Wednesday, June 19, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵွင်ႉၵၢႆႇ မိူင်ထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႂ်းမိူင်းတႆး

SHRF ဢွၵ်ႇ ၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းမႂ်ႇ ၸိုဝ်ႈဝႃႈ “ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၢဝ်းတၢင်းမိူဝ်းၼႃႈ ႁဝ်းငိုပ်းတၼ်” ၼႆသေ ပိူင်းၼႄ ဝႃႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်းၶွမ်ႊပၼီႊ ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸႄႈဝဵင်းၼၼ်ႉ ၶွင်ႉၵဵဝ်ႇၵၼ်ဝႃႈၼႆ။   ဝၼ်းတီႈ 28/1/2021 ၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းမႂ်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းသိုၵ်းလူင်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း RCSS တီႈမိူင်းပၼ်ႇ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 60 ၵေႃႉ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း RCSS ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ယၢမ်းလဵဝ် တင်းသွင်ၾၢႆႇတိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 8:20  မူင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 575 ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 60 ၵေႃႉ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/...

ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး တၢင်ႇထၢၼ်ႇၶၢႆ တီႈမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးယိုဝ်း ၽွင်းလတ်းၼႃႈတပ်ႉမၢၼ်ႈ

ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးတၢင်ႇထၢၼ်ႇ ၶၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်း  တိူဝ်ႉၶႃလူင် ပွင်ႇပဵၼ်ႁူး ယၢမ်းလဵဝ်ယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃမူႇၸေႊ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မွၵ်ႈ 2 မူင်းၶိုင်ႈ ၽွင်းၸဝ်ႈၵႃးတၢင်ႇထၢၼ်ႇ ႁေႃႈၵႃး ႁွတ်ႈထိုင်ႁိမ်း ပၢင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁွႆ ဢိူင်ႇမိူင်းယူႉ105 လၵ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းသၢမ်ၵေႃႉၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၸွမ်းတင်းလင်သေယိုဝ်းသႂ်ႇလႄႈ...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် လၢႆၵမ်း

ႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉမႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇဢမ်ႇယွမ်း 5 ပွၵ်ႈ ။ ဝၼ်းတီႈ 21/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈလႃႉပၢႆး (လပိုင်ကျေးရွာ) ၼႂ်းဢိူင်ႇတွင်ႇမႃႉ (တောင်မအုပ်စု) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း TNLA ယိုဝ်းၵၼ် ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်းမီး 4 ပွၵ်ႈ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းလိူၼ် ၼႆႉၵူၺ်း  ဢမ်ႇယွမ်း 4 ပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 19/1/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 4 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈတႃႈယၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ။    ႁွင်ႈၵၢၼ်...

ပၢင်တိုၵ်းဢမ်ႇမီးသေတႃႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၼမ်ႉတူႈ 200 ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး

တီႈဝတ်ႉၵျွင်းႁွင်ႇ မၢၼ်ႈၸၢမ် ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 200 ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၵၼ် ယွၼ်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပႆႇမီးလွင်ႈ ၼိမ်သဝ်းၵတ်းယဵၼ် ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 15 ၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉၵျွင်း ႁွင်ႇမၢၼ်ႈၸၢမ် ဢိူင်ႇမၢၼ်ႈၸၢမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ  ႁူဝ်ၵူၼ်းမီး 212 ၵေႃႉ...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ သိုၵ်း TNLA တင်း RCSS တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇ

သိုၵ်း TNLA တင်း RCSS တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တင်းသွင်ၾၢႆႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ  ၽႂ်ၵေႃႈ ပႆႇထွႆထွၼ် သိုၵ်းလူင် ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈသမ်ႉ  ဢိူမ်ႈၸမ်ၽိုတ်ႉၸူးထႅင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/12/2020 ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈ တႆး RCSS/SSA တင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈမိူင်းၵုတ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈပၢႆႈၽေး

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ႉတီႈ  လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉဝႃႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ်သေ ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၾၢႆႇၸၢၼ်း ၸေႊလၢၼ်ႉ ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၾၢႆႇၸၢၼ်း ၸေႊလၢၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇသဝ်း ႁိမ်းႁွမ်း ၼႂ်းတူင်ႇတၢင်ႇပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ တီႈလွႆမွၵ်ႇ - ၼမ်ႉမႄး ၾၢႆႇၸၢၼ်းၸေႊလၢၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး - ၶႄႇ...

ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽႃႇၺႃးၵူၼ်းမိူင်း တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈမိူင်းၼွင်

ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽႃႇတမ်ၺႃးရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်း လူႉတၢႆထင်တီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈမိူင်းၼွင်  ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/11/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 4 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ၵႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းၼွင် တေမႃးတီႈ တပ်ႉဝၢၼ်ႈၸိင်းၼၼ်ႉ ၽႃႇၺႃးၵၼ် တၢင်းရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းဝၢၼ်ႈၸိင်း  ဢွၵ်ႇမႃး  ။ ၽႃႇၺႃးၵၼ် တီႈႁိမ်းၵွင်းမူးမႄႈမၢႆႈ ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈပဵၼ်ႁိပ်ႈၼႅတ်ႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ SNLD လၢတ်ႈ

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တိုၵ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငိ ၵၼ်တင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵူႈၸုမ်းၼင်ႇႁိုဝ်တေၸၢင်ႈ ၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈဝႆးဝႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်။   ဝၼ်းတီႈ 12/11/2020 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA   ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ဢမ်ႇ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵွၼ်ႇပီ 2020 ၼႆႉသဵင်ႈ  ၵွၼ်ႇၼႃႈ ဝၼ်းတီႈ 31/12/2020   ႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်  ၶိုင်ပွင်ၸတ်းပၼ်ႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈဝႃႈၼႆ။ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေမိူဝ်ႈဝႃး...

ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းယဝ်ႉ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပဵၼ်လၢႆးမီးပိူင် ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းပိူင်

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ်ၼၼ်ႉ (1-30/11/2020) ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ႁဵတ်းပိူင်ဝႆႉသေ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းပိူင်၊ ဢမ်ႇၵမ်ႉထႅမ်ဝႃႈ ႁဵတ်းထုၵ်ႇ- ၽူႈၵွၼ်းလုမ်း PI ၵမ်ႉထႅမ်ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လၢတ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/10/2020 ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ/ တပ်ႉမတေႃႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈၾၢႆႇလဵဝ် တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ထုင်ႉဢမ်ႇမီးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ထုင်ႉၾၢႆႇၸၢၼ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တူင်ႇတၢင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း RCSS/SSA မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ် ၼႆႉ၊ ယၢမ်းလဵဝ်ပၢင်တိုၵ်းၵိုတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉသေတႃႉ ယင်းတိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး မူၵ်းငွႆးဝႆႉ ယူႇၸွမ်းထိူၼ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၶိုၼ်းထႅင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 30/10/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢိူင်ႇပုင်ႇဝူဝ်း၊ ဢိူင်ႇႁၢႆးၵုၺ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ၊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႈ...

SNLD မိူင်းပၼ်ႇ ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈၵၢၼ်သူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ပွတ်းဢိူင်ႇၼႃးဝွၼ် – ပၢင်ႇတဝိ

ဢိင်ၼိူဝ်  ၸုမ်းၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈလႄႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း  ၺႃးယိုဝ်း  ပွတ်းမိူင်းပၼ်ႇ ၼၼ်ႉသေ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဝၢင်းၽႅၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေလူင်းသူၼ်းတုမ် တၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ ထိုင်တီႈလႆႈယုၵ်ႉလိူၵ်ႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။   ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (ႁိုဝ်) ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၽႅၼ်ၵၢၼ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေ လူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် တၢင်းပွတ်းဢိူင်ႇၼႃးဝွၼ်...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈၼႂ်းဝၢင်းဝတ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်/ ၵွင်ႈဢွၼ်ႇ  ႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းထူပ်းၽေးသိုၵ်း ပွတ်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။ ဝၼ်းတီႈ 25/10/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈဝၢၼ်ႈပုင်ႇဝူဝ်းသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈ လူင်/ ၵွင်ႈဢွၼ်ႇ ၵႂႃႇတၢင်း ဝၢၼ်ႈတွင်ႇထဵၵ်ႈ ဢိူင်ႇတွင်ႇထဵၵ်ႈ ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တၢင်း ဝၢၼ်ႈပုင်ႇဝူဝ်း  မွၵ်ႈ 20 မိၼိတ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img