Saturday, May 25, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၵမ်ႈၽွင်ႈ

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်း ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်း ႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ တႃႇမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း 100 ပၢႆ ႁူဝ်ၵူၼ်း 150 ၵေႃႉ။

ဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ်လႆႈႁၢမ်းဝႆႉ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ တီႈလႆႈႁၢမ်းဝႆႉ

ၵူၼ်းမိူင်း တၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်ပၢႆၶဝ်ႈမႃးယူႇၼႂ်းဝဵင်း ႁူဝ်ၵူၼ်း တင်းမူတ်းမီး 5,376 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉတႃႇ 150 ၵေႃႉ။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ပွတ်းထုင်ႉၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း သမ်ႉ ဢမ်ႇ ယူႇဝႆႉ ပဵၼ်တီႈပဵၼ်ၵွၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈၵႂႃႇမိူင်းထႆး ၵမ်ႈၽွင်ႈၵႂႃႇမိူင်းၶႄႇ မီးတင်းၼမ်။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ပွၵ်ႈ မိူဝ်းၼၼ်ႉ တေပဵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶိုမ်းၵဝ်ႇ 15 လင်၊ ဝၢၼ်ႈၶိုမ်းမႂ်ႇ 16 လင်၊ ဝၢၼ်ႈႁိူၼ်းဝူဝ်း 1 လင်၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၽဵတ်ႇ 5 လင်၊ ဝၢၼ်ႈၵဵင်ၵႆႇ 17 လင်၊ ဝၢၼ်ႈၼႅမ်းသႆး 8 လင်၊ ဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈႁိူၵ်ႈ 2 လင်၊ ဝၢၼ်ႈႁူးသူၼ် 12 လင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈပွၵ်ႈ 26 လင် ၸိူဝ်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈႁၢမ်းဝႆႉ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈႁၢမ်းဝႆႉ

တႄႇဢဝ်ႁူဝ်ပီ 2021 ၼၼ်ႉမႃး ယွၼ်ႉၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA, သိုၵ်း SSPP တင်း သိုၵ်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁူဝ် ၵူၼ်း 5,376 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တၢင်းဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းၼႆႉ 500 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးမႃးၼၼ်ႉသမ်ႉ တေပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶိုမ်း၊ ပုင်းလူင်၊ ႁူးသူၼ်၊ ပၢင်ႁူႈ၊ လွႆၵူင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း တင်းမူတ်း 1,259 လင်၊ ၸၢႆး 2,391 ၵေႃႉလႄႈ ယိင်း 2,985 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း