Sunday, May 26, 2024

ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၸိင်း ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/2/2024 (လိူၼ် 3 မႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6:30 မူင်း ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ၽတ်ႉတၼ်ႇတ သေႃးၽိတ (ဢေႃးဝႃႇတႃႇၸရိယ) ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၸိင်း ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇ ၽွင်းဢႃယု 86 ပီ ဝႃႇသႃ 66 ဝႃႇ တီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၸိင်း ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်း ထဝ်ႈ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ႁဝ်းၶႃႈ လွၼ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ် ၵူၼ်းထဝ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ လွၼ်ႇၵႂႃႇတီႈၵျွင်းလူင်ဝၢၼ်ႈၸိင်းႁဝ်းၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ လွင်ႈတေ ဝႆႉၶၢပ်ႈတူဝ်လၢႆဝၼ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ တေ ပူၼ်ႉ ဝၼ်းလႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ပႆႇႁူႉႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းၶႃႈ။ ပႂ်ႉထွမ်ႇတူၺ်း တီႈၵေႃႇမတီႇၶဝ်ထႅင်ႈၵမ်ႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ၽတ်ႉတၼ်ႇတ သေႃးၽိတ
Photo by – Sai Tai Sai Tai/ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ၽတ်ႉတၼ်ႇတ သေႃးၽိတ (ဢေႃးဝႃႇတႃႇၸရိယ) ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၸိင်း

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ၽတ်ႉတၼ်ႇတ သေႃးၽိတ လႆႈၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇၼႆႉသေ ယူႇတီႈ လုမ်းငဝ်ႈငုၼ်း မုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ဝတ်ႉပိတၵၢတ်ႇ ဝဵင်းပၢင်လူင် လႆႈဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ ငိၼ်းပဵၼ်ထမ်ႇမသင်ႇဝေႇၵ တမ်ႇၼွႆႉ မွင်ၸႂ် သေလၢႆၸွမ်းတႄႉတႄႉသေဢမ်ႇၵႃး ယွၼ်းသူးႁႂ်ႈၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းၵူၼ်းမိူင်းၽီ တီႈလီၼိပ်ႉပၢၼ်ႇ တီႈ ၵတ်းတီႈယဵၼ်သေၵမ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/2/2024 ယၢမ်းၸဝ်ႉ 12:02 မူင်း ၸဝ်ႈၶူးလူင် Dr. ꩪမ်မသီရိ (ႁိုဝ်) ၸဝ်ႈၶူးဝႃး သႅင်လႃႈ ၽူႈငမ်းပၢႆးလိုဝ်ႉ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လႆႈၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇ ၽွင်းဢႃယု 97 ပီ ဝႃႇသႃ 77 ဝႃႇ တီႈဝတ်ႉသၢႆမိူင်း (နဂါးနှစ်ကောင်ကျောင်းတိုက်) ပွၵ်ႉသၼ်သၢႆးလိုဝ်ႉ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ တေလုမ်းလႃးသၢင်းၵျူဝ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 6/4/2024 ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း