Thursday, June 20, 2024

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၵႃးလူင် ၼႂ်းၵႄႈသႅၼ်ဝီ – ၵုၼ်လူင် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

Must read

သိုၵ်း KIA တင်းသိုၵ်း TNLA ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၵႃးလူင် ၼႂ်းၵႄႈသႅၼ်ဝီ – ၵုၼ်လူင် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈၵႃး ထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵႂႃႇမႃး ပေႃးပဵၼ်ၵႃးလူင် 10 လေႃႉ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် 1 လမ်းလႂ် တေလႆႈသႂ်ႇပၼ် 10 သႅၼ်ထိုင် 20 သႅၼ်ပျႃး။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵႃးလူင် တၢင်ႇၵုၼ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼွင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈပဵင်းၵၢင် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် သႅၼ်ဝီ – ၵုၼ်လူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၵႃးလူင် ဝဵင်းလိူဝ်ႇ – သျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶဝ်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ ပေႃးပဵၼ် ၵႃးလူင် 12 ၼိမ်း/ လေႃႉ 1 လမ်း တေလႆႈသႂ်ႇၶွၼ်ႇပၼ် 7 သႅၼ်ထိုင် 15 သႅၼ်ပျႃး။ ပေႃးပဵၼ်ၵႃးလူင် 22 ၼိမ်း/ လေႃႉ သမ်ႉ တေလႆႈသႂ်ႇပၼ် 10 သႅၼ်ထိုင် 20 သႅၼ်ပျႃး။ ၼိုင်ႈတီႈလႂ် ႁႅင်းၵူၼ်းၶဝ်ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇ မီးမွၵ်ႈ 15 ၵေႃႉ ၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈသိုၵ်းၶၢင် KIA ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၵႄႈသႅၼ်ဝီ – ၵုၼ်လူင်ၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 15 ၼႆႉ ၸဝ်ႈၵႃး လူင်ၶဝ် ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ လႆႈမႃးၵိုတ်ႉၶင်ႉဝႆႉ တီႈၵိၵ်ႉပၢင်ႇလေႃႉ တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 100 ၼႆယဝ်ႉ။

“ၵႃး 12 ၼိမ်း – 22 ၼိမ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၶိုၼ်ႈမႃးသေ တေၵႂႃႇတၢင်း ၵုၼ်လူင် – သျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ ၼၼ်ႉ ၽႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝႃးတင်း မိူဝ်ႈၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးၵိုတ်းဝႆႉတီႈ တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼႆႉသေ ယွၼ်ႉမၼ်းလႆႈပၼ်ၶွၼ်ႇ ၼမ်ႁႅင်းၼႃႇၶႃႈဢေႃႈ”-  ၸဝ်ႈၵႃးလူင် ဝဵင်းလိူဝ်ႇ – သျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14 ၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶဝ် ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းမၢႆၾၢင်ရူတ်ႉၵႃး 12 ၼိမ်းတင်း 22 ၼိမ်းၶႃႈ ပေႃးယဝ်ႉ ၵႃးဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈသၢင်းၶွၼ်ႇပၼ်။ လွင်ႈသိုၵ်း TNLA မႃးၵူတ်ႇထတ်း ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈ သႅၼ်ဝီ – ၵုၼ်လူင်ၼႆႉ 10 ဝၼ်းလႂ် တေမႃးၵဵပ်းၼိုင်ႈပွၵ်ႈ – ၸဝ်ႈၵႃးလူင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆထႅင်ႈ။

ၶွၼ်ႇၵႃး ဢၼ်တေလႆႈသႂ်ႇပၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ်ၼၼ်ႉသမ်ႉ ပေႃးပဵၼ်ၵႃးလူင် 12 ၼိမ်း/ လေႃႉ လူင်းတႂ်ႈသမ်ႉ မိူၼ် ၼင်ႇ ၵႃးတၢင်ႇလိၼ်ပုၼ်  (ဘိလပ်မြေ) 1 လမ်း 200,000 ပျႃး၊ ၵႃးတၢင်ႇထူဝ်ႇ 1 လမ်း 700,000 ပျႃး – 750,000 ပျႃး၊ ၵႃးပႃယဵၼ်ႇ 800,000 ပျႃး၊ ၵႃးတၢင်ႇပႃ/ ပူ 800,000 ပျႃး၊ ၵႃးတၢင်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ 200,000 ပျႃး၊ ၵႃးတၢင်ႇမၢၵ်ႇဝၼ်းဝၢႆႇ – ဢႃႇလူး 450,000 ပျႃး၊ ၵႃး တၢင်ႇထၢၼ်ႇႁိၼ် 100,000 ပျႃး။ ၵႃးတၢင်ႇႁွမ်လႅင်/ ၽၵ်းမီႇႁေႃ 200,000 ပျႃး။ ၵႃးတၢင်ႇ တူၼ်ႈမႆႉ 250,000 ပျႃး။ ၵႃး တၢင်ႇပႃၸေႈၼမ်ႉၶႅင် 850,000 ပျႃး။ ၵႃးတၢင်ႇထၢၼ်ႇ 150,000 ပျႃး။ ၵႃးတၢင်ႇၶိူင်ႈၵေႃႇ သၢင်ႈႁိူၼ်းယေး 200,000 ပျႃး။ ၵႃးတၢင်ႇၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ 500,000 ပျႃး။ ၵႃးတၢင်ႇၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ 12 ၼိမ်း 800,000 ပျႃး။ ၵႃးတၢင်ႇယၢင် (ရော် ဘာ) 1 လမ်း 100,000 သႅၼ်ပျႃးလႄႈ ၵႃးဢွၼ်ႇ တၢင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇယွႆႈ တၢင်ႇၶႆႇသမ်ႉ 1 လမ်း 50,000 ပျႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈၵႃးလူင်လၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း