Monday, June 17, 2024

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၾၢႆႇၸၢၼ်း ၸေႊလၢၼ်ႉ ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ

Must read

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၾၢႆႇၸၢၼ်း ၸေႊလၢၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇသဝ်း ႁိမ်းႁွမ်း ၼႂ်းတူင်ႇတၢင်ႇပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။

Photo ၵူၼ်းမိူင်းၸေႊလၢၼ်ႉ- ယူႇၼႂ်းၸေႊလၢၼ်ႉသေမုင်ႈၵႂႃႇတၢင်း မိူင်းၶႄႇ ၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ တီႈလွႆမွၵ်ႇ – ၼမ်ႉမႄး ၾၢႆႇၸၢၼ်းၸေႊလၢၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး – ၶႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးဢၢႆႈ ၵူၼ်းၸေႊလၢၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၸဵမ်ၸဝ်ႉၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်ၾၢႆႇ လဵဝ်သေယိုဝ်းႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ်  သွင်ၾၢႆႇ,ယိုဝ်းၵၼ်ႁႃႉ လွင်ႈၼႆႉ ပႆႇလႆႈႁူႉၶႃႈ။ တၢင်းသၢႆၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၸုမ်း တ ဢၢင်းၶဝ်ယူႇ ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

 ယွၼ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၽိုတ်ႉၶဝ်ႈၸူး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ သိုၵ်းတဢၢင်း တင်း သိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸင်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

“သဵင်ၵွင်ႈတႄႉ တႅၵ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ ပဵၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းလွႆႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၸုမ်းဢူၺ်းလီႁႃႉ ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸုမ်းမၼ်းလီလီၶႃႈ ၽႂ်တၢင်းၽႂ်ယိုဝ်းၵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ” –  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉ တီႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇ ၸိုဝ်ႈၵေႃႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း/ လွႆ (TNLA) တႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ပႆႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈ ႁၢႆးငၢၼ်းၸူး ဝႃႈၼႆ။

မၢႆးဢၢႆႈၵျေႃႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ TNLA လၢတ်ႈဝႃႈ -“လွင်ႈၼႆႉ ပႆႇလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈႁၢႆးငၢၼ်းမႃး။ ၸုမ်းတဢၢင်းႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းမႃး မီး 3 ဝူင်ႈပၢႆ ႁိမ်းလိူၼ်ၼႆႉယဝ်ႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၸွမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ 88 တင်း 99 တူင်ႉၼိုင် ဢဝ်တီႈယူႇ ပၵ်ႉတပ်းယူႇဝႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း