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉ ၼႂ်းပွၵ်ႉ 5 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ ၼႆႉၵေႃႈပႆႇမီးၽႂ်ႁူႉၸၵ်း ပဵၼ်ၽႂ်ပဵၼ်ၵူၼ်းတီႈလႂ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း