Wednesday, March 22, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ

ၵူၼ်းမႃးလူႇတၢၼ်း ၶဝ်ႈပွႆးပၢၵ်ႇပီ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၺႃးထႅၵ်ႇထူင်ၸူၵ်းငိုၼ်း ပဵၼ်လၢႆၵေႃႉ

ပၢင်ပွႆးၽြႃးလူင် မႁႃႇမျၢတ်ႈမုၼိ ၶွပ်ႈတဵမ် 100 ပီ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵူၼ်းမႃးလူႇတၢၼ်း ၶဝ်ႈပွႆး ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈသတ်ႉၼႅၼ်ႈ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ၵေႃႈလိူင်ႇၼမ် ဢဝ်မိတ်ႈထႅၵ်ႇထူင်ငိုၼ်း ၵူၼ်းမႃးၶဝ်ႈပွႆးၺႃးလၢႆၵေႃႉ မၢင်ၸိူဝ်း သုမ်းငိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ် သႅၼ်ပျႃးလႄႈ ၾူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 11-12/3/2023 မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတီႈၸမ်ၵႆ မႃးႁူမ်ႈၵိၼ်ႁူမ်ႈလူႇ...

ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈၸူၼ်ႁၢၼ်ႉၶမ်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လႆႈၵႂႃႇမွၵ်ႈ 300 သႅၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/1/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်း မီးၵူၼ်းၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ သွၼ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၸွမ်းၵၼ်လမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈၸူၼ် ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း “တိတ်ႉသၢၼ်း” တၢင်းႁွင်ႇၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး လႆႈ ၵႂႃႇငိုၼ်းတင်းၶမ်း မွၵ်ႈ 300 သႅၼ်ပျႃး။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈတေ Lockdown ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တႃႇၵုမ်းၵမ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးၵူႈဝၼ်း  မီး ထိုင် 240 ပၢႆ လူႉတၢႆ 20 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈထႅင်ႈ 19...

ၾူၼ်တူၵ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ ၼမ်ႉလုပ်ႈထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လၢႆလၢႆတီႈ

ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်ဢမ်ႇထၢတ်ႇလႄႈ ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈ လၢႆလၢႆတီႈ ၸွမ်းတီႈၶူင်ႈ/ ယၢၼ်း   ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 6 မူင်း ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၸွမ်းတီႈၶူင်ႈ/ ယၢၼ်း၊...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽွင်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 207 ၵေႃႉၼၼ်ႉ   ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ယေးယဝ်ႉ 130 ပၢႆ ယၢမ်းလဵဝ် ၵိုတ်း 76 ၵေႃႉ ပႆႇပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉပၢင်လၢင်ႈ ဝၢၼ်ႈၽၵ်းႁိ ဢိူင်ႇ တူင်ႇလၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်...

ရူတ်ႉၵႃး တင်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၽႃႇၵၼ် ၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵူၼ်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

မိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တၢင်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ရူတ်ႉၵႃး တင်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈ သၢႆႇၵႄႇ ၽႃႇၵၼ် ၵူၼ်းၶီႇ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ တၢႆထင်တီႈသေ ၸဝ်ႈၵႃး ႁေႃႈၵႃးပၢႆႈ။ ဝၼ်းတီႈ 25/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 10 မူင်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈ (သၢႆႇၵႄႇ) တင်း ၵႃး...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင် 100 ပၢႆ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းသီႇပေႃႉ ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ႁူဝ်ၵူၼ်း 100 ပၢႆၼၼ်ႉ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်တိတ်း ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 11-23/8/2021 ၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ပၢႆႈပၢင်တိုၵ်း RCSS တင်း SSPP သေမႃး...

SSPPတင်း RCSS ယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈပၢႆႈၽေးၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

သိုၵ်း SSPP တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ လႆႈပၢႆႈယၢၼ် ႁိူၼ်းယေး မၢင်ၸိူဝ်းလႆႈပၢႆႈသွၼ်ႈတၢင်းမိူင်းၵိုင်ၵေႃႈမီး ဝႃႈၼႆ။   မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်း SSPP တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း ဝဵင်းၼမ်ႉ လၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွတ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼမ်ႉၸႂ်ႉ/ ၵိၼ်

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း လွင်ႈၼမ်ႉၸႂ်ႉ/ ၵိၼ် ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၼမ်ႉၼႆႉ ၶၢၼ်ၸႂ် လိူဝ်ႁႅင်းတႄႉၶႃႈ ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ႉမေႃႇလိုၵ်ႉ (ဢဝီႇၸိ)ၶႃႈဢေႃႈ ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၼမ်ႉဢဝီႇၸိၵေႃႈႁႅင်ႈ မူတ်း။...

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းပၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၶၼ်ၽႂ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈ လွင်ႈ ယူႇသဝ်း  ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁူမ်ႈၵၼ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်း ပၢင်တိုၵ်းဝႆးဝႆး ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 11/8/2021 ၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ SSPP, TNLA လႄႈ RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် လၢႆတီႈ တၢင်းဝၢၼ်ႈ...

ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၼိုင်ႈႁိူၼ်း ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းလႆႈ ႞ ၵေႃႉ တၵ်းလႆႈပႃးဝႂ်ႇဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢမ်ႇယွမ်း 80 ၵေႃႉ လူႉ တၢႆယဝ်ႉ 4 ၵေႃႉလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တၢင်းပဵၼ် ပေႃးတေဢမ်ႇၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆႉ ၼိုင်ႈႁိူၼ်းလႂ် မီးသုၼ်ႇဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈ ႁိူၼ်း  လႆႈၼိုင်ႈၵေႃႉၵူၺ်း။ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/7/2021...

RCSS တင်း SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈထႅင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/7/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 5 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈ ၸိင်း ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မိူဝ်ႈၼႆႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မူၵ်းယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ 300 ပၢႆ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်း

ထုင်ႉဢၼ် သိုၵ်း RCSS တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ တိုၵ်းတေႃးၵၼ် မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 2-3 လိူၼ်ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈမူၵ်းယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 300 ပၢႆ ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼၼ်ႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၶိုၼ်း။ တႄႇဢဝ်လိူၼ် ဢေႊပရိူဝ်ႊမႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ငဝ်းလၢႆးသိုၵ်းသိူဝ် ဝူင်ႈၵၢင်ၸုမ်းသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ တင်း ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS...

ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လူႉသဵင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် လုင်းၸၢႆးတၢၼ်းထုၼ်း ဢႃယု 58 ပီ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဢၼ်ပဵၼ်  ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး/ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈလႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ဢူၺ်းၵေႃႉ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ဝၢၼ်ႈလီႈ ၼမ်ႉလၼ်ႈ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၵၢတ်ႇဝၢၼ်ႈလီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8  /6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ/ ၸုမ်း မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းၵၢတ်ႇဝၢၼ်ႈလီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉ လၼ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၽူႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img