Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ

ထူဝ်ႈၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈလမ်းၼိုင်ႈ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 4

ထူဝ်ႈ/ ထေႃႈ ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉသေ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈတူၵ်းႁွင်ႈႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်း ၶီႇမႃး ၸွမ်းၼႂ်းထူဝ်ႈၼၼ်ႉ တၢႆထင်တီႈ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/4/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၶိုင်ႈ ထူဝ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်း လမ်းၼိုင်ႈ ႁေႃႈဝႆးသေ ဢမ်ႇၵုမ်းလႆႈႁႅင်းဝႆး...

ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၺႃးၸူၼ် သုမ်းငိုၼ်းၶမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 သႅၼ်ပျႃး

ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၽူႈယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸူၼ်ၸွမ်းတၢင်း ႁိမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး သုမ်းၵႂႃႇငိုၼ်းၶမ်း 10 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 31/3/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းၶိုင်ႈ ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸူၼ် တီႈႁိမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈၵႂႃႇငိုၼ်းတင်းၶမ်း  ၶၼ်ငိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်း 10 သႅၼ်ပျႃး...

သင်ၶၸဝ်ႈ ၼမ်ႉလၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢမ်ႇၸတ်းပွႆးလိူၼ်သီႇ

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ တႅတ်းတတ်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ ပွႆးလိူၼ်သီႇပီၼႆႉ တေဢမ်ႇၸတ်းယဝ်ႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 16/3/2024 ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢင်ပွႆးၽြႃးလိူၼ်သီႇ ၼမ်ႉလၼ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 118...

ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်း လုၵ်ႉမိူင်းယႆ မုင်ႈၸူး ၼမ်ႉလၼ်ႈ

ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းယႆ မုင်ႈၸူး ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 20 ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 23-26/2/2024 ၼႆႉ ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းမိူင်းယႆ မုင်ႈၸူးမႃးတၢင်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၸွမ်း...

ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၸိင်း ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/2/2024 (လိူၼ် 3 မႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6:30 မူင်း ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ၽတ်ႉတၼ်ႇတ သေႃးၽိတ (ဢေႃးဝႃႇတႃႇၸရိယ) ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၸိင်း ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇ ၽွင်းဢႃယု 86 ပီ ဝႃႇသႃ 66...

ၵႃး- ရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ် တီႈၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵူၼ်းတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၵႃး - ရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ် တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵူၼ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈတၢႆ ပဵၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်း SSPP ၊ ၸဝ်ႈၵႃးၶိုင်ႁေႃႈပၢႆႈ ဢမ်ႇတၼ်းပူၼ်ႉ ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇၵႃးလၼ်ဢွၵ်ႇၸွမ်းတၢင်းသေ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ်။ ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 17/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:20 မူင်း ၸၢႆးမၼ်ႇတလ ၵူၼ်းသိုၵ်း SSPP ထုၵ်ႇၵႃးၽႃႇသႂ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈ ဝၢၼ်ႈၶူဝ်ႁၢၵ်းလႄႈ...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် မိူင်းပေႃးယဵၼ်

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် ပေႃးလႆႈပိၵ်ႉႁူင်းႁဵၼ်း၊ ၵၢတ်ႇလႄႈ ႁိူၼ်းယေး မိူင်းပေႃးယဵၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 7/6/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 12 မူင်း သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ တၢင်းဝၢၼ်ႈၵွင်းလၢင်း၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလုၵ်း၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇ၊ ပွၵ်ႉပၢင်သိမ်ႇလႄႈ ပွၵ်ႉၵတ်းယဵၼ် ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵဵပ်းၵူၼ်း ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ  ၵူၼ်းမိူင်းၶၢင်းပွင်ႉယူႇယၢပ်ႇ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵဵပ်းၶွၼ်ႇယွၼ်းငိုၼ်း ၵဵပ်းသိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆပိုၼ့်တီႈ  ပႃးၸဵမ် ပွတ်းဝဵင်းၼမ်ႉ လၼ်ႈ ထိုင်တီႈဝဵင်းပေႃးယဵၼ်။ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁၢင်းၼႂ်း ႁၢင်လိူၼ် May ၊ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၶဝ်ႈၵဵပ်းၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၶွပ်ႇဝဵင်း ၊ ပေႃးထိုင်ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ဝဵင်းပေႃးယဵၼ်သီႇသီႇ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈပၢႆႈၵႂႃႇယူႇတၢင်ႇဝဵင်း၊ ၵမ်ႈၼမ်ပၢႆႈၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃငိုၼ်း မိူင်းထႆး-...

ပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ပီၼႆႉ ၸတ်းယႂ်ႇ

ပီၼႆႉ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်း ႁူမ်ႈပႃး ၼၢင်းဝွင်ႇႁူ တင်းမူတ်း မီး 245 ပႃး/ ၵေႃႉ တေၸတ်းႁဵတ်းတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 29-31/3/2023 တီႈၵျွင်းၵၢင် ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸတ်းႁဵတ်းပွႆး သၢင်ႇလွင်း ႁူမ်ႈပႃးၼၢင်းဝွင်ႇႁူ ပီၼႆႉ သၢင်ႇလွင်းၸၢႆးမီး...

ၵူၼ်းမႃးလူႇတၢၼ်း ၶဝ်ႈပွႆးပၢၵ်ႇပီ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၺႃးထႅၵ်ႇထူင်ၸူၵ်းငိုၼ်း ပဵၼ်လၢႆၵေႃႉ

ပၢင်ပွႆးၽြႃးလူင် မႁႃႇမျၢတ်ႈမုၼိ ၶွပ်ႈတဵမ် 100 ပီ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵူၼ်းမႃးလူႇတၢၼ်း ၶဝ်ႈပွႆး ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈသတ်ႉၼႅၼ်ႈ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ၵေႃႈလိူင်ႇၼမ် ဢဝ်မိတ်ႈထႅၵ်ႇထူင်ငိုၼ်း ၵူၼ်းမႃးၶဝ်ႈပွႆးၺႃးလၢႆၵေႃႉ မၢင်ၸိူဝ်း သုမ်းငိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ် သႅၼ်ပျႃးလႄႈ ၾူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 11-12/3/2023 မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတီႈၸမ်ၵႆ မႃးႁူမ်ႈၵိၼ်ႁူမ်ႈလူႇ...

ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈၸူၼ်ႁၢၼ်ႉၶမ်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လႆႈၵႂႃႇမွၵ်ႈ 300 သႅၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/1/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်း မီးၵူၼ်းၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ သွၼ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၸွမ်းၵၼ်လမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈၸူၼ် ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း “တိတ်ႉသၢၼ်း” တၢင်းႁွင်ႇၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး လႆႈ ၵႂႃႇငိုၼ်းတင်းၶမ်း မွၵ်ႈ 300 သႅၼ်ပျႃး။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈတေ Lockdown ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တႃႇၵုမ်းၵမ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးၵူႈဝၼ်း  မီး ထိုင် 240 ပၢႆ လူႉတၢႆ 20 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈထႅင်ႈ 19...

ၾူၼ်တူၵ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ ၼမ်ႉလုပ်ႈထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လၢႆလၢႆတီႈ

ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်ဢမ်ႇထၢတ်ႇလႄႈ ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈ လၢႆလၢႆတီႈ ၸွမ်းတီႈၶူင်ႈ/ ယၢၼ်း   ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 6 မူင်း ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၸွမ်းတီႈၶူင်ႈ/ ယၢၼ်း၊...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽွင်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 207 ၵေႃႉၼၼ်ႉ   ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ယေးယဝ်ႉ 130 ပၢႆ ယၢမ်းလဵဝ် ၵိုတ်း 76 ၵေႃႉ ပႆႇပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉပၢင်လၢင်ႈ ဝၢၼ်ႈၽၵ်းႁိ ဢိူင်ႇ တူင်ႇလၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်...

ရူတ်ႉၵႃး တင်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၽႃႇၵၼ် ၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵူၼ်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

မိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တၢင်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ရူတ်ႉၵႃး တင်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈ သၢႆႇၵႄႇ ၽႃႇၵၼ် ၵူၼ်းၶီႇ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ တၢႆထင်တီႈသေ ၸဝ်ႈၵႃး ႁေႃႈၵႃးပၢႆႈ။ ဝၼ်းတီႈ 25/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 10 မူင်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈ (သၢႆႇၵႄႇ) တင်း ၵႃး...

Latest news

- Advertisement -spot_img