Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၵိၼ်းၸႂ် ဢမ်ႇလႆႈလွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ ႁႃၵိၼ်ၸၢင်ႈသေ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃဝႆႉ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းသေ တိုၵ်ႉၵိုတ်းဝႆႉၼႂ်းဝဵင်းမီးထႅင်ႈတင်းၼမ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵိၼ်ယမ်ႉလႄႈ ငိုၼ်းတွင်းတႃႇၶၢတ်ႈႁိူၼ်းယေး ။ တႄႇဢဝ်ႁၢင်ပီ 2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 2023 ၼႆႉ မီးၶၢဝ်းတၢင်း 7-8 လိူၼ်ယဝ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး သိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ဢမ်ႇလႆႈလွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ တီႈၸုမ်းၸဝ်ႈတႃႇၼ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 5,000 ပၢႆ ယၢမ်းလဵဝ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးယဝ်ႉ 400 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၵိုတ်းလိူဝ်ၼၼ်ႉတႄႉ ပႆႇပွၵ်ႈ။ တႄႇဢဝ်လိူၼ်မေႊၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸမ် 3 လိူၼ်ယဝ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢွၼ် ၵၼ်ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး လင်ႁိူၼ်းတင်းမူတ်း 139 လင်၊ ႁူဝ်ၵူၼ်းၸၢႆး/ ယိင်း...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၵမ်ႈၽွင်ႈ ယွၼ်ႉၵပ့်ၵိၼ်းလွင်ႈယူႇၵိၼ် ပၼ်ႁႃငိုၼ်း တွင်းၵႃႈၶၢတ်ႈႁိူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်မေႊ 2023 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ႁွင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 5,000 ပၢႆၼႆႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈ ၊ ႁႃ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵျွၵ်ႉမႄး မွင်းငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵတ်းယဵၼ်ၶႂ်ႈႈၸဵဝ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်း  

“ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၼႃႇယဝ်ႉ ႁဝ်းဢမ်ႇမီးငိုၼ်းပၼ်ၵႃႈၶၢတ်ႈႁိူၼ်း၊ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းတႃႇသိုဝ်ႉၵိၼ်ယႅမ်ႉယဝ်ႉ မၼ်းၵိၼ်း ၸႂ်ႁႅင်းၼႃႇ ပေႃးႁဝ်းမိူဝ်းယူႇတီႈဝၢၼ်ႈၼႆ လႆႈႁႃၵိၼ်လိူင်ႇ ဢမ်ႇလႆႈသိုဝ်ႉၵိၼ်၊ ဢမ်ႇလႆႈပၼ်ၵႃႈၶၢတ်ႈ ႁိူၼ်းသင်။ ႁဝ်းၶႃႈ ပၢႆႈမႃးယူႇၼႂ်းဝဵင်းၼႆႉ လႆႈပၼ်ၵႃႈၶၢတ်ႈႁိူၼ်း သိုဝ်ႉၵိၼ်ယူႇၵူႈလွင်ႈလႄႈ ၽၵ်းဢၼ်ပိူၼ်ႈမႃးၶၢႆပၼ်ႁဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မၢင်ဢၼ် ပေႃးၼဝ်ႈပေႃးမဵၼ် ၸိူင်ႉၼၼ်ၵေႃႈ ၵႃႈလႆႈသိုဝ်ႉၵိၼ်ဢေႃႈ ဢမ်ႇမီးတင်းလိူၵ်ႈသင်”- ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢွၼ်ၵၼ်...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၵမ်ႈၽွင်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်း ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်း ႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ တႃႇမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း 100 ပၢႆ ႁူဝ်ၵူၼ်း 150 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းမိူင်း တၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်ပၢႆၶဝ်ႈမႃးယူႇၼႂ်းဝဵင်း ႁူဝ်ၵူၼ်း တင်းမူတ်းမီး 5,376 ၵေႃႉၼၼ်ႉ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁိုင် 2 ပီယဝ်ႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 5 ႁဵင်ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၵၼ် မီးၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီယဝ်ႉ ယွၼ်ႉပၼ်ႁႃ ၸုမ်း ဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ TNLA, SSPP  လႄႈ RCSS ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်ပီ 2021 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီယဝ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း...

ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉမေႃသွၼ် လိၵ်ႈတႆး တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တေၸတ်းတႃႇ 3 ဝၼ်း  

ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉမေႃသွၼ် လိၵ်ႈတႆး တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီယဝ်ႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းလႄႈ ပီၼႆႉ တေၸတ်းၶိုၼ်း။ ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်းၼႆႉ တႄႇၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 30/3/2023 တေႃႇထိုင် 1/4/2023 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး တေဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း...

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈၵျွၵ်ႉမႄး တၢႆ 7 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းသေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ မီး 7 ၵေႃႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်ပီ 2021 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ၼႆႉသဵင်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူးသူၼ် ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၶႂ်ႈပွၵ်ႈ ႁိူၼ်းယေး

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်မုင်ႈမွင်း ၶႂ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး မၼ်းၽႂ်း ၼႃႇယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၶၼ်ၸႂ်လိူဝ်ႁႅင်း လွင်ႈၵၢၼ်ယူသဝ်းၵႃႈၶၢတ်ႈႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းၼႆႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 5,800 ပၢႆ လႆႈလူင်းယူႇသဝ်း ၶၢတ်ႇႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး သိုပ်ႇၶၢႆႉတီႈယူႇမႂ်ႇထႅင်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁူဝ်ၵူၼ်း 170 ပၢႆ ယၢမ်းလဵဝ် ဢွၼ်ၵၼ်သိုပ်ႇၶၢႆႉယူႇၸွမ်း ႁိူၼ်းယေး ပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်းလႄႈ ႁဵတ်းသုမ်ႉသွင်း ယူႇၸွမ်းၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉ/ယွမ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ မူတ်းယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူးသူၼ်၊ ဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈႁိူၵ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၼႅမ်းသႆးလႄႈ ၶိုမ်းၵဝ်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 174 ၵေႃႉ...

ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တေၸတ်း ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆးလႄႈ လူႇတၢၼ်းၶဝ်ႈမႂ်ႇ ၵမ်းထူၼ်ႈ 48

ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တေၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈ ၵုင်ႇမုၼ်ၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၵမ်းထူၼ်ႈ 48 လႄႈ တေယွင်ႈယေႃးၵၼ်ႇ တေႃး သူးတွင်းပၼ် ၼႂ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉပႃး ၼႆယဝ်ႉ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 5/1/2023 ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်ၵမ်မူၼ်း တႄႇယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝတ်ႉမၢၼ်ႈၶႃႇ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉထႅင်ႈ 10 ပၢႆ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉမၢၼ်ႈၶႃႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 265 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ 10 ပၢႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/9/2021 ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီပိုၼ်ႉတီႈ လူင်းၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝတ်ႉမၢၼ်ႈၶႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။  ႁၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း...

ၵူၼ်းၶဝ်ႈၸူၼ်ယေးငိုၼ်းၵမ်ႇပေႃးၸ ၵျွၵ်ႉမႄး

ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈယိပ်းၵွင်ႈပွတ်း  ၶဝ်ႈယေးငိုၼ်း ၵမ်ႇပေႃးၸ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး  ၸူၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇ။   မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 3/9/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 2 မူင်းၶိုင်ႈ မီးၵူၼ်းႁၢႆႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ယိပ်းၵွင်ႈပွတ်းသေ ၶဝ်ႈၸူၼ်ၼႂ်းယေး ငိုၼ်း ၵမ်ႇပေႃးၸ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ တၼ်းၸူၼ်ဢဝ်ၵႂႃႇငိုၼ်းၵႃႈႁိုဝ်တႄႉပႆႇႁူႉ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးယိုဝ်း ၵူၼ်းၼင်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ 2 ၵေႃႉမႃးယိုဝ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း M2K ၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းၼင်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်းႁၢၼ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉလႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ။ ဝၼ်းတီႈ 25/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈ မီးၵူၼ်း/ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ၶီႈရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးသေ လၢၵ်ႈၵွင်ႈယိုဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း M2K ဢၼ်မီးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဢွင်ႇသၢၼ်း ပွၵ်ႉ...

TNLA တင်း RCSS ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီးႁိမ်းႁဵင်

သိုၵ်း TNLA တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးၶၢဝ်းတၢင်းၸမ်ဝူင်ႈ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 4/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း သိုၵ်း TNLA တင်း RCSS ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈတေႃႉ သၢင်ႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img