Saturday, December 2, 2023

ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈၸူၼ်ႁၢၼ်ႉၶမ်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လႆႈၵႂႃႇမွၵ်ႈ 300 သႅၼ်

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/1/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်း မီးၵူၼ်းၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ သွၼ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၸွမ်းၵၼ်လမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈၸူၼ် ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း “တိတ်ႉသၢၼ်း” တၢင်းႁွင်ႇၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး လႆႈ ၵႂႃႇငိုၼ်းတင်းၶမ်း မွၵ်ႈ 300 သႅၼ်ပျႃး။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းၸူၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈသႅၼ်း CZI သီႇသွမ်ႇမႃး ၵေႃႉၼိုင်ႈပႂ်ႉဝႆႉတီႈၼိူဝ်ရူတ်ႉ။ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၶဝ်ႈၸူၼ် ဢဝ်ၵွင်ႈငႃၸဝ်ႈၶွၼ်ႁၢၼ်ႉၶမ်းသေၸူၼ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယိုဝ်းလွၵ်ႇငိုတ်ႈ ၶိုၼ်ႈၾႃႉၵမ်းၼိုင်ႈ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၵူၼ်းၸူၼ်ၼၼ်ႉ လႆႈၵႂႃႇငိုၼ်းတင်းၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် မွၵ်ႈ 300 သႅၼ်” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း “တိတ်ႉသၢၼ်း”ၼႆႉ ပိုတ်ႇၶၢႆဝႆႉ တၢင်းႁွင်ႇၵၢတ်ႇၼမ်ႉလၼ်ႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉႁွင်ႇ ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶမ်းသမ်ႉ ယူႇပွၵ်ႉၵၢင်ဝဵင်း ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၵၢၼ်ၸူၼ်ၶမ်း ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ တီႈၼမ်ႉလၼ်ႈၼႆႉ ပူၼ်ႉမႃး 15 ပီၼၼ်ႉ ယၢမ်ႈမီးမႃး ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလိူၼ်ၵမ်လပ်း (ဝၼ်းသိလ်) လႄႈ ၵၢတ်ႇလူင်ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈသမ်ႉ ပိၵ်ႉဢိုတ်း ဝၼ်းၼိုင်ႈ။ တၢင်းၼွၵ်ႈ ၵၢတ်ႇတႄႉ မီးၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းဢိတ်းဢွတ်းယူႇ။ ၵူၼ်းသိုဝ်ႉၶၢႆတႄႉ ဢမ်ႇပေႃးၵိုၼ်းမိူၼ်ဝၼ်းပိုတ်ႇၵၢတ်ႇ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းပၢႆ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ထဝ်ႈယိင်းသွင်ၵေႃႉ ၶဝ်ႈလၵ်ႉၶမ်း ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း “လၢဝ်ၶမ်း” တီႈၼႂ်းၵၢတ်ႇမၢႆ 1 ၸၼ်ႉ 2 ဝဵင်းမူႇၸေႊ လႆႈၵႂႃႇငိုၼ်းတင်းၶမ်း ၵႃႈၶၼ်တူၵ်ႈမႅၼ်ႈမွၵ်ႈ 300 သႅၼ်ပျႃးၼႆႉ ဝႃႈ ၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ မီးၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉ တီႈၵႆႉၺႃးၸူၼ်ႁၢၼ်ႉၾူၼ်း၊ ၵူၼ်းလႅၵ်ႈငိုၼ်းၶႄႇ – မၢၼ်ႈ၊ လၵ်ႉရူတ်ႉၵႃး ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၶိူဝ်းယႂ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း