Monday, May 20, 2024

ငႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈမုင်ႈၸူး တပ်ႉ SSPP/SSA လႄႈ ၶဵင်ႈၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်

Must read

ငႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မုင်ႈၸူး တပ်ႉပၢင်သဝ်း SSPP/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လႄႈ သွင်ၾၢႆႇ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်။

ႁၢင်ႈရူတ်ႉၵႃးတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႈၼိုင်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း ႁိမ်းႁဵင် ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၵႂႃႇမႃး ႁိမ်းႁွမ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/8/2020 ငႃးသိုၵ်း ဢၼ်မီးတၢင်း ဢိူင်ႇႁူဝ်မၢင်း၊ ၼမ်ႉလဝ်း၊ မိူင်းၵၢဝ် ထုင်ႉၾၢႆႇၸၢၼ်း ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉ ႁႅၼ်းသိုၵ်းမုင်ႈၸူး တပ်ႉပၢင်သဝ်း သၼ်လွႆၸေးလႄႈ ၾၢႆႇ SSPP/SSA ၵေႃႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းတူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉ – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈႁၢၼ် တၢၼ်းဢွင်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP/SSA လၢတ်ႈဝႃႈ – သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း 83 ၵေႃႉ မီးယူႇတီႈဝၢၼ်ႈ ပႃႇၸၢင်ႇ သင်ၶဝ်ၶိုၼ်ႈမႃးၵေႃႈ ႁဝ်းတင်းၶဝ် တိုၼ်းတေပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ ဢွင်ႈတီႈၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် တီႈႁဝ်းယူႇဝႆႉ ၶဝ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းသင်ဢမ်ႇႁူႉ၊ ၶဝ်တင်ႈၸႂ်ၶႂ်ႈၵဝ်းႁဝ်းၵူၺ်းႁိုဝ်  – ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ႁိမ်းႁွမ်း ပိုၼ်ႉတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၵုမ်းၵမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်း ၵုမ်းၵမ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း ၸၵၶ 12  (ပၵ်းဝဵင်းၵေႃႉၵရဵၵ်ႉ  မိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ)၊ တပ်ႉၸုမ်း လူင်(တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း /တပ်ႉမ) 22 ပၵ်းဝဵင်းၽႃဢၢင်ႇ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၶိုၼ်ႈမႃးမႂ်ႇသေ ဢမ်ႇၵႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ် ပၵ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႈ မီးဝႆႉ 10 တပ်ႉၵွင်ပၢႆ။  

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိူင်ႇႁူဝ်မၢင်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ — တီႈလွႆၸေး မီးတပ်ႉ SSPP ဢေႃႈ။ ပေႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်ႈယိုဝ်းၶဝ်သေ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တႄႉ ၵူၼ်းမိူင်းတိုၼ်းတုၵ်ႉၶ၊ ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 1 ႁဵင် တိုၼ်းတေလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢေႃႈ  – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပီ 2013 -14  ၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်း SSPP  ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းပွတ်းလွႆၸေး၊ ထုင်ႉၼမ်ႉလဝ်း၊ မိူင်းၵၢဝ်၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း၊ ထုင်ႉမိူင်းဢွတ်ႇ၊ တွင်ႁဵဝ်း၊ လွႆၶဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ လႄႈ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ႁူဝ်ႁဵင် လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ။

 “ပေႃးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း တိုၼ်းတိူဝ်ႉ လိူၵ်ႈတင်ႈၵမ်းသိုဝ်ႈၶႃႈယဝ်ႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ႁႃလၢႆးႁႂ်ႈမၼ်းတုမ်ႉ တိူဝ်ႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူၺ်း။ ဢွင်ႈတီႈလွႆၸေးၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်တီႈႁဝ်းယူႇဝႆႉလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဝႄႈပၼ်ၶဝ်လႆႈ ပေႃးၶဝ် ၶိုၼ်ႈမႃးၵေႃႈ သဵင်ၵွင်ႈတိုၼ်းတႅၵ်ႇၶႃႈယဝ်ႉ ၸဝ်ႈႁၢၼ် တၢၼ်းဢွင်ႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ  ပီ 2015 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႄႈ ထုင်ႉၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ။ ၸိူင်ႉၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူင်းၸၢင်၊ မိူင်းၼွင် ၊ မိူင်းသူႈ၊ ၵေးသီး ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇလႆႈလိူၵ်ႈတင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း