Monday, May 20, 2024

သၢမ်လေႃႉ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ တီႈၵဵင်းတုင် ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 3 ၵေႃႉ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/6/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း သၢမ်လေႃႉလမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ သဵၼ်တူၵ်းတၢင်း တီႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၵႂႃႇမႃး ၵဵင်းတုင် – တႃႈၶီႈလဵၵ်း တၢင်းလူင်းလွႆပၢင်ၵႂၢႆး ၵွၼ်ႇပႆႇထိုင်ဝၢၼ်ႈၼွင်သႃ ၸႄႈဝဵင်ၵဵင်းတုင် မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 3 ၵေႃႉ။

Photo : ႁၢင်ႈသၢမ်လေႃႉ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်သႃ ၵဵင်းတုင် ( ၸုမ်းတႆးၼိူဝ်ၾၢႆႇၸွႆႈၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉၵဵင်းတုင်)

ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ တႆးၼိူဝ်  ၵဵင်းတုင်လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ရူတ်ႉ 3 လေႃႉတၢင်ႇၵူၼ်း7-8 ၵေႃႉဢၢၼ်းၵႂႃႇသွမ်ႈၼႃး  ၊ ၽွင်းတိုၵ်ႉၵိုတ်းပႂ်ႉၵူၼ်းထႅင်ႈတီႈႁိမ်းၾင်ႇႁိုၵ်းၼၼ်ႉ သမ်ႉမီးၵူၼ်းၶိုၼ်ႈၵူၼ်းလူင်းရူတ်ႉ၊ ပရိၵ်ႈရူတ်ႉဢမ်ႇလီလႄႈဢဝ်ရူတ်ႉလေႃႈလူင်းၵုင်းသေတူၵ်းတၢင်းၵႂႃႇ။ ၵူၼ်းၶီႇဝႆႉၼိူဝ်ရူတ်ႉၵမ်ႈၽွင်ႈ တၼ်းၵျွၵ်းတူၵ်းယူႇသေတႃႉ ၵမ်ႈၼမ်တႄႉ ဢမ်ႇတၼ်းလူင်း၊ ပႃးၵၼ်တူၵ်းလူင်းၵႂႃႇတင်းမူတ်း။ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ဢဝ်တူဝ်ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ။  ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

 ယၢမ်းလဵဝ်ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃၵဵင်းတုင်။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 25/6/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ် ၾၢႆႇၼႃႈ ပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်းသၢမ်လၢဝ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၵဵင်းတုင် – လွႆမူၺ် မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 3 ၵေႃႉ ။

Photo : ႁၢင်ႈသၢမ်လေႃႉ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်သႃ ၵဵင်းတုင် ( ၸုမ်းတႆးၼိူဝ်ၾၢႆႇၸွႆႈၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉၵဵင်းတုင်)

မိူၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ဝၼ်းတီႈ 25/6/2023 ယၢမ်းတဵင်ႈၶိုၼ်းၵေႃႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပိၼ်ႈလူမ်ႉ တီႈႁိမ်းၾႆးၶဵဝ်ၾႆးလႅင် ပွၵ်ႉပႃႇလႅင် 3 ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼုမ်ႇယိင်း 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း ထိုင်တီႈလႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း