Wednesday, March 22, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸူဝ်းၵူၼ်းထဝ်ႈပၢႆႈ ၵူဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်း SSPP/SSA

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇတူင်ႉၼိုင် ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မုင်ႈၸူး တပ်ႉပၢင်သဝ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ထုင်ႉၾၢႆႇၸၢၼ်း ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း၊ မၢင်ႁိူၼ်း ပႃးၵူၼ်းထဝ်ႈ ငိူင်ႉၶၢႆႉ ပၢႆႈယၢၼ် ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။   မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/8/2020 သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းလၢႆၾၢႆႇ မုင်ႈၸူးတပ်ႉပၢင်သဝ်း...

ငႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈမုင်ႈၸူး တပ်ႉ SSPP/SSA လႄႈ ၶဵင်ႈၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်

ငႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မုင်ႈၸူး တပ်ႉပၢင်သဝ်း SSPP/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လႄႈ သွင်ၾၢႆႇ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်။ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း ႁိမ်းႁဵင် ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၵႂႃႇမႃး ႁိမ်းႁွမ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/8/2020 ငႃးသိုၵ်း...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇတၢင်းထုင်ႉမၢဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၼမ်

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈၶဝ်ႈယႃတူဝ်တီႈ ႁူင်းယႃၼမ်ႉၶမ်း၊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ လၢႆလၢႆလင်၊ ရူတ်ႉၵႃး ၵေႃႈ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ လၢႆလၢႆလၢမ်း။  ဝၼ်းတီႈ 4/8/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ ႁိၼ် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈ တိူဝ်ႉၺႃး ၸၢႆးသၢႆဝၼ်း...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶဵင်ႈၵၢၼ်သိုၵ်း ပိၵ်ႉဢိုတ်းတႃႈႁိူဝ်းၼမ်ႉမၢဝ်းၵူႈတႃႈ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ တွၼ်ႈၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ ၼမ်ႉၶမ်း ၼၼ်ႉ ပိၵ်ႉဢိုတ်းတႃႈႁိူဝ်းၵူႈတႃႈသေ ၶၢၼ်းထူဝ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇၶိုၼ်ႈလူင်း ၶဵင်ႈၶႅင် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 30-31/07/2020 မႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 04/08/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 5-6 ဝၼ်းၼႆႉ ယူႇတီႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵေႃႉ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းတူင်ႉၼိုင် ၽိုတ်ႉၸူး တပ်ႉပၢင်သဝ်း...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းၸူး SSPP RCSS ပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်း

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တူင်ႉၼိုင်ၾၢႆႇႁွင်ႇထုင်ႉမၢဝ်း ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ SSPP လႄႈ RCSS တူင်ႉၼိုင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ။ ဝၼ်းတီႈ 30-31/07/2020 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 300 ၵေႃႉ တူင်ႉၼိုင်ၽိုတ်ႉၸူး တပ်ႉပၢင်သဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဝ်ထိူၼ်ႇ လမ်းသွၵ်ႈၸွမ်းလင်သိုၵ်းတႆးပွတ်းၵျွၵ်ႉမႄး လႆႈၾၢင်ႉလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တူင်ႉၼိုင်သွၵ်ႈတဝ်ထိူၼ်ႇပွတ်းၵျွၵ်ႉမႄးႁၢဝ်းႁႅင်းလႄႈ ၾၢႆႇ RCSS လႆႈၾၢင်ႉ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၸၢင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႆႈၵူႈမိူဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်တၢင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇတႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 25/6/2020 မႃးတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 21/7/2020 ၸမ်ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ် ။ ယၢမ်းလဵဝ်...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတဝ်ထိူၼ်ႇ လေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉ RCSS/SSA သၼ်လွႆ ပၢင်ၶူင်ႉပၢင်ၶႃး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇငႃးသိုၵ်းသွၵ်ႈတဝ်ႈထိူၼ်ႇၶိူဝ်း ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇတၢင်း လွႆပၢင်ၶူင်ႉ ပၢင်ၶႃး ၽႃႇၺႃး RCSS/SSA သေ လေႃႇတိုၵ်း သွင်ၾၢႆႇပဵၼ်သိုၵ်းၵၼ် မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 10/6/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 4 မူင်းၶိုင်ႈ တေႃႇ 5 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉ ၶမယ 326 တင်း ၶွင်ႇ...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယိုတ်းတီႈလိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသီႇသႅင်ႇ ႁူဝ်ႁဵင်ဢေႊၶိူဝ်ႊ ယင်းပၢႆဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃးၸဝ်ႈၶွင်ပႃး

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်တုၵ်းယွၼ်းၶိုၼ်း တီႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး တၢင်းၵႂၢင်ႈ မွၵ်ႈ 1,900 ဢေႊၶိူဝ်ႊ၊ ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢဝ်ၽွင်းႁၢင်လိူၼ်မေႊပူၼ်ႉမႃး။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/6/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထီႇမၢၼ်ႈ တင်း ဝၢၼ်ႈၼွင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ၸဝ်ႈသူၼ်ၸဝ်ႈၼႃး ႁူမ်ႈၵၼ် သၢၼ်ၶတ်းတုၵ်းယွၼ်းၶိုၼ်း...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႆႈသၢႆႈတႅၼ်းမူတ်း ဢၼ်ႁေႃႈၵႃးၽႃႇတမ် ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းပွၼ်

ၵႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁေႃႈၵႃးၽႃႇတမ်သႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်းပွၼ် ဢၼ်ပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵိုၵ်း ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်း လႆႈႁပ်ႉမႄး သၢႆႈတႅၼ်း ပၼ် ၵႃႈလူႉသုမ်းတင်းမူတ်း - ဝႃႈၼႆ။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/5/2020 ၼၼ်ႉ ၵႃးတၢင်ႇၶူဝ်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းလွႆလႅမ် ၶိုၼ်ႈၸူးတူၼ်းတီႈၼၼ်ႉ လေႃႇၽႃႇတမ်သႂ်ႇ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉၵုင်းၵၢတ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းပွၼ်...

WKC ၶၢင်ၼွၵ်ႈမိူင်း တုၵ်းယွၼ်းၶွင်ႊသီႊႁူမ်ႇလူမ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ UN-SC ဢုပ်ႇလွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၸုမ်းၶၢင်ၼွၵ်ႈမိူင်း WKC : World Kachin Congress ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တုၵ်းယွၼ်း ၶွင်ႊသီႊႁူမ်ႇလူမ်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇလိူင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်း တၢင်းမိူင်းရၶႅင်ႈ၊ ၶျၢင်း။ လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ WKC  ၼၼ်ႉ မီး 4 ၶေႃႈ - မႆႈၸႂ် ဢၼ်သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လေႃႇတိုၵ်းၼႂ်း ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ၊...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တဝ်ႁွႆးတိၼ် RCSS တပ်ႉၾၢႆႇယူႇလီ ၸွႆႈၶႄၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈ သွင်ၾၢႆႇ လႆႈပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ်

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇသွၵ်ႈတဝ် ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇ ထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉလႄႈ ထိုင်တီႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ။ ဝၼ်းတီႈ 12/4/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 3 မူင်းၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 153 ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉ ဝႆႉတီႈၵွင်းပႅၵ်ႇ...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ လႆႈယႃႉမႅၼ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႉၶၢႆသွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၽွင်းၸဝ်ႈႁိူၼ်းဢမ်ႇယူႇသေ ဢဝ်လၢႆၶူဝ်းၶွင်ၵႂႃႇ။ ဝၼ်းတီႈ 5/4/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယႃႉၽၵ်းတူႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈမၢၼ်ႈထမ်ႈ ဢိူင်ႇလွႆၶၢင် ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မၼၼ်ႇထၼ်ႇ ၸဝ်ႈႁိူၼ်း ဢၼ်ၺႃးယႃႉသွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၶႃႈႁဝ်း ဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵႂႃႇႁွင်ႈ ယႃ(ဆေးခန်း) ပွၵ်ႈမႃးသေ လႆႈႁၼ်ၽၵ်းတူႁိူၼ်းၶႃႈႁဝ်း ၺႃးယႃႉၵွႆဝႆႉ။...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပုတ်ႈဢဝ်တပ်ႉ RCSS တီႈလွႆတွၼ်းၼၼ်ႉ ၶၢၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူႈဝၼ်း

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပုတ်ႈဢဝ်တပ်ႉ RCSS/SSA တီႈလွႆတွၼ်းၼၼ်ႉ ၸီႉသင်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး သူင်ႇမႆႉပူၵ်ႇ/ မႆႉၸိင် 1,000 လႅမ်ႈ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈတပ်ႉ ပၢင်သဝ်း လွႆတွၼ်းၶိုၼ်း။ တႄႇဢဝ်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2020 ၼႆႉမႃး တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶိုၼ်ႈဢဝ်တပ်ႉ RCSS/SSA ၼိူဝ်လွႆတွၼ်း ၼၼ်ႉ ၸီႉသင်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တႃႇႁဵတ်းတပ်ႉ တီႈလွႆတွၼ်း

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တေႃႉမႆႉသူင်ႇတီႈလွႆတွၼ်း တႃႇသၢင်ႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းၶဝ် ဝႃႈၼႆ။ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ် မိူဝ်ႈ ႁၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းတီႈ 27 တၢင်းပွတ်းလွႆတွၼ်း ဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ သေ ယၢမ်းလဵဝ် ဢွင်ႈတီႈ...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းတႆးလႅင် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းတိူင်းၸႄႈၵႅင်းတွၼ်ႈၼိူဝ်

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းတႆးလႅင် SNA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မၢၼ်ႈမွၵ်ႇ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း တွၼ်ႈၼိူဝ်။ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/3/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ပဵၼ်တီႈၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈပေႇတႃႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈ ၼၢင်းၸႃး ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႇ တၢင်းၵႂႃႇ ၼွင်မႄႈမၢႆႈ (ၼွင်ဢိၼ်းတေႃႇၵျီး) ။ ၾၢႆႇတၢင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ  ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းတႆးလႅင်ၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ ပဵၼ်တႄႉဢေႃႈ။ ပဵၼ်ယွၼ်ႉသင်ၼႆႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈတိုၵ်ႉၸွပ်ႇတူၺ်းယူႇၶႃႈ”-...

Latest news

- Advertisement -spot_img