Wednesday, April 24, 2024

လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/6/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ယူတ်းယႃၽူႈတိတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လွႆၵေႃႇဝၼ်းလႄႈ ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ – 1 (RCSS/SSA) လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းဢိၵ်ႇ ၵူၼ်းသိုၵ်း ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈ မဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉ တီႈႁူင်းႁေႃးလူင် ပၢင်ႇပဵင်းၾႃႉ လွႆၵေႃႇဝၼ်း မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 736 ၵေႃႉ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၶမ်းၵွၼ်ႈၸိုၼ်ႈ
Photo by – လွႆၵေႃႇဝၼ်း/ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၶမ်းၵွၼ်းၸိုၼ်ႈ ၽူႈၵွၼ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉ တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း 26/6/2023

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ ၽူႈၵွၼ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 ပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ဢိၵ်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း လွႆၵေႃႇဝၼ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၽေးႁၢႆႉယႃႈ မဝ်းၵမ် ဢၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇၵူၼ်း၊ သပ်းလႅင်းၼႄပိုၼ်းပဵၼ်မႃး ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ဝၢႆးပၢင်ၵႅဝ်ႈယဝ်ႉ လႆႈၸတ်းပႃးပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇမၢၵ်ႇၼင် ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ယႃႈမဝ်းၵၼ် တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း
Photo by – လွႆၵေႃႇဝၼ်း/ ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉ တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း 26/6/2023

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်တပ်ႉၸုမ်း 12 ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 (RCSS/ SSA) ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းသိုၵ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈလႄႈ ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် သႅၼ်းယႃႈမႃႉ 120,000 မဵတ်ႉ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉဢုပ်ႇၶႆႈ ၼႄ လွင်ႈၽေးႁၢႆႉၸႃႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇပၢႆးယူႇလီ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ တိုၵ်းသူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၵူၼ်းသိုၵ်း ၵူႈၵေႃႉ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတႃႇႁူမ်ႈၵၼ် သၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်သၢၼ်ၶတ်း ယႃႈမဝ်းၵၼ် တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း
Photo by – လွႆၵေႃႇဝၼ်း/ ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉ တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း 26/6/2023

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵႃႉၶၢႆၼွၵ်ႈမၢႆမီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 26/6/2023 ၼႆႉဝႃႈ ၼႂ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 1 ပီ တႄႇဢဝ် ပီ 2022 တေႃႇထိုင် 2023 ၼႆႉ ယူႇတီႈ RCSS လႆႈတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈ မူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် – တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမႃႉ 458,604 မဵတ်ႉ။ ယႃႈဢၢႆႉသ် ICE (975) ၵီႇလူဝ်ႇၵရမ်ႇ။ တီႉၺွပ်းလႆႈၽူႈၸၢႆးၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈ 11 ၵေႃႉ။ လႆႈမူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၸႂ်ပၼ် ၵူၼ်းတိုတ်းယႃႈ ၽူႈၸၢႆး (236) ၵေႃႉ။ ပၼ်တၢင်းႁူႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵဵဝ်ႇၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် မီး 22 ပွၵ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈထွမ်ႇ မီး 10,054 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်
Photo by – လွႆၵေႃႇဝၼ်း/ ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉ တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း 26/6/2023

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း