Thursday, May 30, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶွၼ်ႈႁႅင်းတၢင်းလိၼ် တၢင်းၵၢင်ႁၢဝ် လေႃႇတိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်း တင်း သိုၵ်းPDF ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမိူင်းမိတ်ႈ တပ်ႉၼမ်ႉသၼ်ႇ ၼမ်ႉတူႈ တင်းလူမ်း ၶွၼ်ႈႁႅင်းၵၼ် လေႃႇတိုၵ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်း ပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ တင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ။

ထႅဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၼိုင်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 7/12/2022 တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမိူင်းမိတ်ႈ 3 တပ်ႉၵွင် တင်း ႁိူဝ်းမိၼ် တိုၵ်း 4 လမ်း ၶွၼ်ႈႁႅင်းၵၼ် လေႃႇ တိုၵ်း သိုၵ်းၶၢင် KIA တင်း သိုၵ်း PDF ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ တၢင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇဝၢၼ်ႈၵူၼ်း၊ ႁူၺ်ႈလွႆ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၽၢတ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈလူမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -

ၽူႈမီးၸၼ်ႉ SSPP ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ တၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်းဝႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ် ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးယိုဝ်းၸွႆႈ 4 လမ်း။ ၶိူင်ႈမိၼ်ၼႆႉ လုၵ်ႉဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇမႃး ႁပ်ႉၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ် တီႈမိူင်းမိတ်ႈသေ ၶိုၼ်ႈမႃးတၢင်းလႅၼ် လိၼ်မိူင်းမိတ်ႈ ၼမ်ႉသၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၶိူင်ႈ မိၼ်မႅင်းမီႈ။ ၶဝ်မႃးၶျႃးၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ် လူင်းၼႂ်းထိူၼ်ႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶိူင်ႈမိၼ်ၼႆႉ ၵူၺ်း ၶိုၼ်းယိုဝ်းၸွႆႈ လွင်ႈလူႉတၢႆတင်း သွင်ၾၢႆႇတႄႉပႆႇႁူႉ။ ဢၼ်ၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ်တႄႉ ပဵၼ်ၸွမ်းႁူၺ်ႈလွႆၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၸမ်ဝၢၼ်ႈၽၢတ်ႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈလူမ်း”-  ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တႄႉ ပႆႇလႆႈႁူႉၶေႃႈမုလ်း။ ဝၢၼ်ႈၽၢတ်ႇတင်းဝၢၼ်ႈလူမ်း ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈ ၸၢဝ်းလွႆ တဢၢင်း ယူႇသဝ်း၊ တၢင်ႇဝၢၼ်ႈတႄႉ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈတႆး ၊ ဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းတၢင်ႇၶိူဝ်းၵေႃႈမီးၽွင်ႈ။

ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ တေမီးႁိမ်း 300 ။ သိုၵ်းၶၢင်၊ သိုၵ်းတဢၢင်းလႄႈ PDF သမ်ႉ တေမီးမွၵ်ႈ 400 ၼႆႉ။ လွင်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်လၢၵ်ႇလၢႆးသင် ပႆႇလႆႈငိၼ်းဝႃႈႁိုဝ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ တၢင်းၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၾၢင်ႉသတိၵၼ်ဝႆႉမူတ်းယဝ်ႉ”-  ၽူႈမီးၸၼ်ႉ SSPP သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 7 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ယိုဝ်းၸွႆႈ တီႈပၢင်တိုၵ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူးမၢင်း(ဟူးမန်းရွာ)၊ ဝၢၼ်ႈႁူးပွင်ႇ(ရူဘောင်ရွာ) လႄႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ (ကုန်းသာရွာ) ၸိူဝ်း ၼႆႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် မႃးယိုဝ်းၸွႆႈထႅင်ႈ 2 လမ်းသေ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်လူင်းထႅင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 5 လုၵ်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၼမ်ႉသၼ်ႇလၢတ်ႈ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တၢင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းလိူဝ်ႇ ၾၢႆႇၸၢၼ်းၼမ်ႉမၢဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA, PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 28/11/2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 3/12/2022 ၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 80 ၵေႃႉ ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းၶၢင်, PDF သမ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ မွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ SSPP လၢတ်ႈ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 7/12/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 8 လမ်း တၢင်ႇၵူၼ်းသိုၵ်းတဵမ်လမ်း လုၵ်ႉ မိူင်းၵိုင် ၵႂႃႇတၢင်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 27 လမ်း လုၵ်ႉဝဵင်းသီႇပေႃႉ မုင်ႈၸူးတၢင်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈထႅင်ႈ တႃႇၵႃး 25 လမ်းၼၼ်ႉ တၢင်ႇၵူၼ်းသိုၵ်းတဵမ်လမ်း။ တႃႇ 2 လမ်းသမ်ႉ တၢင်ႇမၢၵ်ႇမိုဝ်ႈၸိုၼ်းယမ်းလႄႈ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈထတ်းသၢင်ၵၢၼ်မိူင်း ၵမ်ႈၼမ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈတပ်ႉ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA လႆႈဢဝ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၵိုတ်းတိုၵ်းၸွမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉတၢင်းမိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉ ထွၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းတၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉသေ ႁႅၼ်းသိုၵ်းမုင်ႈၸူး ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း