Thursday, July 18, 2024

ပၢင်တိုၵ်းဢမ်ႇမီးသေတႃႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၼမ်ႉတူႈ 200 ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး

Must read

တီႈဝတ်ႉၵျွင်းႁွင်ႇ မၢၼ်ႈၸၢမ် ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 200 ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၵၼ် ယွၼ်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပႆႇမီးလွင်ႈ ၼိမ်သဝ်းၵတ်းယဵၼ် ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 15 ၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉၵျွင်း ႁွင်ႇမၢၼ်ႈၸၢမ် ဢိူင်ႇမၢၼ်ႈၸၢမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ  ႁူဝ်ၵူၼ်းမီး 212 ၵေႃႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ပၢင်တိုၵ်းဢမ်ႇမီးသေတႃႉ တပ်ႉသိုၵ်းဢမ်ႇထွႆထွၼ်သေၾၢႆႇ။

- Subscription -

ၵူဝ်ႇၶျိတ်ႉမူၺ်း ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း မဵတ်ႉတႃႇသျိၼ်ႇ ၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃးႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေးသေ ပွၵ်ႈမႃးၼႆႉ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ပဵၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လွၼ်ႉလွၼ်ႉ။ ၼႂ်းၵႄႈမၢၼ်ႈၸၢမ် – ၼမ်ႉတူႈ။ ၵူၼ်း ပၢႆႈၽေးတႄႉ ပႆႇပဵၼ်ပွၵ်ႈၶႃႈ။ ပေႃးပွၵ်ႈမိူဝ်းၵေႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၶိုၼ်းတေပဵၼ်ႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉ။ပေႃးပဵၼ်ၵေႃႈ တေလႆႈပၢႆႈမႃး ၶိုၼ်းၵူၺ်း မၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပွင်ႇသင်”- ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 7 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 10 ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈ RCSS တင်း TNLA လႆႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်  3 ပွၵ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉၵျွင်းမၢၼ်ႈၸၢမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ယဝ်ႉ လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ် သိုၵ်းၵၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတႄႉ မိူဝ်းၵမ်ႈၽွင်ႈယဝ်ႉ ဢၼ်တိုၵ်ႉၵိုတ်းယူႇၵေႃႈ မီးဝႆႉၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပၢင်တိုၵ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ RCSS ပွတ်းမၢၼ်ႈၸၢမ် တီႈၼမ်ႉတူႈ

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႈ တိုၵ်ႉၽိူမ်ႉႁႅင်းသိုၵ်း တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်း ၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းဢွင်ႈတီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈမၢၼ်ႈၸၢမ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “  တီႈၵျွင်းပိင်ႇၺႃႇ ႁိမ်းမၢၼ်ႈၸၢမ် ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းသီႇပေႃႉမႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢႆလၢႆ။ ပေႃးလုၵ်ႉတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈမႃးသမ်ႉတီႈတိၼ်လွႆၵျွင်းႁွင်ႇၼႆႉ သမ်ႉပဵၼ်သိုၵ်းတဢၢင်းပႂ်ႉဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ သိုၵ်းတၢင်းလႂ်ၵေႃႈ ပႆႇထွႆထွၼ် ၶႃႈ”-  ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပၢႆႇ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း 4 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးမႄႈပုမ်ယႂ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢႃယု 60 ပၢႆ 2 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢႆမူႇဝၢၼ်ႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မွၵ်ႈ 300 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း