Thursday, February 9, 2023

ၾႆးမႆႈ ဢွင်ႈသဝ်း တီႈၵူၼ်းသိုၵ်း – ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၶွင်ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပၢၼ်းသေး

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/1/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းပၢႆ ၾႆးမႆႈႁွင်ႈသဝ်း ၵူၼ်းသိုၵ်း – ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၶွင်ၸုမ်းပျီႇတူႉ ၸိတ်ႉပၢၼ်းသေး တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ။

ၾႆးမႆႈ ဢွင်ႈသဝ်း ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢၼ်းသေး
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၾႆးမႆႈဢွင်ႈသဝ်း ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပၢၼ်းသေး 20/1/2023

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၾႆးမႆႈဢွင်ႈတီႈသဝ်း ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် – ၵူၼ်းသိုၵ်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပၢၼ်းသေး ၶဝ်ယူႇသဝ်းၼၼ်ႉ။ ၾႆးၼႆႉ တႄႇမႆႈ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းပၢႆ မႆႈၵႂႃႇႁိုင်မွၵ်ႈၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉ။ လွင်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆလႄႈ လွင်ႈလူႉသုမ်းၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ပႆႇလႆႈႁူႉႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း။ လွင်ႈၾႆးမႆႈၼႆႉ ၶဝ်ဝႃႈၾႆးၾႃႉ သျွတ်ႉၼႆၶႃႈဝႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၾႆးမႆႈၼႆႉသေ ယူႇတီႈၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇလႄႈ ၾၢႆႇၶႄၾႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈၶႄႇႁူတ်းမွတ်ႇၵႂႃႇ ၾႆးၼႆႉ မႆႈၵႂႃႇႁိုင် ၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်းၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈၾႆးမႆႈမႃး 2 ပွၵ်ႈ ပႃးၵမ်းၼႆႉယဝ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 1 မူင်းပၢႆ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၶူဝ်း မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် ဝႆႉသတိၵၼ်ၽွင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၾႆးမႆႈၼႆႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝူင်ႈၼၼ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း ၼႆႉၵူၺ်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႃးလင်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မွၵ်ႈ 6 လိူၼ်ၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်းၼႆႉ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၶူဝ်းၶွင်သင် မႆႈတင်းလင် ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး မိူဝ်ႈပီ 2021 ၼၼ်ႉသေ ၾႆးၾႃႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ထုၵ်ႇလူတ်းယွမ်း ဢမ်ႇပၼ်မၢၼ်ႇ မိူၼ်မိူဝ်ႈ ပူၼ်ႉမႃး ၶၢဝ်းယၢမ်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ။ ယၢမ်းလဵဝ် မၢင်ၸႄႈဝဵင်း မၢင်ဝၼ်းပၼ် 5 ၸူဝ်ႈမူင်း၊ 3 ၸူဝ်ႈမူင်း လႄႈ 1 ၸူဝ်ႈမူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး။ မၢင်ဝၼ်း ဢမ်ႇမႃးၵေႃႈမီး။ ဢၼ်ၶဝ်ပွႆႇပၼ်ၾႆးၾႃႉမႃး ၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်တွၼ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း လိုၵ်း ၽွင်းၵူၼ်းၼွၼ်းယဵၼ်လႄႈ တွၼ်ႈၵၢင်ဝၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း