Sunday, September 24, 2023

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း KIA  ယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ တိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇ 1 

Must read

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လမ်းလိမ်း ယိုဝ်းၵွင်ႈ လူင် ၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းသေ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ၵေႃႉလႄႈ ႁိူၼ်းယေး လူႉၵွႆၸွမ်း ၽွင်ႈ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢမ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်တိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈၵူတ်ႉၶၢႆ လူႉၵွႆ 3 လင်

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/2/2022   သိုၵ်းၶၢင် KIA ပိုတ်းယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၾၢႆႇႁွင်ႇ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၶိုၼ်းလၢမ်းလိမ်း ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵႂႃႇၵူႈႁူး/ တၢင်း ဢမ်ႇယွမ်း 8-9 လုၵ်ႈ ။  တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ 3 လင် ၊ ၵူၼ်းမိူင်းတိူဝ်ႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။

- Subscription -

ၵူၼ်း ၵူတ်ႉၶၢႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လမ်းလိမ်း ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် မွၵ်ႈ 9 လုၵ်ႈ၊  ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ပွၵ်ႉ 1 မၢတ်ႇၸဵပ်း ၵေႃႉ  1။   သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ။  ႁိူၼ်း ယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  ၵွႆၸွမ်း  3 လင်။   တိူဝ်ႉပႃးႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၵွႆၽွင်ႈ။  ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉ မူဢၼ်မီးၼႂ်းၶွၵ်ႈ  မၢတ်ႇၸဵပ်း ပဵၼ်လိူတ်ႈပဵၼ်ယၢင်”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/2/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သၶၢၼ်းတိတ်ႉၵူင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵမ်း ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇ ၼမ်ႉၶမ်း တူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵူဝ်ႁႄ ၼႅတ်ႈသိမ်း ၶူဝ်းပိၵ်ႉႁၢၼ်ႉ ပွၵ်ႈႁိူၼ်း။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢမ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး မူၼႂ်းၶွၵ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 1 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၶွပ်ႈတဵမ် 1 ပီ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃးလႄႈ ၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်း 1 ပီ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ မႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ(မိူၵ်ႈမႂ်ႈ)သေ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းမႃးယဝ်ႉ 1,507 ၵေႃႉ၊ တီႉၺွပ်းယဵပ်ႈၶွၵ်ႈ 11,902 ၵေႃႉလႄႈ ပိုတ်ႇလိူင်ႈ ၸွႆႈတြႃးဝႆႉ 1,972 ၵေႃႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ AAPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝႃး 1/2/2022 ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း