Saturday, May 25, 2024

ရူတ်ႉၵႃး တင်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၽႃႇၵၼ် ၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵူၼ်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

Must read

မိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တၢင်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ရူတ်ႉၵႃး တင်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈ သၢႆႇၵႄႇ ၽႃႇၵၼ် ၵူၼ်းၶီႇ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ တၢႆထင်တီႈသေ ၸဝ်ႈၵႃး ႁေႃႈၵႃးပၢႆႈ။

Photo Numlan Youth- ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ တီႈဢၼ်ရူတ်ႉၵႆႉၽႃႇၵၼ် ၵူၼ်းၵႆႉတၢႆ ၊ တီႈဢၼ်ရူတ်ႈၶိူင်ႈလႄႈရူတ်ႉၵႃးၽႃႇၵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/8/2021

ဝၼ်းတီႈ 25/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 10 မူင်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈ (သၢႆႇၵႄႇ) တင်း ၵႃး ၽႃႇၵၼ် ၼိူဝ်တၢင်းလူင် ႁူဝ်ဝဵင်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ ၸဝ်ႈၵႃး ႁေႃႈရူတ်ႉပၢႆႈ၊ ၾၢႆႇပလိၵ်ႈၶဝ် သေႃႉ ႁႃ ၸဝ်ႈၵႃး ပဵၼ်ၵႃးသင် ယင်းဢမ်ႇႁူႉ။

- Subscription -

ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ပရႁိတ ၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵႃးတင်းရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႈၵၼ် ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉ ၶိူင်ႈတႄႉ လူႉတၢႆထင်တီႈၼၼ်ႈၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈ။ ပလိၵ်ႈၶဝ်တႄႉ မႃးမၢတ်ႈမၢႆၵႂႃႇဝႃႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇသႂ်ႇၵႃးၼႆၶႃႈ။ ၸဝ်ႈၵႃး ၼၼ်ႉတႄႉ ပၢႆႈလွတ်ႈဝႆႉဢေႃႈ။ ပဵၼ်ၵႃးသင် မႃးၽႃႇဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ၵႂႃႇတီႈၼၼ်ႈၵေႃႈ ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉ ၶိူင်ႈ ၼၼ်ႉ တၢႆယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢွင်ႈတီႈပဵၼ်ၽေးဢုပၢတ်ႈၼၼ်ႉ ၵႆႉမီးလွင်ႈရူတ်ႉၵႃးၽႃႇၵၼ်သေ ၵႆႉမီးလွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ။ ဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႈ ၵူၺ်း ၼႂ်းပီၼႆႉ ၵူၼ်းတၢႆမီး 4 ၵေႃႉ၊ တီႈၼၼ်ႈ လပ်းသိင်ႇ တၢင်းၵူတ်ႉ သမ်ႉႁေႃႈဝႆး လႄႈပဵၼ် ဝႃႈၼႆ။

တီႈၼၼ်ႈ ၵႆႉပဵၼ်ၽေးၼႃႇ သင်ပဵၼ်လႆႈ ဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႈတႄႉ လီမီးသဝ်ၾႆးၾႃႉၶႃႈဢေႃႈ”- ၸုမ်းပရႁိတ ၼမ်ႉလၼ်ႈ သိုပ်ႇ လၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈ။

ၼႂ်းပီၼႆႉၵူၺ်း ဢွင်ႈတီႈပဵၼ်ၽေးဢုပၢတ်ႈ၊ တီႈၼၼ်ႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈလူမ်ႉသေ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ ထူဝ်ႈၽႃႇၵၼ်သေ လႆႈလူႉတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ရူတ်ႉၶိူင်ႈတင်းၵႃး ၽႃႇၵၼ်ထႅင်ႈသေ လူႉတၢႆထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၊ ၽေးဢူးပၢတ်ႈတီႈ ၼၼ်ႉ ၵႆႉပဵၼ်ယူႇသေႇသေႇ ဢၼ်ႁၵ်းဢၼ်ၵႅင်ႉၵႂႃႇၵေႃႈမီးၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း