Monday, May 20, 2024

ၾူၼ်တူၵ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ ၼမ်ႉလုပ်ႈထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လၢႆလၢႆတီႈ

Must read

ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်ဢမ်ႇထၢတ်ႇလႄႈ ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈ လၢႆလၢႆတီႈ ၸွမ်းတီႈၶူင်ႈ/ ယၢၼ်း   ဝႃႈၼႆ။

Photo ; ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 7/9/2021

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 6 မူင်း ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၸွမ်းတီႈၶူင်ႈ/ ယၢၼ်း၊  ပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉပႃႇလႆၼွင်းလူင်းထူမ်ႈ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း 2 ဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇ ႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၼမ်ႉ ထူမ်ႈၶႃႈ။ ၵူၺ်းဢမ်ႇပေႃးႁႅင်းမိူၼ်မိူဝ်ႈပီ 2018 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ။ ပွၵ်ႈၼႆႉ ထူမ်ႈတၢင်းပွၵ်ႉၵွင်းလၢင်းလႄႈ ပွၵ်ႉၵတ်းယဵၼ် ၸွမ်းတီႈၶူင်ႈ/ ယၢၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းပွၵ်ႉၶႃႈ။ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်မႃး 2 ဝၼ်း မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ တူၵ်းႁႅင်းသေ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ်ၵေႃႈ ၼမ်ႉလုပ်ႇ ထူမ်ႈၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

Photo ; ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 7/9/2021

ၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ မၢင်ႁိူၼ်းယေး ဢၼ်ထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈ ၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်   ပႆႇလႆႈႁူႉၶေႃႈမုလ်း တႅတ်ႈတေႃး ယွၼ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ ၽႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေးၵၼ် ၵႃႈႁိုဝ် ၵူၼ်း ၼုမ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈ ၼမ်ႉလၼ်ႈ လၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“ၼမ်ႉထူမ်ႈမိူဝ်ႈၼႆႉ တေလိုၵ်ႉမွၵ်ႈ ၶႃႈလူင်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇတူၺ်းလႆႈၵူႈတီႈလႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈ ႁူႉ တႄႉ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၼိမ်း၊ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ၊ ၵွင်းလၢင်း လႄႈ ပွၵ်ႉၸၢၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼမ်ႉၼႆႉ တႄႇလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 2-3 မူင်းမႃး မၢင်ႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၽႃဢုတ်ႇႁူဝ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈ လူႉၵွႆၸွမ်း  ၼႆယဝ်ႉ။

“ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်ႇပင်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၼမ်ႉၼႆႉ တႄႇၼွင်းမႃး 2-3 မူင်းၵၢင် ၼႆႉၶႃႈ။ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၵူၼ်ႇပင်း ယွၼ်ႉၼမ်ႉထူမ်ႈၼႆႉ မီး 3 ပွၵ်ႈ ပႃးပွၵ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းဢမ်ႇမီးၽႂ်မႃးတူၺ်းလူလွမ်ပၼ်သင်ၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ တီႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလုၵ်းၵေႃႈ ႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈလူႉၵွႆ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈပီႈၼွင်ႉၵွင်းလၢင်းၶဝ် ၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁႅၼ်းၶူဝ်းပၢႆႈၵေႃႈမီးၼႆ ၶႃႈ”- ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႁႆႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

Photo ; ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 7/9/2021

 ၼမ်ႉၼႆႉ လုပ်ႇထူမ်ႈ တီႈၶူဝ်ဝၢၼ်ႈပၢင်ႁႆႈ ၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလုၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉပႃး။ ပဵၼ်ၼမ်ႉလွႆလေႃႈလူင်းလႄႈႁႅင်းၼမ်ႉၵေႃႈ လႆႁႅင်း၊ ၶူဝ် ၊ တႅၼ်ႈတႄး ၸိူဝ်းၼႆႉလူႉၵွႆၼမ် လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

“ၼမ်ႉၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈထူမ်ႈမိူဝ်ႈၼႆႉၵူၺ်း မိူဝ်ႈဝႃးၵေႃႈထူမ်ႈၶႃႈဢေႃႈ တၢင်းပွတ်းၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၼႂ်းၵႄႈသီႇပေႃႉ – ၼမ်ႉ လၼ်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၾူၼ်ၵေႃႈ တိုၵ်ႉတူၵ်းယူႇ ယွႆးယွႆး လႆႈငိၼ်းဝႃႈ တီႈၶူဝ်မႂ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈၼမ်ႉလၼ်ႈ – မိူင်းၵိုင် ၼၼ်ႉၵေႃႈ လူႉၵွႆၸွမ်းၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆႉၶႃႈ ၼၼ်ႉတႄႉ ပႆႇလႆႈႁူႉၶေႃႈမုလ်းတႅတ်ႈတေႃးလီ တိုၵ်ႉတေဢွၼ် ၵၼ်ၵႂႃႇတူၺ်းယူႇ”-  ၽူႈ တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၼမ်ႉလၼ်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢၼ်လႆႈလူႉၵွႆထႅင်ႈသမ်ႉ တႅၼ်ႈတၢင်းၶဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈပဵင်းသႃႇ ၼွင်ၼိမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈၵူၼ်ႇ ၶူဝ်လႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈၶၢတ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း