Saturday, July 13, 2024

ၽူႈၵွၼ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ သႅၼ်ဝီ ထုၵ်ႇ KIA, MNDAA လွၵ်ႇငိုတ်ႈ

Must read

ၽူႈၵွၼ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လၵ်ႉသူင်ႇၶၢဝ်ႇၸူးၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈလႄႈ ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း သူင်ႇလိၵ်ႈလွၵ်ႈငိုတ်ႈ။  

ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

ဝၼ်းတီႈ 25/6/2021 တေႃႇတူႇသႃႇဢေး ၽူႈၵွၼ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ႁွင်ႇ လၵ်ႉသူင်ႇၶၢဝ်ႇ လွင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းသၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းၼၼ်ႉ  ၸူးၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ  ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIA တင်း ၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA သူင်ႇလိၵ်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈ ၼႂ်းၾူၼ်းမၼ်းၼၢင်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း သႅၼ်ဝီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၼ်းၼၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းလၵ်ႉပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ (ၻလၢၼ်ႇ)။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းၶၢင် တင်း ၵူဝ်းၵၢင်ႉ သူင်ႇလိၵ်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈမၼ်းၼၢင်း။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 26 မၼ်းၼၢင်း ဢဝ်လိၵ်ႈလွၵ်ႈငိုတ်ႈၼၼ်ႉ  တၢင်ႇၶိုၼ်ႈတၢင်းၼိူဝ်  ၶၢဝ်ႇႁူဝ်ႈဢွၵ်ႇမႃးသေ ၵူၼ်းတၢင်း ၼွၵ်ႈၸင်ႇႁူႉ ဝႃႈ မၼ်းၼၢင်းထုၵ်ႇလွၵ်ႇငိုတ်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/6/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4:44 မူင်းၼၼ်ႉ မၼ်းၼၢင်းဢဝ်လိၵ်ႈဢၼ်ထုၵ်ႇလွၵ်ႈငိုတ်ႈၼၼ်ႉ တၢင်ႇၶိုၼ်ႈ ၸူးႁွင်ႈၵၢၼ် တၢင်းၼိူဝ် ဢၼ်ပဵၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈ ဢၼ်သူင်ႇမႃးၼႂ်းၾူၼ်းမၼ်းၼၢင်းၼၼ်ႉ တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ – “ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်မေႃသွၼ်တင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈပိၵ်ႉ ဢိုတ်းႁူင်းႁဵၼ်းပႅတ်ႈဝႆးဝႆး။ သင်ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၸိုင် ဢမ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ သူၸဝ်ႈတေၸၢင်ႈပႃးမူတ်း ၼႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇတူႇသႃႇဢေးၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၊ မၼ်းၼၢင်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်း ႁဵတ်း CDM ၊ မိူဝ်ႈၵူႈ ပွၵ်ႈမၼ်းၼၢင်းယၢမ်ႈပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ မၼ်းၼၢင်း ပဵၼ်ၵူၼ်းဢဝ်ၶၢဝ်ႇ ၶေႃႈမုလ်း  ၽူႈႁၢပ်ႇ ၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸိူဝ်းႁဵတ်း CDM ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သူင်ႇပၼ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈသိုၵ်း KIA တင်း MNDAA သူင်ႇလိၵ်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈမၼ်းၼၢင်းၼႆႉသေ ယူႇတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇၽူႈ ၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ သိုၵ်းၶၢင် KIA လၢႆၵမ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇႁပ်ႉသၢႆ ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉၵူၺ်း တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထုၵ်ႇသိုၵ်းၶၢင် KIA ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၸီႉသင်ႇ ႁႂ်ႈၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ႁဵတ်း CDM မူတ်း၊ မေႃယႃလႄႈမေႃသွၼ်ၵေႃႈတေဢဝ်ၵူၼ်းၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းၶၢင်မႃးတမ်းပၼ် ဝႃႈၼႆ ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း