Saturday, June 15, 2024

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈ တိုၵ်ႉလႆႈပႂ်ႉၶေႃႈပူင်တီႈ KIA

Must read

ၶၢဝ်းပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းပီၼႆႉ သိုၵ်းၶၢင် KIA ပႆႇပၼ်ၵႂၢမ်းတွပ်ႇၸူး ၵူၼ်းမိူင်းဢိူင်ႇမိူင်းၸီး ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈပႆႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇ၊ ပေႃႈမႄႈ မႆႈၸႂ်ၵူဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လုတ်ႈႁၢမ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း လႄႈ ၼႅတ်ႈၶၢႆႉသူင်ႇၵႂႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈ တၢင်ႇတီႈ တၢင်ႇဝဵင်းၼမ် ။

ဢိူင်ႇမိူင်းၸီး
Photo by – SHAN/ ဢိူင်ႇမိူင်းၸီး ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/5/2023 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၸီး ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ဢွၼ်ၵၼ် တႅမ်ႈလိၵ်ႈၸူး သိုၵ်း ၶၢင် KIA သေ တႃႇယွၼ်းၶႂၢင်ႉ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼႆလႄႈ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်း ၶၢင် ပႆႇတွပ်ႇသင်မႃး ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းလိၵ်ႈသေ တၢင်ႇယွၼ်းၶႂၢင်ႉၶဝ် ၸဵမ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶဝ်ပႆႇပၼ်ၶေႃႈတွပ်ႇ တေပၼ်ပိုတ်ႇ ဢမ်ႇပၼ်ပိုတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ တီႈႁူင်း ႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၸီးၼႆႉၶႃႈ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇတႄႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ ၶၢႆႉပၢႆႈၵူႈဝၼ်းယဝ်ႉ မႆႈၸႂ်ၶႃႈဢေႃႈ။ တႃႇၼေႃႇ တႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈ မိူဝ်းၼႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိူင်ႇမိူင်းၸီးၼႆႉ တေမီးႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ 2 လင် တေပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ 1 လင်လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင် 1 လင်။ တႃႇႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈတႄႉ လႆႈထုၵ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃးမီးၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီယဝ်ႉ။ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်သမ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းၶၢင် KIA ႁၢမ်ႈဢမ်ႇပိုတ်ႇၼႆႉ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး။ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇယွၼ်းၶႂၢင်ႉသေ ၸင်ႇ တေပၼ်ၶႂၢင်ႉပိုတ်ႇမႃး မိူဝ်ႈပီ 2022 ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

“မိူဝ်ႈပီပူၼ်ႉတႄႉ ပေႃးဝၼ်းတီႈ 25 ၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တေႁူမ်ႈၵၼ် ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ လုၵ်ႈႁဵၼ်း (လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမႃးဢၢပ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ) သေ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ႁူၵ်းၸိုင် ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်ၼႆႉ ၸင်ႇတေပိုတ်ႇၵႂႃႇၶႃႈယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပီပူၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်း ၶၢင်ၼႆႉ ၶဝ်ႁၢမ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇယွၼ်းၶႂၢင်ႉသေ ၶဝ်ၶိုၼ်းပၼ်ပိုတ်ႇ။ ပီၼႆ ပႆႇပၼ်ၶေႃႈတွပ်ႇမႃး လွင်ႈတေပိုတ်ႇ ဢမ်ႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ။ ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်မွင်းပႂ်ႉယူႇၶႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵူတ်းၶၢႆ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၸီးၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇ – မိူင်းထႆး ၵၼ်ၼမ် ယွၼ်ႉမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶဝ်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇ၊ ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ မီးမႃးၶိူဝ်းယႂ်းလႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ မၢင်ၸိူဝ်းၶၢႆဝူဝ်း ၵႂၢႆး၊ ၶၢႆႁိူၼ်းယေးလႄႈ ပွႆႇသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁၢမ်းသေပၢႆႈတင်းၼမ်ယဝ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆလၢတ်ႈ။

ဢိူင်ႇမိူင်းၸီးၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 21 ဝၢၼ်ႈ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇဝၢၼ်ႈတႆးမီး 8 ဝၢၼ်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယူႇတၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်း ဢွၵ်ႇ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၼႂ်းၵႄႈၵူတ်ႉၶၢႆ – လဝ်ႇၵၢႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ တၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း တူင်ႉၼိုင် ယူႇဝႆႉၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ သိုၵ်းၶၢင် KIA, သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA, သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA, သိုၵ်းတႆး SSPP ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း