Thursday, May 30, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

သိုၵ်းၶၢင်

သိုၵ်းၶၢင် KIA ဝႃႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပွႆႇမၢၵ်ႇၶႃႈႁႅမ် ၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ်တၢႆ

ၶၢဝ်ႇၶၢင် KNG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၸၼ်မၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင်တေႃႇၵူၼ်း သိုၵ်းၶၢင် KIA တၢႆ 2 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 5/12/2023 ၼႆႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၸၼ်မၢၵ်ႇၶႃႈႁႅမ် ႁူဝ်သိုၵ်းလူင် သိုၵ်းၶၢင် KIA/KIO လႄႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်း KIA/KIO ၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆ တီႈတၢင်းၵႂႃႇမိူင်းဝီး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းၶၢင် KIA ယိုဝ်းၵၼ်တီႈၼမ်ႉတူႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းၶၢင် KIA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/8/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 4 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းၶၢင် KIA  မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ပိုတ်းယိုဝ်း ၵၼ်တၢင်း မိူင်းတၢတ်ႇ  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းၶၢင် တိုၵ်းၵၼ်ၼႆဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ...

သိုၵ်းၶၢင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵၼ်တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ဝၼ်းလဵဝ် 2 ပွၵ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/7/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၼမ်းၼႃႈသိုၵ်း မႃးထိုင်တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶူဝ်မုင်း ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႇၶၢႆၼၼ်ႉသေ တုမ်ႉၺႃး ၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင် KIA   လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႉၶၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၶဝ်လုၵ်ႉၼမ်ႉၽၵ်းၵႃသေၶိုၼ်ႈမႃး။ မိူဝ်ႈမႃးထိုင်တီႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶူဝ်မုင်းၼၼ်ႉ မႃးတုမ်ႉၵၼ်တင်း KIA သေ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈ တိုၵ်ႉလႆႈပႂ်ႉၶေႃႈပူင်တီႈ KIA

ၶၢဝ်းပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းပီၼႆႉ သိုၵ်းၶၢင် KIA ပႆႇပၼ်ၵႂၢမ်းတွပ်ႇၸူး ၵူၼ်းမိူင်းဢိူင်ႇမိူင်းၸီး ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈပႆႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇ၊ ပေႃႈမႄႈ မႆႈၸႂ်ၵူဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လုတ်ႈႁၢမ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း လႄႈ ၼႅတ်ႈၶၢႆႉသူင်ႇၵႂႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈ တၢင်ႇတီႈ တၢင်ႇဝဵင်းၼမ် ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/5/2023 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၸီး ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ တင်ႈလၢၼ်ႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈသႅၼ်ဝီ – ၵူတ်ႉၶၢႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢႆလၢႆၸုမ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႈ ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်းတွင်း တီႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈၸဝ်ႈၵႃး ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈသႅၼ်ဝီ - ၵူတ်ႉၶၢႆ။ ၵူၼ်းၵႃႉ သႅၼ်ဝီ- ၵူတ်ႉၶၢႆၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ တၢင်းသႅၼ်ဝီ - ၵူတ်ႉၶၢႆၼႆႉ ၵႆႉမီးၼႃႇၶႃႈ။     သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုၵ်းလွႆ  သိုၵ်းၶၢင်  KIO - KIA ၸိူဝ်းၼႆႉၼေႈ ။ ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶွၼ်ႈႁႅင်းတၢင်းလိၼ် တၢင်းၵၢင်ႁၢဝ် လေႃႇတိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်း တင်း သိုၵ်းPDF ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမိူင်းမိတ်ႈ တပ်ႉၼမ်ႉသၼ်ႇ ၼမ်ႉတူႈ တင်းလူမ်း ၶွၼ်ႈႁႅင်းၵၼ် လေႃႇတိုၵ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်း ပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ တင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 7/12/2022 တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမိူင်းမိတ်ႈ 3 တပ်ႉၵွင် တင်း...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတင်း မုၼ်ၸဝ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA, PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင် တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ မုၼ်ၸဝ်ႈ တူၼ်ၼိုင်ႈ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ ဝၢၼ်ႈလူင်ႊၶၢင်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/12/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 6 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၶၢင်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း KIA ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:40 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈပၢင်ဝႃ (ပန်ဝါကျေးရွာ) လႄႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးလိူဝ်ႇ (နားလေကျေးရွာ) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈ တူင်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈတူင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈKIA ယိုဝ်းၵၼ်တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ ဢွၼ်ႇၸၢႆးဢႃယု 4 ၶူပ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ KIA ယိုဝ်းၵၼ် တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လဵၵ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း လႆႈမႆႈၸႂ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 7 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၵႄႈမၢၼ်ႈၼွင်တင်း ၼမ်ႉပႃၶီး ႁိမ်းလွႆသၢမ်သိပ်း...

သိုၵ်း KIA, PDF ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမိတ်းလူင်းထႆၼႃး

ၽွင်းၶၢဝ်း လူဝ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးၼႆႉ သိုၵ်းၶၢင် KIA တင်း PDF ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ ၼူဝ်းၸၢၵ်ႈ လူင်းထႆၼႃး ယွၼ်ႉ ၵူဝ်ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းသဵင် ႁိူဝ်းမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး ဝႃႈၼႆ။ သိုၵ်းၶၢင် KIA, တင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁၢမ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢႆးလႅင်၊ ဝၢၼ်ႈၸၢင်ႈၵၢင်ႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇမူင်ႈဝၢၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇဝႃႈ ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ၽႂ်တေ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း KIA  ယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ တိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇ 1 

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လမ်းလိမ်း ယိုဝ်းၵွင်ႈ လူင် ၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းသေ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ၵေႃႉလႄႈ ႁိူၼ်းယေး လူႉၵွႆၸွမ်း ၽွင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/2/2022   သိုၵ်းၶၢင် KIA ပိုတ်းယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 9/12/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 2 မူင်းၶိုင်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်း ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပႃၶီး ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၵႄႈၵူတ်ႉၶၢႆ - သႅၼ်ဝီ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈမိူင်းယေႃ ပၵ်းႁိမ်းပၢင်သဝ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းပၢၵ်ႇပၢႆ လုၵ်ႉၾၢႆႇလႃႈသဵဝ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈတၢင်းမိူင်းယေႃ ပၵ်းသဝ်း ႁိမ်းပၢင်သဝ်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ  ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/6/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉမ 99 ဢဵၼ်ႁႅင်း ပၢၵ်ႇပၢႆ လုၵ်ႉတၢင်း ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈႁူၵ်း - ႁူဝ်ၶူဝ် ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း မိူင်းယေႃ  ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ပၵ်းသဝ်းႁိမ်းပၢင်သဝ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ တီႈတပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵဝ်ႇ တၢင်းၶဝ်မိူင်းယေႃ...

ၽူႈၵွၼ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ သႅၼ်ဝီ ထုၵ်ႇ KIA, MNDAA လွၵ်ႇငိုတ်ႈ

ၽူႈၵွၼ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လၵ်ႉသူင်ႇၶၢဝ်ႇၸူးၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈလႄႈ ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း သူင်ႇလိၵ်ႈလွၵ်ႈငိုတ်ႈ။   ဝၼ်းတီႈ 25/6/2021 တေႃႇတူႇသႃႇဢေး ၽူႈၵွၼ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ႁွင်ႇ လၵ်ႉသူင်ႇၶၢဝ်ႇ လွင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းသၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းၼၼ်ႉ  ၸူးၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ  ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIA တင်း ၵူဝ်းၵၢင်ႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းယေႃမႆႈၸႂ် ၵူဝ်သိုၵ်း KIA တင်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်

 သိုၵ်းၶၢင် KIA ၸီႉသင်ႇ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ တီႈမိူင်းယေႃ ႁႂ်ႈထွၼ်ဢွၵ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း ၼႆၼၼ်ႉ   တဵမ်မိူဝ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉဢမ်ႇထွႆထွၼ်ဢွၵ်ႇလႄႈ ၵူၼ်း မိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ။   ၵူၼ်းမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ  မႆႈၸႂ်ၵူဝ်သိုၵ်းၶၢင် KIA တင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ဢၼ်သိုၵ်းၶၢင်ႁႂ်ႈပျီႇတူႉၸိတ်ႉထွႆထွၼ်ႇဢွၵ်ႇမိူင်းယေႃၼၼ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img